reklama

Zavařovací gumičku použijte při natírání, je to dobrá pomůcka

Správné otírání štětce je prvním a nejdůležitějším krokem k čisté plechovce s barvou. Každý z nás se minimálně jednou ocitl v situaci, kdy po ukončení procesu natírání chtěl zavřít plechovku, ale ouha. Barva byla všude kolem otvoru a víčko již nešlo zacvaknout. Všudypřítomné nánosy zaschlé barvy brání v pečlivém uzavření nádoby, a tudíž přispívají k znehodnocení drahocenného obsahu.

Správné otírání štětce je důležitým krokem k následnému pečlivému uzavření plechovky s barvou (Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.)

Proč je otírání štětce tak důležité?

Všichni známe situaci, kdy natíráme a přebytek barvy na štětci otřeme o okraj plechovky. Část barvy sice steče zpět do nádoby, ale nezanedbatelná část se usazuje na jejím okraji. Časem se celý okraj zanese barvou. Tuto podstatnou nedokonalost musíme okamžitě vyčistit. Kdybychom tak neučinili a zavřeli plechovku s barvou, celé víčko by se k nádobě přilepilo a bylo by velice těžké tuto plechovku opět otevřít. Vzhledem k tomu, že materiál použitý na výrobu plechovky s barvou je velice tenký, při každé větší námaze otevřít tuto nádobu, bychom plechovku nechtěně deformovali.

Otírání štětce o okraj nádoby zanechává nechtěný nános barvy na okraji
Otírání štětce o okraj nádoby zanechává nechtěný nános barvy na okraji (Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.)

Veškerá činnost spojená s čištěním plechovky s barvou odpadne ve chvíli, kdy po otevření nádoby použijeme obyčejnou gumičku, jež se běžně používá při zavařování. Po otevření nádoby s barvou ji opatrně natáhneme přes plechovku tak, abychom ji měli zhruba uprostřed otvoru.

Před natíráním natáhneme gumičku přes plechovku s barvou
Před natíráním natáhneme gumičku přes plechovku s barvou (Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.)

Po každém namočení štětce do barvy otřeme štětec o gumičku tak, aby přebytek barvy stekl do nádoby přesně nad otevřenou částí plechovky. Hrana plechovky tak zůstává čistá a připravená na důkladné zavření. Po ukončení procesu natírání jednoduše sejmeme gumičku z plechovky a pečlivě uzavřeme nádobu. Barvu, která zůstala v plechovce, tak máme správně uzavřenou a připravenou na další natírání.

Namočený štětec otíráme o gumičku
Namočený štětec otíráme o gumičku (Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.)

Tip:

Při práci s nátěrovými barvami používáme ochranné rukavice. Předejdeme tím potřísnění pokožky barvou. Barvu je dobré nanášet rovnoměrnými pohyby a tahy štětcem provádíme tak, aby byla barva nanesena stejnoměrně na všech místech natíraného povrchu.

Zdroj informací: pořad  Libovky Pepy Libického, rubrika Minutový manžel

Publikováno: 12. 11. 2022, Autor: Beata Boháčová (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto) , Profil autora: Beata Boháčová