reklama

Zateplování rodinného domu jednoduše krok za krokem

Zateplování rodinného domu je prostředek, kterým chceme zajistit tepelnou pohodu v interiéru, eliminovat velké teplotní výkyvy nebo chceme dosáhnout určité energetické úspory z dlouhodobého hlediska. Zateplovat lze vnitřně i z vnějšku, zateplujeme střechy, fasády, podkroví i suterén.

Zateplení rodinného domu znamená obrovskou úsporu při vytápění (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Zateplení rodinného domu

Zateplení rodinného domu znamená výraznou úsporu energií zejména při vytápění. Nezateplenou fasádou uniká kolem 30 % tepla. Podobně je na tom střecha, zbytek ztrát připadá na okna a dveře. Tepelné ztráty ale můžeme jednou provždy snížit díky zateplení rodinného domu či jiného objektu. Se správným zateplením spadnou vaše náklady na vytápění o více než 60 %. Abychom použili správný izolant ve správné tloušťce, požádáme odborníky o tepelně technický výpočet.

Tepelně technický výpočet

Technický výpočet určí optimální složení tepelné izolace nového souvrství na základě velikosti plochy, výšky budovy a dalších faktorů. Je to výpočet prostupu tepla vícevrstvou neprůhlednou konstrukcí.

Penetraci je potřeba dobře rozmíchat
Penetraci je potřeba dobře rozmíchat (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Než začneme se zateplováním domu, musíme fasádu do určité výšky napenetrovat. Penetraci nejprve důkladně rozmícháme a na fasádu ji budeme nanášet klasickým malířským válečkem.

Penetrace

Stěnu nejprve napanetrujeme
Stěnu nejprve napanetrujeme (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Penetrace je ochranný nátěr pronikající do hloubky pro sjednocení a zpevnění podkladu. Díky penetraci dojde nejen ke zmíněným efektům, ale sníží se i nasákavost podkladu.

Použijeme brnkačku a narýsujeme linku pro usazení lišty
Použijeme brnkačku a narýsujeme linku pro usazení lišty (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Ve střední části fasády domu se bude upevňovat dělicí lišta, která vyznačí předěl mezi horní, zateplenou částí, a částí spodní, která již byla zateplená v minulosti. Laserovým měřidlem si proto na fasádu vyznačíme linku a tzv. brnkačkou linku načrtneme. Brnkačka je vhodná pro vyznačení rovných linek i na dlouhé vzdálenosti. Sada linkovacího nářadí obsahuje těleso brnkačky, šňůru a značkovací křídu.

Zakládací lišta

Základová lišta nám vytvoří přechod mezi zateplením a fasádou
Základová lišta nám vytvoří přechod mezi zateplením a fasádou (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Než nám penetrace oschne, připravíme si zakládací lištu. Ta se bude upevňovat v místě, které jsme si vyznačili brnkačkou. S upevněním lišty začínáme vždy v nejbližším rohu, a proto bude potřeba lištu zaříznout a vytvořit úhel 90 °.

Roh v liště bude potřeba vystřihnout
Roh v liště bude potřeba vystřihnout (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Zalomení lišty vytvoříme takto: Do středu lišty zakreslíme výseč podle pravoúhlého trojúhelníku.

Ke stříhání použijeme rovné nůžky na plech
Ke stříhání použijeme rovné nůžky na plech (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Výseč poté vystřihneme nůžkami na plech. Ideální je použít tzv. střední nůžky, které mohou obsluhovat jak leváci, tak praváci.

Nastřiženou lištu stáhneme do rohu
Nastřiženou lištu stáhneme do rohu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Vystřiženou lištu vytvarujeme, aby dobře přilnula k rohu domu.

Rohy lišt opatříme plastovými spojkami
Rohy lišt opatříme plastovými spojkami (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Na zpevnění použijeme plastové spojky, které nasadíme do obou stran řezu. Pozor, střižený plech je ostrý a můžeme se o něj lehce pořezat!

Základovou lištu přichytíme ke stěně domu
Základovou lištu přichytíme ke stěně domu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Lištu začneme upevňovat asi 10 cm od okraje. Použijeme akuvrtačku s příklepem a natloukací hmoždinky.

