reklama

Revize a servis kotlů na tuhá paliva

Povinnou revizi kotle na pevná paliva potřebujete každé 3 roky. Pokud nebudete mít revizi kotle v pořádku, čeká vás jako provozovatele postih. Zákonná povinnost se týká také kotlů, které slouží k vytápění rekreačních objektů, chat a chalup. Jak probíhá revize kotle na tuhá paliva? Potřebujete provést revizi kotle a nevíte, na koho se obrátit? Poradíme vám.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Revize kotle na tuhá paliva zajistí bezproblémové užívání (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Revize kotle na tuhá paliva

Málokdo dnes již topí starými kotli na tuhá paliva, v nichž se musel neustále vybírat popel, neustále se musela regulovat teplota a kotel měl i spoustu dalších much. Moderní kotle na tuhá paliva náš pobyt v kotelně značně zjednodušily. Aby však i tyto kotle správně pracovaly, je potřeba jednou za čas provést revizi. Revize kotle na tuhá paliva znamená, že všechny kotle na tuhá paliva, jako je dřevo, koks, uhlí, pelety či další typy biomasy musí být každoročně kontrolovány a musí jim být vystaveno potvrzení od oprávněné osoby. Zkontrolovat nás mohou úředníci z městského nebo obecního úřadu.

I když máme platnou revizi na kotel, rozhodně se vyplatí pravidelné servisní kontroly. Pečlivou pozornost bychom měli věnovat také stavu spalinové cesty. Několikrát do roka je vhodné provést čištění nejen kotle, ale i spalinových cest. Revize kotle na tuhá paliva zahrnuje i revizi komínu. Komín můžeme čistit svépomocí, ale jednou za rok bychom měli pozvat kominíka, který komín zkontroluje a vystaví potvrzení o jeho bezvadném fungování. Toto potvrzení je nutné uschovat třeba pro potřeby pojišťovny, pokud má tato instituce vyplatit peníze za vzniklou škodní událost.

Revize komína je podstatnou součástí příprav na topnou sezónu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Revize komína je podstatnou součástí příprav na topnou sezónu

Revize kotle na tuhá paliva musí být prováděna min. 1× za 2 roky, nejdéle každé tři roky. Nařízení se týká všech kotlů na tuhá paliva o tepelném příkonu 10 kW až 300 kW. Podle zákona o ochraně ovzduší může revizi provést pouze odborně způsobilá osoba – revizní technik, který zkontroluje technický stav kotle, spalinové cesty, kvalitu paliva a jestli je kotel správně provozován a obsluhován uživatelem. Zatímco revizi kotle na tuhá paliva provádí výrobcem vyškolený technik, na revizi spalinové cesty potřebujete vyškoleného kominíka.

Spalinové cesty rovněž podléhají revizi
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Spalinové cesty rovněž podléhají revizi

Majitel kotle může provádět pravidelné čištění kotle na tuhá paliva buď ručně, nebo pákou k tomu uzpůsobenou. Pro dobré a dlouhé fungování kotle bychom pak měli topit pouze kvalitním palivem – dřevem nebo biomasou a biopalivy.

Biomasa: veškerá organická hmota okolo nás. Pro potřeby topení jsou ale myšleny dřevní odpady z lesního hospodářství, dřevařského a nábytkářského průmyslu, rostlinné zbytky ze zemědělské výroby a údržby krajiny. Biopalivy pak myslíme všechny materiály, které nevznikly velmi pomalými geologickými procesy (fosilní paliva).

Které typy tuhých paliv, biopaliv a biomasy můžeme v kotli spalovat? To nám vysvětlí štítek na boční straně kotle. Ne do všech typů kotlů na tuhá paliva můžeme přikládat pelety nebo brikety. Revize kotlů na tuhá paliva samozřejmě odhalí i to, zda jsme topili předepsaný druhem paliva, nebo zda jsme spalovali všechno, co nám přišlo pod ruku.

Revize kotle na tuhá paliva je daná ze zákona
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Revize kotle na tuhá paliva je daná ze zákona

Topení dřevem znamená mít dostatečnou zásobu dobře vyschlého dřeva. Pokud každoročně připravujeme dřevo na topení svépomocí, musíme mít na paměti, že by dřevo mělo alespoň rok vysychat, než s ním budeme moci zatopit. Mokré dřevo jednak nehoří, nebo hoří velmi nekvalitně, a z toho pak vznikají zplodiny, které se usazují ve spalinových cestách.

Než si objednáte revizi kotle na tuhá paliva u starého typu, zvažte, zda se nevyplatí zainvestovat do nového a modernějšího kotle. Ostatně, kromě vlastní investice můžete využít i dotace, které vám ušetří v některých případech až 80 % nákladů na pořízení nového kotle.

Pokud topíme dřevem, mělo by být vyschlé
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Pokud topíme dřevem, mělo by být vyschlé

Dřevo nebo pelety

Záleží samozřejmě na tom, na jaký typ paliva je náš kotel uzpůsoben. Kotel na pelety nám umožní užít si komfort a pohodlí. Vytápění dřevěnými peletami je levnější než plyn a elektřina, zdravější než uhlí a pohodlnější než dřevo. 

Topení peletami znamená velké osvobození od obsluhy kotle
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Topení peletami znamená velké osvobození od obsluhy kotle
Pelety jsou univerzální palivo, které můžete použít na vytápění různých typů objektů. Větší budovy zvládnou kaskádové kotelny na pelety. Dřevěné pelety vyjedou levněji než elektřina, topný olej i plyn. Velkou výhodou je dálkové ovládání kotlů na pelety pro rodinné domy i pro podnikatele, kteří nemusí do spravovaného objektu docházet a přikládat.

Od 1. září 2024 bude zakázáno používat běžné a dnes už zastaralé a nevyhovující kotle na uhlí. Proto je sice ještě dost času, ale přesto bychom neměli výměnu kotle podcenit. Každý z nás by měl mít sám snahu používat ekologičtější topné soustavy. Revize kotle na tuhá paliva, resp. na dřevo nebo pelety pak bude snazší a provozovatel takového kotle nebude muset mít obavy z pokut.

Tip:

Při revizi kotle na tuhá paliva nezapomeneme ani na revizi radiátorů, na které se velmi často zapomíná.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, rubrika Parťáci od fochu, Česká peleta, z.s.p.o., dumkotlu.cz; energie123.cz

Publikováno: 4. 12. 2023, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o., Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto), Profil autora: Martina Pilzová