reklama

K čemu je potřeba mít na stavbě stavební dozor?

Stavební dozor je u nás ošetřen zákony. Bohužel lidé v Česku jeho potřebu a důležitost poněkud podceňují. Považují je za nutné zlo, kterému je zapotřebí v rámci vyhlášek zákona dostát. Jeho výběrem se příliš nezabývají. Jenomže to je chyba! Bohužel, svůj omyl pak mnohdy odhalí, až když je příliš pozdě. Tedy v době, kdy už musí řešit různé opravy, nebo špatné smlouvy a stojí je to nemalé peníze. Potřebu stavebního dozoru proto nepodceňujte a vybírejte ho velmi pečlivě.

K čemu je potřeba mít na stavbě stavební dozor?

Co si pod pojmem stavební dozor představit?

Stavební dozor definuje § 2 odst.2 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 sb. a odst.3 a 4 § 153 stavebního zákona. Stavební dozor musí mít vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo architektonickém směru. Přijatelná je i střední škola stavebního směru zdárně ukončena maturitní zkouškou, po níž pak dotyčný získal alespoň 3 roky praxe v oboru provádění staveb.

Stavební dozor musí pravidelně kontrolovat stav stavby
Stavební dozor musí pravidelně kontrolovat stav stavby

Co je úkolem stavebního dozoru?

 • Úkolem stavebního dozoru je kontrola prováděných stavebních prací.
 • Stavební dozor dohlíží na to, aby bylo stavěno podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem.
 • Průběžně kontroluje, zda práce probíhají z hlediska dlouhodobého plnění ve smlouvě včas.
 • Zajišťuje koordinaci prací vícero zhotovitelů.
 • Spolupracuje s projektantem stavby.
 • Dbá na dodržování všech požárních, hygienických a bezpečnostních předpisů.
 • Vede stavební deník.
 • Odsouhlasuje zhotoviteli průběžné věcné i finanční plnění podle položkového rozpočtu.
Jaké úkoly má stavební dozorce? Mimo jiné dbá na kvalitu prováděných prací...
Jaké úkoly má stavební dozorce? Mimo jiné dbá na kvalitu prováděných prací...

 • Má na starosti odstranění případných závad, které se objeví v průběhu provádění stavby. Pokud je to zapotřebí, tak o nich informuje stavební úřad.
 • Zúčastňuje se během stavby všech kontrol a to až do kolaudačního řízení.
 • Dále odpovídá za předání staveniště zhotoviteli před zahájením stavebních prací.
 • Má na starost i soulad prostorové polohy stavby s ověřenou stavební dokumentací.
 • Má odpovědnost za souhlas s více nebo méněpracemi.
 • Je odpovědný i za plněná závěrů kontrol v průběhu stavby a dále pak i za účast na kolaudačním řízení se stavebním úřadem a orgány státní správy.
 • V každém případě je na vaší straně a jeho hlavní rolí je vaše ochrana před nepoctivým jednáním stavební firmy, která chce profitovat z vaší neznalosti.
Stavební dozor má za úkol vás ochránit před nepoctivým jednáním
Stavební dozor má za úkol vás ochránit před nepoctivým jednáním

Kdy je nutné mít na stavbě stavební dozor

Stavební dozor musí být dle stavebního zákona zajištěn u všech staveb, a to ať už prováděných pouze na ohlášení stavebnímu úřadu, nebo s povolením stavebního úřadu a to s formou vydání stavebního povolení. Stavební dozor je nutný i tehdy, když stavíte svépomocí. Stavební dozor není nutný pouze tam, kde není vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení.

Stavební dozor musí být na každé stavbě, kde je stavební ohlášení nebo stavební povolení
Stavební dozor musí být na každé stavbě, kde je stavební ohlášení nebo stavební povolení

Jak najít toho správného

Na internetu je dnes spousta nabídek stavebního dozoru, takže vybrat toho správného není zrovna jednoduché. Na stavební dozor musí být totiž spolehnutí. Musí být schopni ohlídat firmu, nesmí se bát postavit za vaše zájmy, musí aktivně komunikovat a také pravidelně provádět kontroly. A především musí mít dobrou pověst. Při hledání dozoru se zajímejte o to, zda se dozor na něco nezaměřuje. Někteří se totiž specializují pouze na velké projekty. Nejspolehlivější však je v tomto případě vybírat stavební dozor podle osobního doporučení svých známých.

Není jednoduché vybrat ten správný stavební dozor
Není jednoduché vybrat ten správný stavební dozor

Jak je to se smlouvou a platbou?

Mnoho lidí se snaží na stavebním dozoru ušetřit. Jenomže v tom je ta největší chyba. Nevěnují totiž svou pozornost kvalitě, ale ceně, za jakou se se stavební dozor nabízí. V konečném výsledku se vám toto rozhodnutí může pěkně prodražit. Cena by měla být vždy až na druhém místě.

Honorář se stavebnímu dozoru platí buď hodinově, nebo za každou návštěvu. Jsou ale i tací, kteří si účtují určité procento z celkové ceny domu. Pokud se domluvíte na platbě za každou návštěvu, předem si vyžádejte, kolik návštěv bude zhruba zapotřebí. U hodinové platby zase chtějte vědět čas. Ceníky dozorců staveb jsou různorodé. Liší se od sebe i jednotlivé regiony. Celkově však počítejte, přibližně s 50 000 až 100 000 korunami. Vše se samozřejmě také odvíjí i od velikosti domu a rozsahu služeb.

Publikováno: 1. 5. 2019, Autor: Adriana Dosedělová (text), Depositphotos.com (foto)