Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům

K obnovitelným zdrojům přihlížíme jako k vysoce ekologickému řešení. Ačkoliv vstupní náklady se zaplatí po delší době, moderní systém vytápění a ohřevu vody nám ušetří nemalé finanční prostředky. Při splnění podmínek je možné také obdržet dotaci z již běžícího programu. Který obnovitelný zdroj je pro Váš dům nejvhodnější? Nad čím bychom měli před instalací přemýšlet?

Obnovitelné zdroje energie pro rodinný dům

Solární kolektor jako obnovitelný zdroj energie

Solární kolektor je účinnou možností, v rámci využití obnovitelných zdrojů energie, pro ohřev teplé užitkové vody. Nejlepší aplikací je tam, kde přemýšlíme nad stavbou nízkoenergetického domu. Perfektně dokáže zastoupit elektrický bojler nebo plynový kombinovaný kotel. A to i v zimě, neboť teplota vody na výstupu z kolektoru dosahuje přes zimu hodnot kolem 40°C. Aby nebyl problém s přehříváním v létě, ke kolektoru je vhodné zapojit a využívat i akumulační nádrž.

Tyto kolektory se obvykle nemontují na střechu, nýbrž na jižní stěnu rodinného domu, kde je tepelný zisk v průběhu dne největší. Základem tohoto funkčního celku je rám s vestavěnými smyčkami, kudy proudí voda, poháněná malým a tichým elektrickým čerpadlem. Tím, že jsou rám i vnitřní vestavba se smyčkami obarveny do černého odstínu, dochází k silné akumulaci tepelné energie z běžného slunečního záření.

Pro výrobu elektřiny

Smysl má i instalace solárních panelů jako zdroje elektřiny. Na tento způsob výroby elektrické energie běží, podobně jako na tepelná čerpadla, dotační program Nová zelená úsporám. Velmi šikovným doplňkem, avšak zvyšujícím cenu při pořízení, je systém s akumulátorem.

V posledních letech nejsou výrazné změny počasí, spojené s prudkým větrem nic neobvyklého. Při případném déletrvajícím výpadku pak využijete nabitý akumulátor, který perfektně překryje krátkodobé výpadky v dodávkách. Instalace u tohoto typu panelů by měla být provedena na střechu s orientováním na jih. Ohledně výkonu pro potřeby rodinného domu je zapotřebí se obrátit na odborníka. Ten pomůže s projektováním a doporučí i firmu, která provede instalaci.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda patří k nejoblíbenějším obnovitelným zdrojům vytápění
Tepelné čerpadlo vzduch - voda patří k nejoblíbenějším obnovitelným zdrojům vytápění

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla patří do skupiny oblíbených alternativních zdrojů energie. Podstatou funkce tohoto zařízení je přenos tepelné energie ze vzduchu, vody nebo půdy, do teplonosného média. Základními komponenty tepelných čerpadel jsou potrubí s teplonosným médiem, výparník, kompresor, kondenzátor a další. Jaké jsou zkušenosti z praxe?

Prvním typem je koncepce země – voda. Elementem pro odběr tepla je v tomto případě půda, a to buď instalací plošného systému, kdy do malé hloubky je zabudováno několik metrů trubek, které odebírají z půdy teplo, nebo ve formě vrtu. Řešení s vrtem je však nákladově dražší, protože je potřeba provést několik vrtů do velké hloubky. Přitom je ale prostorově méně náročnější. Tato řešení se uplatní i novostaveb s větší rozlohou zahrady.

Zajímavým alternativním zdrojem energie pro vytápění je systém voda – voda. Jeho podstatou je opět využití vrtů, avšak pro zisk tepla je použito podzemních vod. V současnosti je použití tohoto typu sporné, a to především z důvodu kolísání stavu podzemních vod. Dále je zapotřebí počítat s vysokými pořizovacími náklady.

Tepelné čerpadlo pro každý dům

Z hlediska pořizovacích nákladů i jednoduchosti instalace, je nejvýhodnější pořízení tepelného čerpadla vzduch – voda. Podstatou řešení je odběr tepla z okolního vzduchu do teplonosného média. Toto řešení můžeme vidět prakticky nejčastěji. Výborně se hodí pro vytápění rodinných domů na vesnicích, systém je samočinný a jako ostatní typy tepelných čerpadel je ho možné sledovat nebo ovládat přes internet. Pro případ hlubokých mrazů v zimním období jsou tepelná čerpadla vzduch – voda vybaveny ještě integrovaným elektrokotlem, který spíná tehdy, pokud teploty vzduchu poklesnou pod – 15°C. Pro ohřev vody tepelným čerpadlem je nedílnou součástí také akumulační nádrž.

Vyplatí se investovat do pořízení solárních panelů a výměny kotlů pro vytápění bytového domu?

Venkovní jednotky klimatizace a tepelného čerpadla na střeše
Venkovní jednotky klimatizace a tepelného čerpadla na střeše

Malá větrná elektrárna

Z hlediska pořizovacích nákladů se jedná o zajímavou alternativu pro moderní rodinné domy nebo chalupy na samotě, které potřebují zajistit spolehlivý zdroj energie pro případ výpadku. Malou větrnou turbínu umístíme na otevřené místo s co největším prouděním vzduchu. Výstup je běžně v napětí 12 nebo 24 voltů, ale použitím měniče s blokem akumulátorů lze mít k dispozici i standardní 230 V síť. Například, když chceme mít u domu kamerový systém funkční i tehdy, když vypadne napájení.

Malé větrné elektrárny se uplatní i u domu
Malé větrné elektrárny se uplatní i u domu
Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto)

Související k tématu