reklama

Co všechno spadá pod pojem hrubá stavba

Chceme si nechat postavit dům od stavební společnosti a nejsme si jisti, co všechno je zahrnuto do hrubé stavby? Měli bychom se dopředu informovat, co nám stavební firma postaví a co si pod pojmem hrubá stavba představuje. Mohlo by se lehce stát, že se představy naše a představy firmy budou rozcházet.

Co všechno spadá pod pojem hrubá stavba

Co si představíme pod pojmem hrubá stavba?

Pod pojmem hrubá stavba si představíme základovou desku, obvodové zdi, krovy a střechu. Ale jsou naše představy stejné jako představa stavební firmy, které chceme naši stavbu zadat? Problém je v tom, že ani samotný stavební zákoník nemá přesnou definici pro výklad pojmu hrubá stavba.

Každá hrubá stavba začíná nejprve na papíře u architekta
Každá hrubá stavba začíná nejprve na papíře u architekta

Základová deska

Paradoxně základová deska součástí hrubé stavby není. Musíte si na její zhotovení najmout firmu, která vám ji postaví. Tento trend nastavily společnosti, které začaly realizovat montované domy. Ty ale mohly stavět pouze na předem připravenou základovou desku. V podstatě - pokud vám stavební firma nabídne kromě postavení obvodových zdí a střechy i základovou desku, máte jistotu, že se jedná o solidní firmu. Protože po vylití základové desky musíme počkat minimálně měsíc, než deska vyzraje, budeme mít tak dost času probrat s firmou další kroky.

Vylévání základové desky nemusí být součástí hrubé stavby
Vylévání základové desky nemusí být součástí hrubé stavby

Nosné zdi a další náležitosti

Skutečně renomovaná firma by měla před samotnou stavbou zařídit zaměření a vytyčení stavby, výkopové práce, realizaci přípojek inženýrských sítí, vylití základové desky a její hydroizolaci a posléze stavbu nosných zdí, svislých i vodorovných, stavbu střešní konstrukce včetně položení střešní krytiny, stavbu komína, izolaci všech zdí a zasazení výplní stavebních otvorů - dveře i okna, nenosné konstrukce a stropy. Kupodivu i tzv. sendvičové stavby počítají s hrubou stavbou. Avšak zde se výklad významu podstatně liší. Spodní stavba - základová deska nebo kotvící patky mohou být společně s hydroizolací a rozvody zahrnuty do hrubé stavby, ale také nemusí. Opět záleží na stavební firmě. Avšak na rozdíl od klasické cihlové nebo panelové stavby jsou sendvičové profily většinou již od výrobce opatřeny venkovní povrchovou úpravou, např. sádrokartonem, který se následně pouze zatmelí a přebrousí. Součástí hrubé stavby bývá v tomto případě i realizace fasády včetně dodatečného zateplení vnějších stěn. Stejně tak jsou sendvičové profily vybaveny vnitřními rozvody.

Všechny nosné zdi spadají do hrubé stavby
Všechny nosné zdi spadají do hrubé stavby

Dodatkové práce

Do této skupiny lze zahrnout všechny ostatní práce na stavbě - úpravy vnitřních i vnějších povrchů (obklady stěn a dlažba na podlahách), konečné úpravy stěn (omítání, štukování nebo malování), realizace podhledů, montáž a úprava schodiště, pokládka podlahové krytiny a konečná montáž elektrických, plynových, vodovodních a odpadních koncovek - zásuvky, vypínače, instalace sociálního zařízení, vany a umyvadel, úpravy sklepních a půdních prostor a další práce. Tyto práce buď zajistí stávající stavební firma, ovšem jako oddělené a zvlášť placené práce nebo je možné si na jednotlivé úkony najímat specializované odborníky.

I dřevěná konstrukce je považována za hrubou stavbu
I dřevěná konstrukce je považována za hrubou stavbu

Velmi důležité upozornění na závěr - na stavbu se vztahují stejné podmínky reklamace jako na jakoukoliv jinou kupovanou věc. Na velikosti v tomto případě opravdu nezáleží. Záruční lhůta je vázána na všechny součásti hrubé stavby a pokud se během stavby vyskytnou jakékoliv závady, je dodavatel povinen všechny nedostatky odstranit na vlastní náklady. Při výběru stavební firmy, která nám bude stavbu realizovat, neuškodí přizvat si tzv. stavební dozor, tedy odborníka, který bude posuzovat kvalitu nabízených prací, jejich rozsah, cenu a certifikát na jednotlivé materiály.

Projektová dokumentace pojem hrubá stavba a ostatní práce nerozlišuje, proto je dobré ještě před započetím stavby přesně definovat jednotlivé úkony, rozsah hrubé stavby a rozpočet ve smlouvě. Projektant je pak povinen provést projektovou dokumentaci s přesně zakreslenými detaily stavby, výčet použitých výrobků a specifikaci technických parametrů materiálů. Tímto opatřením se vyhneme nepoctivému jednání ze strany dodavatele. Pro jistotu není od věci celou smlouvu o dílo konzultovat s právníkem. Odborník, určený jako stavební dozor by se měl konzultace s právníkem zúčastnit též. Ve smlouvě by nemělo chybět vyjádření o rozpočtu stavby a časový harmonogram a následné sankce při nedodržení smlouvy. Všechny údaje ve smlouvě jsou pro zhotovitele závazné.

Všechny úkony na stavbě musí být zanesené do projektové dokumentace
Všechny úkony na stavbě musí být zanesené do projektové dokumentace

Nesolidní firma může hrubou stavbu naprosto zničit. Naopak ta prověřená nabídne nejlepší řešení, kvalitní materiály, odborníky a úsporu času i peněz. A je jen na nás komu dáme přednost. Zda kvalitě nebo vidině ušetřených peněz.

Publikováno: 3. 5. 2019, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto)