reklama

Při rekonstrukci koupelny nezapomeňte na odpady!

Nepodceňujte odpady v koupelně, může se vám to pěkně prodražit. Chyb, jichž se můžete při výstavbě, ale i rekonstrukci dopustit, je mnoho. Nechtějte však rekonstrukci dělat znova, jen pro nerealizované odpady. Je to velmi nepříjemné a drahé. Pokusíme se vám v tomto článku přiblížit tuto problematiku a doufáme, že vám to pomůže předejít pochybení.

Při rekonstrukci koupelny nezapomeňte na odpady!

Vězte, že pokud jsou odpady v koupelně staré 15-20 (a více) let, už moc dobře sloužit nebudou. Vlastně s nimi dost riskujete. Takové odpady jsou totiž za ty roky velmi zanesené a voda jimi už mnohdy jen stěží protéká. Výměna odpadů tedy patří k základům každé rekonstrukce koupelny.

Při rekonstrukci koupelny je důležitá i výměna odpadů
Při rekonstrukci koupelny je důležitá i výměna odpadů

Co rekonstrukce odpadů zahrnuje

Rekonstrukce odpadů koupelny zahrnuje odstranění současných odpadových trubek a jejich nahrazení novými. Napojení svislého odpadového potrubí přechodkou litina-plast v suterénu do ležaté kanalizace. Napojení odvětrávání na stávající odvětrávací trubky, které jsou v nejvyšším patře domu. Připojení WC a odpadových trubek sifonů.

Rekonstrukce koupelny by měla zahrnovat i výměnu všech odpadů
Rekonstrukce koupelny by měla zahrnovat i výměnu všech odpadů

Co je snahou při rekonstrukci odpadů v koupelně dosáhnout?

Při rekonstrukci odpadů v koupelně je zapotřebí zajistit bezpečný provoz, dokonalou vodotěsnost a plynotěsnost, dostatečné odvětrávání a přivětrávání, zamezení zanášení potrubí, bezpečné dimenzování, zajistíte si tak dlouhou životnost, úspornost a účelnost.

Výměna odpadů tedy patří k základům každé rekonstrukce koupelny
Výměna odpadů tedy patří k základům každé rekonstrukce koupelny

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace odvádí odpadní vodu nejen z koupelny, ale i z kuchyně nebo z toalety přes kanalizační přípojku do veřejné kanalizace anebo do domovní čistírny vod, žumpy, případně do septiku. Existuje několik typů těchto kanalizací.

 • Gravitační kanalizace odvádí odpadní vodu přirozeným způsobem po spádu za působení gravitace.
 • Tlaková kanalizace se nejprve shromažďuje na jednom místě, aby pak byla přečerpána do veřejné kanalizace.
 • Podtlaková kanalizace spočívá v odčerpávání odpadní vody stejně jako u tlakové kanalizace. Čerpací zařízení je v tomto případě umístěno tam, kam je odpadní voda přepravována.
Montáž vnitřní kanalizace je dobré svěřit do rukou instalatérů
Montáž vnitřní kanalizace je dobré svěřit do rukou instalatérů

Jak připojit odpad od umyvadla

Je jedno, jak radikální rekonstrukci koupelny děláte, vězte, že vždy, když měníte umyvadlo, tak byste měli změnit i napojení na odpad. Základem takového úspěšného propojení je speciální trubka s gumovým kroužkem na straně stěny. Toto je běžně používaný typ odpadu. Připojit na něj umyvadlo, není složité.

