reklama

Podceňování elektroinstalace se nevyplácí

Elektroinstalace je řešena především ve spojitosti s rekonstrukcí starého bydlení. V té době se často odhalí, že aktuální zásuvkové okruhy jsou poddimenzované. V důsledku toho se můžete setkat s hořící instalací i vypadávajícími pojistkami. Rekonstrukce elektroinstalace proto patří k prvním pracím, jež je zapotřebí při rekonstrukci udělat. Nutno si však uvědomit, že i elektroinstalace má svá pravidla. Nemůžete si ji bez potřebného vzdělání provést sami.

Podceňování elektroinstalace se nevyplácí

Co je elektroinstalace?

Elektroinstalace představuje soustavu elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich výroby. V rodinném domě začíná v normované skříni s hlavními jističi, jež je umístěná na hraně vašeho pozemku. Odtud pak pokračuje k vnitřnímu rozvaděči s jističi a odtud dále vede do celého domu k jednotlivým zásuvkám, spínačům a osvětlení. V každém domě i bytě je zapotřebí mít elektroinstalaci adekvátní dnešním potřebám. Nikdy byste to neměli nechat dojít tak daleko, abyste se báli, že vyhoříte. Vše musí odpovídat platným přísným normám a předpisům. I u stávající elektroinstalace je proto potřeba provádět pravidelnou revizi.

Pravidelná revize elektroinstalace je velmi důležitá
Pravidelná revize elektroinstalace je velmi důležitá

Jak vypadá dobrá elektroinstalace

Elektroinstalaci v domě by měl navrhnout skutečný odborník. Mělo by jít o projekt, jehož součástí jsou i potřebná povolení pro stavbu, revizi, kolaudaci a povolení k odběru elektřiny. Projektant by měl vedení dimenzovat tak, aby prostory nebyly poddimenzované, protože to by znamenalo nadměrné namáhání vodičů, jejich zahřívání a zvyšování rizika zkratu a vzniku požáru. Pozor však, prostor nesmí být ani předimenzován, protože platby za elektřinu jsou vázány na velikost jističů a taková elektroinstalace by vše zbytečně prodražila. Projektant při tvorbě návrhu musí myslet i na bezpečnostní prvky, chrániče a přepěťovou ochranu.

Zavedení elektroinstalace
Zavedení elektroinstalace

Před vypracováním projektu elektroinstalace

Projekt elektroinstalace spočívá na bedrech odborníků. Abyste byli spokojeni, je však důležité, abyste mu i vy řekli, jakou máte představu o fungování vaší domácnosti (kde bude lednice, kuchyňská linka a jiné spotřebiče). Ideální je, abyste svůj návrh zakreslili do půdorysu. Projektant by pak měl s vámi prokonzultovat vaše možnosti.

Konzultujte možnosti elektroinstalace s projektantem
Konzultujte možnosti elektroinstalace s projektantem

Klasická a inteligentní elektroinstalace

Věděli jste, že existují dva typy instalací? Jedna je označována za klasickou a další pak za inteligentní. Klasická umožňuje rozsvítit, zhasnout a připojit spotřebič do zásuvky. Dále s ní můžete realizovat i pozvolné stmívání, automatické spínání, orientační světla, elektrické ovládání žaluzií. Klasicky je možno nainstalovat regulaci topení, klimatizaci, komunikační techniku, telefonní zásuvky i telefony. Klasické rozvody se vyznačují tím, že neposílají žádné informace, spínají přímo obvod daného spotřebiče.

Inteligentní elektroinstalace jednotlivá místa vzájemně propojuje sběrnicovým kabelem s nízkým, bezpečným napětím. Ovládací přístroje nespínají přímo spotřebiče, ale pošlou po sběrnici příkazy k ovládání spotřebičů. Umožňuje tak ovládání všech systémů v domě, a to včetně vytápěni a zabezpečení domu. Vše u ní ovládáte prostřednictvím centrálního panelu, počítače nebo mobilního telefonu.Takovéto zařízení je však mnohem nákladnější než klasická elektroinstalace.

Inteligentní elektroinstalaci můžete ovládat například pomocí tabletu
Inteligentní elektroinstalaci můžete ovládat například pomocí tabletu

Revize elektroinstalace

Neudržovaná elektroinstalace se může projevit nedozírnými následky. V tom lepším případě může přestat fungovat, v tom horším vám hrozí úraz nebo požár. Potřebu elektroinstalace upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Kontroly elektroinstalace se provádí podle daných norem. Při kontrole se zjišťuje funkčnost a bezpečnost rozvodů. Tyto kontroly by měly probíhat jednou za pět let. Revize může provádět pouze certifikovaný technik s osvědčením a kvalifikací.

Kontrola elektroinstalace by měla probíhat jednou za pět let
Kontrola elektroinstalace by měla probíhat jednou za pět let

Jak probíhá revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace se neobejde bez kontroly dokladů souvisejících s instalací. U opakovaných kontrol je nutné předložit doklad o provedené první revizi. Podle předložených dokladů pak revizní technik provede kontrolu celé elektroinstalace. Po kontrole pak vydá i revizní zprávu. Ve zprávě má být napsán objektivní stav, závady i doporučení. Součástí zprávy by měla být i informace, zda je elektroinstalace bezpečná.

Kontrolu celé elektroinstalace provádí revizní technik
Kontrolu celé elektroinstalace provádí revizní technik

Publikováno: 18. 5. 2019, Autor: Adriana Dosedělová (text), Depositphotos (foto)