reklama

Nebojte se natavování hydroizolace

Natavování hydroizolace je jedna ze základních věcí při každé stavbě. Pouze s kvalitně natavenou hydroizolací je totiž zajištěna dokonalá ochrana před vodou a vlhkostí, která by jinak vzlínala do podlahy a do stěn. Přitom natavování hydroizolace není nic, čeho byste se měli obávat. Naopak, stačí dodržet základní postup a máte vyhráno. Následující texty slouží jako možná inspirace. Vždycky se ale řiďte pokyny výrobce konkrétního typu hydroizolace.

S hořákem pracujte při natavování hydroizolace opatrně (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Natavování hydroizolace začíná úklidem

Čistota půl zdraví, říká známé přísloví. V našem případě spíš čistota – základ úspěchu. Ano, pro kvalitní natavení hydroizolace je důležité, aby plocha, kam se bude natavovat, byla absolutně čistá. Ještě než ji začnete zametat, nebo lépe vysávat, zkontrolujte, zda na ploše nejsou nerovnosti, ostré hrany a podobně. Pokud ano, odstraňte je. Pak stačí základovou desku dokonale vysmýčit.

Penetrace je základ

Dalším krokem při natavování hydroizolace je penetrace podkladu. Penetrace má za účel sjednotit betonový povrch a připravit ho k následnému přilepení hydroizolace. Na trhu je celá řada výrobků, kterými můžete penetrovat a jež jsou určeny právě pro tento účel. Penetrace se nanáší malířským válečkem nebo velkou štětkou. Počítejte s tím, že po zaschnutí budete muset malířské pomůcky vyhodit. A ještě jedno upozornění – pokud budete penetrovat v interiéru, volte raději penetraci bez zápachu.

Penetrace je základ, a to doslova
Penetrace je základ, a to doslova (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Jdeme natavovat

Po úklidu a penetrování můžeme konečně přistoupit k samotnému natavování hydroizolace. Důležité je, aby byl napenetrovaný povrch suchý – vysychat by měl alespoň jeden den. Připravte si asfaltové hydroizolační pásy, propanbutanovou láhev a hořák. Odmotejte si zhruba 1 m hydroizolace, hořákem nahřejte její spodní stranu a přiložte ji na místo – ideálně do rohu místnosti, kde se s natavováním začíná. Pak už jen stačí hydroizolaci průběžně odmotávat a hořákem její spodní stranu natavovat. Práce jde rychle od ruky.

První řada hydroizolace se natavuje u zdi
První řada hydroizolace se natavuje u zdi (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Počítejte s přesahy

Při odmotávání izolace dávejte pozor, abyste izolaci nedávali zešikma. Proto je dobré začínat u rovné zdi, abyste se jí mohli řídit. A další důležitá věc – hydroizolační pásy se musí při natavování překrývat ideálně o 15 cm, a to v případě, že budete překládat pásy vedle sebe i za sebou.

Jinak samotné dělení hydroizolačních pásů se provádí pomocí obyčejného lámacího nože. Stačí si vzít nějakou rovnou lať nebo vodováhu, přiložit na linii řezu a nožem podél hrany několikrát přejet. Jde to snadno a bez námahy.

Pásy pokládejte s přesahy
Pásy pokládejte s přesahy (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Jaký pás zvolit

Při natavování hydroizolace je tak trochu alchymií to, jaký typ hydroizolace použít. V základu se prodávají dva druhy hydroizolací – modifikovaný asfaltový pás a oxidovaný. Ten první má výhodu v tom, že se neláme, tudíž s ním můžete natavovat i kolem různých hran a podobně. Je zkrátka odolnější, ale také dražší. Oxidovaný pás je levnější, nesnáší nízké teploty ani ohyb – hodí se na méně náročné aplikace.

Jak hydroizolaci opravit

Při natavování hydroizolace na základovou desku v místě, kde začnete se zděním stěn, počítejte opravdu s velkým přesahem hydroizolace – klidně i 30 cm. Zbytek hydroizolace natavujte až poté, co budete mít všechny ostatní práce hotové, tedy těsně před betonováním podlahy. Kdybyste si hydroizolaci po celé ploše desky natavili dřív, později byste si ji nejspíš poškodili. Pokud už k poškození hydroizolace dojde, opravit ji můžete snadno, a to natavením dalšího kusu hydroizolace. Postupuje se úplně stejně jako v předchozím případě, jen můžete vynechat penetraci.

Hořák musí hydroizolaci natavit, nikoli propálit
Hořák musí hydroizolaci natavit, nikoli propálit (Zdroj: Jaroslav Kropáč)

Zdroj informací: autor článku

Publikováno: 11. 6. 2023, Autor: Jaroslav Kropáč (text a foto) , Profil autora: Jaroslav Kropáč