Při výměně umyvadla nezapomínejme vyměnit i odpad
Při výměně umyvadla nezapomínejme vyměnit i odpad

 • Při připojování umyvadla na odpad je důležité vybrat ten správný rozměr odpadové trubky. U nás se nabízí vesměs dva druhy, jeden o průměru 5 cm a jiný o 4 cm.
 • Při montáži se řiďte návodem od výrobce.
 • Sifon se montuje na umyvadlo.
 • Vždy u toho pečlivě dbejte na správné usazení jednotlivých dílů a pak také i na to, aby jste použili funkční gumové těsnění. Plastové a jiná tuhá těsnění jsou absolutně nevhodná. Naštěstí můžete těsnění pořídit i samostatně. Ještě před použitím můžete těsnění namazat vazelínou.
 • Na odpad se připojuje za pomoci flexi hadice, což je vlastně plastová trubka s harmonikou, kterou může podle potřeby tvarovat. Na straně sifonu bývá pevné připojení zajištěné převlečnou plastovou maticí.
 • Po montáži proveďte zkoušku, zda je vše tak, jak má být. Pod odpad dejte pro jistotu nádobu, pusťte kohoutek a sledujte, zda voda z odpadu nekape. Pokud kape, může to být pro špatné usazení nebo nedostatečné dotažení. Jestli nic neteče, je vše tak, jak má být.
Při montáži se řiďte návodem od výrobce
Při montáži se řiďte návodem od výrobce

Napojení odpadu na vanu

 • Napojení odpadu na vanu musí proběhnout před usazením vany.
 • Odpadový filtr podložte těsnícím kroužkem z tmelu a spojte ho uvnitř s odpadem.
 • Na horní otvor vany upevněte přepad.
 • S pomocí výstředníkové soupravy je možné krycí víko na odpadu otvírat a zavírat otočným kolečkem na přepadu.
 • Odpadní trubka se připojí na stěnu a následně se zafixuje i k vaně.
 • Teprve nyní je možné vanu postavit na své místo.
 • Vanu je nutné za pomocí vodováhy vyrovnat.
 • Po zafixování vanový odpad napojte na odpadní trubku pod spádem 2 až 3 centimetry na jeden metr. U většího spádu voda odtéká příliš rychle, mohou se zde usazovat naplaveniny a zanáší ho. Trubku je zapotřebí zkrátit na tu správnou míru. K instalaci odpadu se používají trubky odolné vůči vysoké teplotě. Jsou 15-200 centimetrů dlouhé a jsou dostupné v šíři s označením DN40 až DN150. Pokud to je nutné, můžete použít kolínka a odbočky. Pro instalaci odpadu se používá trubka o šíři DN50. Je tomu tak proto, že širší trubky se rychle zatěžováno. Příliš malé průměry jsou zase příliš přetěžovány, což se projevuje bubláním.
Víte, jak napojit vanu na odpad?
Víte, jak napojit vanu na odpad?

Jak na odpad ve sprchovém koutě

Sifon se připojuje k odpadu pevným spojem. Spád od sifonu do odpadu by měl být 3 centimetry na 1 metr délky. Pokud v tomto případě sáhnete po flexibilním připojení, musíte u něj zamezit zmáčknutí a zvlnění.

Instalace odpadu u sprchového koutu není nijak složitá
Instalace odpadu u sprchového koutu není nijak složitá
Při výměně sprchového koutu by odpady měly být vyměněny také
Při výměně sprchového koutu by odpady měly být vyměněny také

Instalace odtokového žlabu

Tam, kde budou sprchové kouty bez sprchových vaniček, neobejdete se bez odtokového žlabu. Ten zase potřebuje určitou minimální výšku. Není proto vhodný do každého prostoru.

Minimální výška se pohybuje okolo 75 milimetrů. Existují sice i nižší, ale ty se pak budou potýkat s nedodržením výšky pro vodní zápachové uzávěry, které musí být podle norem 50 milimetrů. Samotný odtokový žlab vybírejte podle kapacity průtoku, místa určení, frekvence použití, umístění do zdi nebo do prostoru a kvality sifonu. Sifon by měl být zvolen speciální pro odtokové žlaby, jenž by měl být pevně spojen se zápachovou uzávěrou.

Odtokový žlábek není vhodný do každého prostoru
Odtokový žlábek není vhodný do každého prostoru

Publikováno: 4. 7. 2019, Autor: Adriana Dosedělová (text), depositphotos.com (foto) , Profil autora: Redakce