reklama

Okapové svody svedete sami. Pusťte se do jejich montáže!

Montáž svodů není nic tak složitého, na co byste potřebovali přeplácet řemeslníky. Snadno to zvládnete sami. V následujícím textu si tedy popíšeme, jak dát dohromady svod (běžně označovaný jako rýna) a jak ho připevnit ke zdivu nebo k dřevěnému sloupku. To, aby držel a třeba poryvem větru se zbytečně neviklal.

Montáž svodů není složitá (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Co budete k montáži svodů potřebovat:

  • akuvrtačku
  • samořezný šroub do plechu
  • nůžky na plech
  • opravnou barvu na plech
  • kombi šroub
  • vodováhu
  • okapové svody, kolena, odskok

Montáž svodů – čím začít

Výchozím bodem při montáži svodů bude namontovaný okapový žlab s kotlíkem a v zemi umístěný lapač splavenin. V našem případě tedy nepůjde o nic jiného než o to, jak kotlík propojit s lapačem v zemi. Potřebovat budeme pár metrů okapových svodů, kolena a další drobnosti. Blíže už v následujícím montážním postupu.

Před začátkem práce si všechno dobře rozměřte
Před začátkem práce si všechno dobře rozměřte (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

V prvním kroku je nezbytné si všechno řádně promyslet – tedy změřit vzdálenost mezi okapovým kotlíkem a lapačem splavenin. Podle toho pak vybereme délku jednotlivých svodů. Běžně se prodávají po metrových nebo dvoumetrových délkách. Od změřené délky je potřeba pochopitelně odečíst vzdálenosti kolen. Kolena se používají proto, aby svod vody šel co nejblíže zdi – nikdo přeci nechce, aby mu rýna zbytečně překážela třeba na chodníku.

Sestavu si zkuste spojit nasucho
Sestavu si zkuste spojit nasucho (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Jakmile máme všechno rozmyšleno, začneme se samotnou montáží svodů. Nejprve doporučujeme instalovat nasucho (tedy bez přišroubování) dvě horní kolena. Těmi docílíme toho, že svod vody povede těsně kolem zdi – v našem případě těsně kolem dřevěného sloupku. Na protilehlou stranu – do lapače splavenin, umístíme odskok – to je zvláštně tvarované dvojité koleno, jehož účelem je odskočit se svodem od rohu sloupku nebo například soklu. Lépe to bude patrné z fotografie.

Svody řežeme pilkou na železo
Svody řežeme pilkou na železo (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Když máme přichystaný odskok i kolena na kotlíku, můžeme v montáži svodů pokračovat. Změříme si vzdálenost mezi odskokem a kolenem a přičteme k ní cca 6 cm na každou stranu. To proto, že samotný svod (trubka) se musí na koleno nasunout a o dalších 6 cm pak zasunout do odskoku, který ústí v lapači splavenin. O tom, jak svody řezat, jsme už na stránkách Českého kutila psali, takže teď už jen stručně – svody se řežou pilkou na železo nebo stříhají nůžkami. Nikdy na ně nepoužívejte flexu!!!

Spoje si poznačte tužkou – sestavu totiž ještě jednou rozebereme
Spoje si poznačte tužkou – sestavu totiž ještě jednou rozebereme (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Teď můžeme celou sestavu nasucho sestavit. Důležité je, aby byl svod ve vodováze. Pomocí natáčení kolen ho nastavíme tak, aby směroval kolmo dolů. Vzájemnou polohu jednotlivých částí (kolen, odskoku a svodu) si můžete poznačit fixou. Celou konstrukci totiž ještě jednou rozebereme.

Závit kombi šroubu můžete zkrátit
Závit kombi šroubu můžete zkrátit (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Ještě, než sestavu rozděláme, znovu zkontrolujeme, zda jde svod kolmo dolů. Pokud ano, nejméně na dvou místech si vyznačíme body, na kterých svod připevníme k dřevěnému sloupku. Když máme tato místa vyznačená, svod sundáme a do připravených bodů našroubujeme kombi šrouby. To jsou šrouby, které mají na jedné straně obyčejný metrický závit a na druhé straně fungují jako normální šroub do dřeva

Kombi šroub a svěrka drží svod na místě
Kombi šroub a svěrka drží svod na místě (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Montáž svodů se blíží ke konci. Na kombi šrouby namontujeme svěrky, kterými se svody přichycují. Zašroubováním nebo vyšroubováním kombi šroubů srovnáme svod do roviny, a to opět pomocí vodováhy. Jakmile je všechno na místě, můžeme svod nasunout zpátky do kolena a odskoku a svěrky přitáhnout.

Nakonec šroubky přetřeme barvou
Nakonec šroubky přetřeme barvou (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Svod už drží pevně ve svorkách, kolena a svod se ale ještě musí vzájemně připevnit. Kdysi se k tomuto účelu používaly nýty, dnes je můžeme nahradit malými šroubky do plechu. Místa spojů předvrtáme malým vrtákem a do otvorů pak zašroubujeme samořezné šroubky – pokud mají kulatou hlavičky, vypadají jako nýtky. Posledním bodem je přetření hlaviček šroubků opravnou barvou, která se dodává společně s okapy nebo plechovou krytinou. Tím máme hotovo.

Místo kombi šroubů se někdy při montáži svodů používají svěrky s natloukacím hrotem. Klidně je můžete použít také. Pozor při použití svěrek, na kterých barva zatekla do závitů. Takové svěrky jdou špatně použít. Řešením je protažení zalitého závitu obyčejným šroubem o patřičném průměru.

Důležité je, aby všechny spoje kolen a svodů byly takzvaně po spádu – tedy že voda, která jimi protéká, nesmí narážet na hranu spoje. To znamená, že po směru spádu musí být svod zasunutý do vnitřní části kolena, nikoli nasazený na jeho vnější část. Je to stejné, jako když se spojují všechny ostatní trubky a tvarovky na vodu.

Zdroj informací: autor článku

Publikováno: 10. 10. 2023, Autor: Jaroslav Kropáč (text a foto), Profil autora: Jaroslav Kropáč

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.