Roh lišty srovnáme podle obvodu stěny domu
Roh lišty srovnáme podle obvodu stěny domu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Roh lišty si dále podle potřeby vytvarujeme tak, aby přesně doléhal na roh domu.

Nerovnosti na liště opravíme
Nerovnosti na liště opravíme (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Další části lišt, kterými budeme prodlužovat základní lištu, bude taktéž potřeba upravit – minimálně zastřihnout na potřebnou délku a okraje zarovnat.

V místech spojů usadíme dvě spojky
V místech spojů usadíme dvě spojky (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Všechny spoje mezi lištami opět vyřešíme plastovými spojkami, pro jistotu dáme spojky po dvou. Lišty opět na fasádu upevníme pomocí natloukacích hmoždinek.

Mezi lištu a hmoždinky použijeme plastové výplně mezer
Mezi lištu a hmoždinky použijeme plastové výplně mezer (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Při kontrole lišt bude potřeba použít podložky. Podložky jsou barevně rozlišené podle velikosti. V našem případě jsme použili podložku č. 3 (3mm).

Zateplení rodinného domu

K zateplení rodinného domu použijeme polystyrenové desky s kapilárami
K zateplení rodinného domu použijeme polystyrenové desky s kapilárami (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pro zateplení rodinného domu jsme si vybrali polystyrenové desky o tloušťce 10 cm. Desky mají na svém povrchu viditelnou perforaci, jejíž funkcí je zachycování vlhkosti ve svých kapilárách. Tím nebude docházet ke srážení vody na fasádě a tato vlhkost nebude spouštěčem vzniku plísní. Polystyrenové desky se budou lepit lepidlem, určeným právě pro tento typ polystyrenu.

Lepidlo rozetřeme do rámečku
Lepidlo rozetřeme do rámečku (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Lepidlo při zateplování rodinného domu nanášíme na polystyrenové desky tak, že jím potřeme vnitřní obvod desky, kde vytvoříme rámeček, a na středovou část naneseme dva až tři terče pro lepší přilnavost.

Strunovou řezačku lze nastavit tak, aby řezala i úhly
Strunovou řezačku lze nastavit tak, aby řezala i úhly (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pod střechou a u krovů bude potřeba polystyrenové desky přiříznout podle sklonu střechy. Abychom nemuseli zdlouhavě vyměřovat, použijeme digitální úhloměr, který nám precizně úhel vypočítá. Pro řezání se nám pak bude hodit strunová řezačka, kde je možné si naměřené úhly nastavit a polystyren dokonale uříznout.

Strunovou řezačkou polystyren přiřízneme
Strunovou řezačkou polystyren přiřízneme (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Struna řezačky lehce polystyren uřízne, řez je dokonale hladký a neroztřepený, což bychom nožem ani pilkou nikdy nedocílili. 

Kotvení desek

K uchycení desek použijeme plastové terče
K uchycení desek použijeme plastové terče (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Polystyrenové desky by pouze nalepené lepidlem nevydržely a mohlo by dojít k jejich odchlipování, proto je zpevníme kotvami. Nejprve si vyvrtáme do desky i do fasády otvor a do něj usadíme plastovou kotvu.

Do desky vyfrézujeme drážku a zároveň utáhneme kotvu ve stěně
Do desky vyfrézujeme drážku a zároveň utáhneme kotvu ve stěně (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pomocí nástavce na vrtačku pak kotvu zašroubujeme do stěny domu a zároveň vyfrézujeme do polystyrenové desky výřez, který nakonec uzavřeme plastovou zátkou. Zátku je opět potřeba něčím plochým přitisknout k desce. Kotvy a zátky upevňujeme vždy do rohů spojů mezi deskami a jednu doprostřed desky jako pojistku.

Ostění u okna

Velmi pečlivě se budeme věnovat zaizolování ostění okolo oken a dveří
Velmi pečlivě se budeme věnovat zaizolování ostění okolo oken a dveří (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pokud jsou ve stěně domu okna, je potřeba při zateplení rodinného domu počítat i s nimi. Do ostění oken se bude usazovat tzv. APU lišta. Okenní začišťovací lišta s armovací tkaninou, často také nazývaná fasádníky APU lišta, se používá jako dilatační a pružné napojení armovací a omítkové vrstvy zateplené fasády na okenní, dveřní a jiné větrací nebo zastiňovací prvky.

