reklama

Nahodit jističe by měl umět každý člověk

Víte, jak nahodit jističe? A kde je vůbec najdeme? Kromě základních informací bychom vám rádi vysvětlili, k čemu jističe slouží a proč mají některé menší hodnotu než jiné.

Víte, jak nahodit jističe? (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Jističe

Správně nazývané ochranné vypínače ochraňují nás i naši domácnost před nadměrným tokem elektrického proudu. Jakmile dojde k přetížení elektrické sítě z důvodů nadměrného zapojení většího množství spotřebičů přes jeden obvod nebo z důvodů poruchy (např. zkratu), automaticky se odpojí chráněný elektrický obvod. Tím se zabrání poškození elektrické instalace nebo přístrojů, případně dokonce i požáru.

Před možným úrazem elektrickým proudem při poškození elektrické instalace nebo samotného přístroje nás ochrání proudový jistič. Ten odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část protékajícího elektrického proudu uniká mimo obvod. 

Hodnota jističe se udává v ampérech (A) a vyjadřuje množství spotřebičů, které můžete mít ve své domácnosti zapojeny tak, aby bezproblémově fungovaly ve stejný okamžik. Jističe podle elektrického rozvodu rozdělujeme na jednofázové nebo trojfázové. Nejčastějšími typy jističů jsou ty s hodnotou 1×25 A (jednofázový), 3×20 A a 3×25 A (trojfázové).

Vadný jistič vám vymění odborník
Vadný jistič vám vymění odborník (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Principem ochrany proudovým chráničem je velmi rychlé odpojení od zdroje elektrického proudu. Proudový chránič je montován do panelových rozvaděčů před elektrický jistič příslušného obvodu, ale může být i vložen do zásuvky nebo prodlužovačky jako doplňující ochranný prvek. Proudový chránič je možné pořídit také ve variantě s jističem: Takto kombinovaná zařízení současně chrání elektrický obvod i osoby v blízkosti vedení. 

Hlavní jistič je vypínač, který najdeme před elektroměrem, a který omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Tedy laicky řečeno - jakmile dojde k překročení nastavené hodnoty odběru, hlavní jistič přeruší dodávku elektrické energie a zabrání tak přetížení vodičů nebo zkratu.

Rozdělení jističů:

  • B jistič vedení, staré značení L: Používá se pro odporové spotřebiče typu rychlovarná konvice, vařič nebo žárovky.
  • C motorový jistič, staré značení MU: Používá se pro indukční motory s hmotným rotorem, statorem a kostrou, které odvádějí tepelnou energii vznikající ve vinutí a dále pro zařízení s pulzními zdroji (počítače).
  • D jistič pro zařízení s velkými zapínacími proudy: Použitelný pro transformátory a dvoupólové indukční motory, v domácnostech je tento typ jističe nevhodný.
  • Z a G: Používán pro ochranu polovodičových součástek nebo napěťového měřicího transformátoru, a dále pro transformátory a motory s velkými zapínacími proudy.
Výhodou jsou dobře a správně popsané jednotlivé jističe
Výhodou jsou dobře a správně popsané jednotlivé jističe (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Jak nahodit jističe?

Jističe mají několik funkcí, především bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu, bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu a ruční vypnutí a zapnutí obvodu. Nahrazují původní tavné pojistky, umožňují však obnovení pojistné funkce. Ty nejčastěji používané jsou zejména pro jmenovitý proud 10, 16 a 25 A a odpovídají charakteristikám B nebo C.

Jističe je potřeba v některých situacích i měnit. Sami ale nikdy takové operace provádět nemůžete. Výměnu jističe zkonzultujte se svým elektrikářem v případě, že vám jistič vypadává, pořizujete nový náročnější elektrický spotřebič nebo rušíte náročnější elektrický spotřebič.

První případ, kdy jistič vypadne, lze v prvopočátku jednoduše "spravit". Podstatné je, abyste věděli, kde máte v domě pojistkovou skříň. Obvykle se nachází v suterénu domu, ve sklepě, v technické místnosti, ale můžete ji mít také na hlavní chodbě nebo v zádveří domu. 

Jističe podle elektrického rozvodu rozdělujeme na jednofázové nebo trojfázové
Jističe podle elektrického rozvodu rozdělujeme na jednofázové nebo trojfázové (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Starší typy pojistkových skříní svým majitelům moc neřeknou, obvykle zde nejsou jednotlivé jističe popsané a nepoznáme, k čemu která pojistka patří. Je dobré si k pojistkám nalepit štítky s poznámkami - např. osvětlení chodba, pračka či zásuvky vpravo. Nové typy pojistkových skříní mají dostatek prostoru pro označení pojistek. 

Jakmile vám tzv. vypadnou pojistky, stačí, pokud dojdete k pojistkové skříni (ideálně s baterkou v ruce), otevřete ji a podle spadlé "kolíbky" pojistky naleznete tu, kterou je potřeba opět zapnout. Ještě snáze to půjde, pokud budete mít právě pojistky popsané a půjdete najisto.

Vypadlý jistič jednoduše zapnete
Vypadlý jistič jednoduše zapnete (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pokud vám tedy vadná žárovka v lampičce "vyrazí" pojistky, otevřete pojistkovou skříň a podle nápisu naleznete správný jistič. Zapněte vypadlý jistič. Pokud vám po zapnutí lampičky jistič opět vypadne, dejte opravit lampičku. Pokud jistič vypne i přesto, že do inkriminované zásuvky zapojíte jiný spotřebič, nechte zkontrolovat nezávadnost zásuvky. A pokud nepomůže ani to, nechte si vyměnit vadný jistič.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů, rubrika Minutový manžel - lekce pro ženy; elima; elfetex; ČEZ

Publikováno: 11. 1. 2023, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto) , Profil autora: Martina Pilzová