reklama

Výkop a podklad bazénu

Až se léto zeptá, co jste dělali na jaře, můžete mu odpovědět, že jste kopali výkop pro bazén a připravovali podklad. A to proto, abyste se v létě mohli vykoupat v zapuštěném bazénu bez obav, že vám ten nadzemní v tu nejnevhodnější dobu praskne a místo v bazénu budete na suchu.

Výkop a podklad bazénu

Než začneme kopat...

Než vůbec začneme kopat, musíme si najít místo, kde bude bazén stát. Vyměření tvaru bazénu by se mělo také uskutečnit až poté, co při pohybu slunce najdeme na zahradě to nejlepší stanoviště. Ideální je vybrat celodenně osluněné místo. Výběr terénu bychom neměli podcenit. Zásadně bazén neumisťujeme do blízkosti stromů a vyšších keřů - koho by bavilo neustále čistit bazén od napadaného listí a větviček? Samozřejmostí by mělo být, že bazén neumístíme do blízkosti elektrického vedení, jímek na odpadní vody, septiků nebo kanálů. Terén, ve kterém se bude hloubit jáma pro bazén, by měl být pevný, písčitý nebo hlinitý, nejlépe bez skalnatého podloží, bez výskytu spodních vod a co nejdál od podmáčených ložisek. Vyhloubit jámu na navážce je velké riziko, hrozí zde sesuv půdy kvůli nestabilnímu podkladu, takže vybíráme spíše půdu přirozeně vzniklou, zpevněnou. Hydrologický ústav by nám měl dát odpověď na otázku, jak jsou na tom spodní vody právě na našem pozemku.

Staveniště bazénu bez použití těžké techniky
Staveniště bazénu bez použití těžké techniky

Vyměřování

Máme-li bazén pravidelného tvaru, je vyměřování snadnou záležitostí, protože od středu pomocí provázku obkroužíme obvod bazénu. Bazén nepravidelného tvaru je větší oříšek. Tam je nutné pomocí kolíků vytyčit půdorys. Samotný výkop můžeme absolvovat sami. I když představa několikadenního zapichování krumpáče do země, nejlépe s partou žíznivých kamarádů, v nichž pivo mizí podstatněji rychleji než hlína z výkopu, není moc lákavá, je to cesta levnější. Nechceme-li kamarády napájet zrzavou vodou a bazén mít ještě letos v zemi, oslovíme firmu s těžkou technikou.

Bagr sice vyhrabe jámu jako nic, ale může nám také docela nepěkně poničit okolí a renovace manželčiných záhonů s růžemi se tak může docela prodražit. Měli bychom také u dopředu vědět, co uděláme s veškerou vyhloubenou zeminou. Zda jí použijeme na další terénní úpravy na zahradě nebo pro ni nemáme použití a postaráme se o její odstranění z pozemku. Dbáme na to, aby vykopaná jáma byla alespoň o 15 cm širší než je průměr bazénu. Prostor mezi stěnami bazénu a stěnami země je potřeba po usazení bazénu vyplnit izolací - nejlépe se osvědčila stříkaná PUR pěna. Ta poskytne výborné tepelně izolační podmínky a stěny bazénu nebudou chladné.

Těžká technika usnadní výkop bazénu opravdu značně
Těžká technika usnadní výkop bazénu opravdu značně

Dno bazénu

Dno bazénu musí být dokonale rovné a zpevněné. Není možné potom, až bazén usadíme, dno opravovat. Dáme si proto s jeho vyrovnáváním práci a také budeme dbát na zhutnění podkladové zeminy. Rovinu snadno ověříme vodováhou. Poté, co je zemina důkladně udusaná, použijeme písek jako podloží. Doporučená vrstva písku je max. 2 cm. Na něj vylijeme tenkou vrstvu betonu. Tím docílíme, že se ani v budoucnu nebudeme muset obávat sesutí podkladové zeminy nebo vytvoření nerovností. Dříve než ale začneme vylévat dno betonem, sledujeme, jestli nám do jámy neprosakuje spodní voda. V případě, že prosakuje, vytvoříme navíc drenážní jímku, která vodu bude zachytávat a odvádět. Beton není potřeba uhlazovat a použijeme-li kari síť, stačí vrstvu betonu rozetřít bez uhlazování. Pokud se nám při vysypávání dna pískem vytvoří prohlubně, je nutné písek odstranit a dno znovu pečlivě zhutnit. Nikdy prolákliny nezasypávejte. Mohlo by dojít ke slehnutí podkladu a následnému zhroucení bazénu.

Zhutnění podkladu, na který budeme sypat písek a lít beton, je nezbytnou částí
Zhutnění podkladu, na který budeme sypat písek a lít beton, je nezbytnou částí

Ostatní přípravné práce

Než bazén usadíme do připravené jámy, měli bychom si ještě rozmyslet, zda nebudeme potřebovat zastřešení bazénu. V tom případě si při výkopu ponecháme okolo dostatečný prostor, abychom později nemuseli kopat znovu. Protože bazén bude potřebovat filtraci, čerpadlo a ostatní komponenty, které bez elektřiny "nepojedou", měla by být v dosahu el. přípojka. Natahování prodlužovačky sebou nese riziko samovolného vypojení ze sítě, zkratování působením vody a vlhka a nebezpečí úrazu. Nesmírně podstatnou záležitostí je zamezení přístupu dětí a zvířat do bazénu bez dozoru dospělé osoby. Zapuštěný bazén představuje velké riziko - děti i zvířata by bez dozoru mohly do bazénu spadnout a utopit se. Proto je vhodné bazén umístit tak, aby byl sledovatelný ze všech koutů zahrady, popř. ho ohradit oplocením.

Zapuštěný bazén na naší zahradě představuje komfort při koupání, ale také značné finanční výdaje. Nákup bazénové nádrže se může pohybovat řádově v deseti až statisících korun, ovšem přípravné práce, zvláště když si najmeme firmu, nás mohou stát další horentní sumy. Nevyplatí se ale na těchto pracích šetřit, nekvalitní podloží nebo zakoupení nádrže nižší jakosti nám nakonec může z kapes vytahat daleko víc peněz při opravách a reklamacích.

Publikováno: 21. 5. 2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Redakce