reklama

Udělejte si na střeše pěkné palubkové podbití

Přesah střechy můžete řešit několika způsoby. Buď dát podbití zespodu na trámy, nebo instalovat palubky na střechu svrchu, ještě před montáží střešní krytiny. A právě tímto postupem se budeme zabývat. Je sice trochu pracnější, ale výsledek působí lépe. Upozorňujeme, že práci na střeše smí provádět odborní pracovníci jištění bezpečnostními úvazky.

Montáž palubek na střechu může stavbě dodat rustikální vzhled (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Palubky na střechu – prvním krokem je příprava

Než začneme s instalací palubek na střechu, musíme si je připravit. Vhodná tloušťka palubek do exteriéru by měla být alespoň 19 mm. Palubky musí být ošetřené kvalitní lazurou, a to jak z horní nepohledové části, tak i zespodu. Pokud bychom tento krok vynechali, zadělali bychom si na malér. Z horní části by palubky mohly časem degradovat a zespodu by se nám na střeše špatně natíraly. Takže si všechno opravdu připravte předem.

Přibíjení palubek

Jednou z výhod tohoto způsobu montáže palubek na střechu je, že nejsou vidět kotvicí prvky. Hřebíky nebo vruty se totiž palubky k trámům přichytávají z horní nepohledové části. Zásadní je, aby trámy, na které budeme palubky instalovat, byly v rovině. Pokud nejsou, je třeba je vyrovnat – například přibitím latě patřičné tloušťky. Dále je důležité položit správně první řadu palubek, která musí být rovnoběžná s budoucí okapovou hranou. A ještě jedna zásadní věc – palubky musí být přibité po spádu, tedy tak, aby případná voda nezatékala do drážek palubek, do jejich per, odkud může bez potíží odtéct.

Palubky se standardně přitloukají hřebíky
Palubky se standardně přitloukají hřebíky (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Jak palubky napojovat

Asi se nám nepodaří sehnat palubky na střechu tak dlouhé, jak budeme právě potřebovat. Proto se nevyhneme tomu, abychom palubky napojovali. K napojení palubek dochází zásadně na trámech – nikdy nemohou být palubky napojené mimo trám. Tužkou si na trámu narýsujeme polovinu jeho šířky, a k takto vytvořené přímce následně přikládáme palubky. Na napojování palubek je třeba myslet už při jejich koupi a vzít jich raději víc. Pokud jsou totiž trámy od sebe blíž, nebo dál než jeden metr, nutně nám vzniknou velké odřezy palubek. Ty se totiž standardně prodávají po metrových délkách.  

První palubka bude později tvořit rovinu okapové hrany
První palubka bude později tvořit rovinu okapové hrany (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Vyrovnání hrany palubek se zbytkem krovu

Palubky se obvykle dávají jen na přesah střechy, tedy nepodbíjí se celý krov, ale jen jeho část. Tím se dostáváme k problému, jak trámy pobité palubkami srovnat s částí krovu, kde palubky nejsou. V našem případě jsme rovinu vyrovnali natlučením desek na krovy. Desky měly stejnou tloušťku jako palubky, čímž se povrch srovnal. Další variantou můžete být do krovů vyfrézovat nebo vyřezat falc, do kterého přijdou palubku zapustit. Ušetříte peníze za nákup desek, ale neušetříte čas. Zhotovení falce je vhodné provést ještě před samotnou montáží krovů.

Abyste nepoškodili pero na palubce, je dobré používat k jejich přirážení kus nevyužité palubky
Abyste nepoškodili pero na palubce, je dobré používat k jejich přirážení kus nevyužité palubky (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Jak palubky zarovnat se štítem

V našem případě mají palubky nad prvním a posledním krovem přesah cca 10 cm. Jak v takovém případě palubky zarovnat, aby lícovaly s hranou štítu? Palubky můžeme přibíjet s větším přesahem, než plánujeme. Po jejich instalaci pak na palubky z horní části přišroubujeme střešní lať, kterou zarovnáme s hranou štítu. Lať nám slouží jako pravítko. Maflíkem pak podél latě zarovnáme palubky přesně do roviny se štítem.

Lať slouží jako pravítko, pomocí kterého si přesah palubek zarovnáme
Lať slouží jako pravítko, pomocí kterého si přesah palubek zarovnáme (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Podbití krovů palubkami má kromě estetické ještě jednu další výhodu – výrazně zpevní střešní konstrukci. Pokud se palubky rozhodnete na střechu přichytávat hřebíky, měly by být dlouhé alespoň 60 mm. Totéž platí i pro vruty, které musí být navíc velmi kvalitní – ideálně se hodí takzvané tesařské vruty.

Zdroj informací: autor článku

Publikováno: 28. 6. 2023, Autor: Jaroslav Kropáč , Profil autora: Jaroslav Kropáč