Do ostění usadíme APU lišty a diagonálu
Do ostění usadíme APU lišty a diagonálu (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

APU lištu si naměříme podle rozměrů oken a pomocí stěrky ji upevníme do ostění. Lepí se na rám nebo konstrukci prvku, který má pružně oddělovat od plochy fasády. Zároveň je vhodné do každého rohu ostění okna vlepit tzv. diagonálu, tedy perlinku nebo podobnou tkaninu, která zpevní rohy a zateplená fasáda nebude v těchto exponovaných místech praskat. Založíme rohy – plast s natavenou perlinkou, přetáhneme lepidlem a uhladíme.

Okolo ostění použijeme ještě jednu vrstvu diagonály a stěrky
Okolo ostění použijeme ještě jednu vrstvu diagonály a stěrky (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

U ostění pak natáhneme dostatečnou vrstvu lepidla a širokou špachtlí nebo hladítkem rozetřeme do ztracena. Vodováhou kontrolujeme rovinu. Na vnější rohy u ostění položíme ještě jednu vrstvu perlinky jako diagonálu a zatáhneme lepidlem.

Plochu stěny, kde jsme prováděli zateplení rodinného domu, potáhneme stěrkou
Plochu stěny, kde jsme prováděli zateplení rodinného domu, potáhneme stěrkou (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Po celé ploše potom natahovákem naneseme lepidlo a rozetřeme. Do lepidla vložíme perlinku (převazujeme přes sebe) a "stromečkovým" způsobem, tedy jednotlivými tahy od sebe do stran, kotvíme perlinku do lepidla. Stěrku dohladka rozetřeme širokou špachtlí. Pokud používáme difúzně otevřený izolant při zateplení rodinného domu, musíme použít i difúzně otevřenou stěrku. Po zaschnutí je lepší stěrku přebrousit, aby se odstranily nerovnosti.

Tip redakce:

Desky s naneseným lepidlem pevně přitiskneme k fasádě. Nikdy desky neupevňujeme rukou, ale použijeme plochu třeba hladítka nebo deskového škrabáku. Oblé a nepravidelné předměty by do desek vytlačily díry a prohlubně a mohlo by dojít k narušení celistvosti desky. Desky budeme usazovat jako cihly, to znamená, že budeme převazovat ve spárách, aby nedošlo k vytvoření tepelných mostů a stékání nebo vzlínání vlhkosti po fasádě. Jakmile máme celou stěnu pokrytou izolačními deskami, použijeme široký škrabák a povrch desek sjednotíme tak, aby žádná z desek rohem či jinak nepřesahovala a stěna byla kompaktní.

Lepidlo je potřeba nechat alespoň jeden den vyzrát, poté napenetrujeme a můžeme natáhnout finální omítku.

Při zateplení rodinného domu jsme vsadili na ETICS weber therm standard. Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu je vhodný pro rodinné a bytové domy i pro novostavby a dodatečná zateplení. Povětrnostní vlivy tak nebudou mít na dům negativní vliv, jako by měly na stavbu bez zateplení, protože izolační desky mají certifikát v Nejvyšší třídě odolnosti proti krupobití HIR 5*. 

*HIR 5 znamená, že zateplovací systém odolá krupobití s kroupami o průměru až 5 cm.

Jako izolant použijeme fasádní polystyrenové desky
Jako izolant použijeme fasádní polystyrenové desky (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Ideálním pomocníkem pro stříhání plechových komponentů jsou nůžky na plech FESTA rovné CrMo. Čelisti z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli a převodový mechanismus usnadní námahu při střihu a pogumované rukojeti zajistí neklouzavý a pohodlný úchop. Nůžky jsou tak velmi výkonné a zároveň dodávají pocit bezpečí při práci s nimi. Rovná část nůžek je vhodná jako pro praváky, tak i pro leváky.

Zdroj informací: pořad Libovky Pepy Libického; LEVIOR s.r.o., GARLAND distributor s.r.o.; Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Publikováno: 8. 10. 2023, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto) , Profil autora: Martina Pilzová