reklama

Oprava trhlin v omítce a zdech

Trhliny v omítce nebo přímo ve zdi jsou nehezké a nepříjemné, ať jde o novostavbu nebo starý zasloužilý baráček, staré zdi nebo čerstvě vymalované. V každém případě je nutné díry opravit a zeď znovu vymalovat. Důležité je také prozkoumat rozsah poškození a najít příčinu. Pokud se jedná o větší a hlubší trhlinu, může být narušená statika.

Oprava trhlin v omítce a zdech

Druhy trhlin a nepříjemnosti s nimi spojené

Trhliny na zdech, ať už v bytech, domech nebo větších stavbách jsou časté. Rozhodně je najdeme ve starších domech, stejně tak honosných hradech a zámcích. Působením času, změň počasí, větru, únavou materiálu a dalších činitelů se trhliny ve zdech i v omítce zákonitě musí postupně vytvořit. Trhliny dělíme na aktivní a pasivní podle toho, zda se zvětšují a mění. A pak na bezpečné a nebezpečné podle toho, zda jsou známkou rozsáhlejšího poškození.

Praskliny a trhliny ve zdech můžeme pozorovat i v novostavbách. Proto se základní hrubá stavba dokončuje ideálně ještě před zimou a nechá se tzv. vymrznout a sednout. Až pak se dělají další zateplovací a estetické povrchové úpravy. Můžeme tak zamezit čerstvým prasklinám a trhlinám v omítce. Pokud si pořídíte byt od developera, máte k dispozici určitou dobu na případné reklamace, kdy se s těmito menšími a neškodnými prasklinami počítá. Většinou se tvoří v místech kolem oken, rámů dveří, nebo v místě přechodu stěny a stropu.

Trhliny vznikají jako následek napětí, které překročilo únosnou mez. Každá trhlina indikuje pohyby v konstrukci. Podle četnosti, místa výskytu a chování trhlin v čase můžeme posoudit, do jaké míry jsou pro samotnou stavbu a tím i pro nás nebezpečné.

Mají různou délku, tvar i okraj a podle toho všeho je odborník schopen odhadnout, co je způsobilo a jak jsou závažné. Převážnou většinu trhlin můžeme označit jako neškodné. Stačí je opravit a vymalovat.

Praskliny v omítce můžou být povrchové nebo hloubkové
Praskliny v omítce můžou být povrchové nebo hloubkové

Správka trhlin ve zdech

Pokud máme na zdech jenom povrchové trhliny, můžeme se do toho pustit sami. Tyto menší trhliny a praskliny opravíme jednoduše sádrou, tmelem, pěnou nebo přímo jemnou stěrkou a vhodným štukem. Postižená místa důkladně vyčistíme a vyplníme vybranou opravnou hmotou. Poté necháme vytvrdnout a můžeme dále upravovat povrch zdi.

Sádra je jemná prášková hmota, kterou snadno připravíme smícháním s vodou. Přesný poměr najdete v pokynech od výrobce. Chce to trochu zručnosti a trpělivosti, ale práce s touto hmotou je jednoduchá. Sádra je vhodná na opravu jemných trhlin a prasklin nebo menších děr.

Akrylátový tmel má výhodu v tom, že většinou je již připravený k okamžitému použití. Koupíte ho v kartuších, plastových dózách nebo tubách s praktickým aplikátorem. Pracuje se s ním snadněji a rychleji než se sádrou. Díru nebo trhlinu vyplníme tmelem, okraje zahladíme do ztracena a necháme zatvrdnout.

Pro tmelení trhlin a spár na větší ploše je vhodné využít akrylátový štukový tmel s příměsí křemičitého písku. Takto opravené místo není tolik viditelné, protože tmel s pískem vypadá podobně jako klasická omítka.

Volba materiálu pro opravu steny záleží na typu a rozsahu poškození
Volba materiálu pro opravu steny záleží na typu a rozsahu poškození

Použití polyuretanové pěny

Dále můžeme použít polyuretanovou pěnu, která má výhodu v tom, že se na vzduchu přirozené rozpíná a vyplní tak i hlubší a hůře přístupná místa. Ideální využití najde, pokud vznikly praskliny kolem trubek zasazených do zdi nebo je potřeba vyplnit členitější otvor. Použití je podobné jako u tmelu.

Použití polyuretanové pěny je velmi rychlé a praktické
Použití polyuretanové pěny je velmi rychlé a praktické

Závěrečné práce

Po zaschnutí a vytvrdnutí opravovaná místa vždy přebrousíme a začistíme, aby se povrch, který jsme opravovali, zarovnal s okolím. Nakonec ještě doporučujeme udělat konečnou povrchovou úpravu. Ideálně celou stěnu ošetřete penetrací, aby se stala plocha celistvější a nebylo poznat, která místa jste spravovali. A pak už se můžete pustit do konečné estetické úpravy, můžete vymalovat nebo vytapetovat.

Větší trhliny a možná nebezpečí

Vliv na větší trhliny ve zdech a v omítce má velmi mnoho faktorů, od typu podloží, základů stavby, na kterých zdi stojí, až po změny klimatu a počasí. Vždy si nechte vypracovat odborný posudek a zjištěné příčiny nejdříve odstraňte.

Může se jednat o špatně udělané základy, nestálý podklad nebo jednoduše hodně starou stavbu, která potřebuje rozsáhlejší opravu. U starších staveb si nechte udělat nezávislý posudek stability ideálně ještě před koupí dané nemovitosti. Pokud už takovou nemovitost vlastníte, je to na místě také. Až pak se pusťte do rekonstrukce, malování a dalších zkrášlovacích úprav vašeho vysněného domečku či chaty.

V případě hlubších a rozsáhlejších trhlin budete na opravu potřebovat také víc materiálu a pravděpodobně zvolíte i různé typy materiálu, proto určitě počítejte i s následnou penetrací zdí, která celý povrch sjednotí a opravované části nebudou přerážet kazit malbu.

Prasklá obvodová zeď může být znakem narušené statiky celé stavby
Prasklá obvodová zeď může být znakem narušené statiky celé stavby

Prasklé zdi a narušená statika

Nejzávažnější trhliny jsou ty, které najdeme na vnějších nosných zdech. Můžou být způsobené rozdílným sedáním základů, kolísáním teplot, sednutím materiálu, vysoušením nebo únavou výztuže, tedy degradací nosných konstrukcí. U těchto závažných trhlin je potřeba udělat větší opravný zásah, a ten je vhodné ponechat na odbornících nebo je aspoň přizvat ke spolupráci.

Jako první je podle možností potřeba odstranit příčinu a poté zamezit dalšímu působení na stavbu. Poškozený materiál a zdi je potřeba zafixovat a zpevnit. Až poté můžeme samotné díry a trhliny opravovat.

Narušená statika může být nebezpečná a způsobit tak velké škody nejen na majetku, ale i na zdraví a životech. Vetší a postupující poškození zdí tedy nikdy nepodceňujte.

Příliš nestabilní zdi je lepší zbourat a znovu vystavět
Příliš nestabilní zdi je lepší zbourat a znovu vystavět

Publikováno: 7. 6. 2019, Autor: Silvie Pokorná (text), Depositphotos (foto)