Elektroinstalace aneb aby nám to doma svítilo a hřálo

Elektroinstalace je takové kudrnaté slovo, ale dnes si jistě každý pod ním dokáže představit svazky kabelů, které se vinou našimi domovy a zajišťují nám světlo, teplo, televizní přenos, internet, ale také zabezpečení bytů a domů nebo telefonní linku. Jak ale elektroinstalační materiál rozvést po domě a jak ho zapojit?

Elektroinstalace aneb aby nám to doma svítilo a hřálo

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení, s nimiž se ovládá elektrický proud nebo impulzy (signály). Protože mluvíme o rozvodech elektrických, asi by nebylo úplně od věci svěřit takovou činnost specializované firmě, než se pokoušet svépomocí kabeláž rozvést sami a následně odstřihnout od proudu půl obce díky zkratu. Firma naopak zajistí projektovou dokumentaci, obstará důležitá povolení, pošle odborníka na zaměření a vykalkuluje předběžnou cenu. To, že následně dodá materiál a práci provede k oboustranné spokojenosti, není třeba ani dodávat.

Odborná firma zajistí potřebnou dokumentaci
Odborná firma zajistí potřebnou dokumentaci

Pokud se bude rozvod elektroinstalace provádět v již postaveném domě, je nutné přednostně provést diagnostiku stávajících rozvodů elektro či vody pod omítkou, vyvarujete se tak nepříjemností při jejich porušení či přerušení. Taktéž je nutné promyslet hloubku a šířku vysekávaných drážek v závislosti na tloušťce pokládaných kabelů. Při vysekávání pak drážky nikdy nevedeme do pravého úhlu, neboť tím bychom kabely zlámali. Druhá možnost je vést kabeláž po zdi pomocí úchytů. V domácnosti spíše zvolíme první možnost, abychom eliminovali možnost úrazu el. proudem. Elektroinstalace je možné provádět i v zemi a kabely táhnout pod povrchem. Ideální pro uložení kabelů je minimálně 70 cm hluboký a hladký výkop. Výkop by měl být zbaven kamenů. Kabely by měly být typově přímo určeny k podzemní instalaci a dále by měly být opatřeny speciální ochranou trubicí.

Kabely by měly být rozvedeny po objektu smysluplně
Kabely by měly být rozvedeny po objektu smysluplně

Výborným, leč poněkud hlučným a prašným pomocníkem je úhlová bruska nebo-li flexa. S ní jsou drážky vysekané během chvíle, ale sousedé z ní možná tolik nadšeni nebudou. Při práci s ní nesmíme zapomínat na používání ochranných pomůcek - brýle, rukavice, respirátor. Také je vhodné zakrýt okolí plachtou, čímž podstatně snížíme čas při následném úklidu. Pokud si chceme ušetřit vysekávání, kabely můžeme upevnit ve svazku do "husího krku" a svorkami přichytit ke zdi. Je to ale možné nejlépe v místech, kde nemůže dojít k narušení kabelů.

Zapojení zásuvek a vypínačů zvládne i laik, pokud alespoň něco o zapojování ví
Zapojení zásuvek a vypínačů zvládne i laik, pokud alespoň něco o zapojování ví

Základem pokládky elektroinstalace je umístění rozvodové skříně. Odtud se budou jednotlivé kabely nebo svazky rozvádět po domě či bytě. Rozhodneme-li se pro vysekání drážky, určitě zvolíme metodu "husího krku", tedy plastové trubice, která nám v budoucnu umožní vložení dalších kabelů bez nutnosti zásahů do zdi. Kromě vedení kabelů ve zdi musíme mít rozvržené, kam umístíme zásuvky, vypínače a další. Místo vysekávání otvoru do zdi můžeme použít vrtačku s vykružovacím nástavcem. Zásuvky se umísťují dvacet až třicet centimetrů nad úroveň podlahy, doporučená výška umístění vypínačů je 110 až 120 centimetrů. Už v projektu nebo alespoň při zakreslování umístění zásuvek a vypínačů na stěně je potřeba promyslet spoustu detailů.

Základem celé elektroinstalace je rozvodová skříň
Základem celé elektroinstalace je rozvodová skříň

Nejvýznamnějšími českými technickými normami souvisejícími s instalací v rodinném domě jsou normy řady ČSN 33 2000, dále pak ČSN ISO 3864:1995 (01 8010), ČSN 33 0010:1982, ČSN EN 60529 (33 0330), ČSN 33 1500:1990 a ČSN 33 2130:1983. Podle těch by se měl řídit každý, kdo bude elektroinstalaci pokládat. Protože rozvod elektroinstalace spadá pod stavební ohlášení, měl by celou "operaci" na závěr posoudit odborník, který určí, zda je el.rozvod dostatečně způsobilý k provozu a zda je naprosto bezpečný.

Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto)

Související k tématu