reklama

Čištění komínů a srovnání komínů na tuhá paliva a na plyn

Čištění komínů bychom neměli nechávat na poslední chvíli a už vůbec ne ho podceňovat. Takový požár od nahromaděných sazí je pěkná polízanice. Topíte doma tuhými palivy nebo máte plynový kotel? Víte, jak se liší revize, a jak si stojí ve srovnání komíny na tuhá paliva a na plyn?

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Vyberte si, čím budete topit. Nezapomeňte na čištění komínu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Čištění komínů 

Začneme tou nejméně oblíbenou činností, a tou je vyčištění komínu před zahájením topné sezóny. Možná málokdo ví, že si v dnešní době můžete komíny vyčistit sami, ale následně je potřeba pozvat revizního technika (kominíka s atestem), který vám komín zkontroluje a doporučí užívat. 

Čištění komínů je podmíněno zákonem. Jedná se o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. To stanovuje, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Přičemž kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Vyčištění kotle a komínu na tuhá paliva je každoroční nutnost
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Vyčištění kotle a komínu na tuhá paliva je každoroční nutnost

Protože u této vyhlášky mnohdy dochází k nepřesné interpretaci zákona, uvedeme nařízení na pravou míru:

  • Uvedení nového komínu do provozu nebo jeho opravu či rekonstrukci - smí provádět jen kominík.
  • Kontrola se provádí minimálně jednou ročně u všech druhů paliv - smí provádět jen kominík.
  • Čištění kotlů na pevná paliva je u celoročně provozovaných topidel 3× ročně, u sezonních 2× ročně. U zemního plynu 1× ročně, u tekutých médií 3× ročně. U zdrojů tepla do 50 kW - může čistění provádět i majitel sám.
  • Vypalování komína podle vyhlášky může provádět jen kominík. Navíc se musí oznámit místním krajským hasičům.
  • Po kontrole, čištění i revizi je podle vyhlášky třeba napsat zprávu. Vyhláška mluví o způsobilé osobě, z čehož vyplývá, že u čistění to může být i sám majitel objektu, v ostatních případech kominík.
Na čištění a revizi komínu si raději zavolejte kominíka
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Na čištění a revizi komínu si raději zavolejte kominíka

Při připojení spotřebičů s celkovým výkonem nad 50 kW:

Čištění komínů a kotlů provádějte dle doporučení alespoň - 

  • jednou za 2 měsíce pro spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva
  • jednou za 6 měsíců pro spotřebiče na plynná paliva

Neznamená to ovšem, že musíme každé dva měsíce objednávat kominíka. Postačí, pokud se vybavíme kvalitní kominickou štětkou, případně kominickou "kytičkou" a ze spodní části (nejčastěji ve sklepě nebo v suterénu) a z půdních prostor komín "protáhneme". Jde o odstranění nánosů ze sazí a dalších nečistot, které by komín postupně zanášely a znesnadňovaly jeho průchodnost a odtah spalin.

Dlouhodobé statistiky udávají, že nevyhovující stav komínu je častou příčinou požáru. Každý majitel objektu, kde je i komín na tuhá paliva nebo na plyn, by měl v zájmu vlastní bezpečnosti i bezpečnosti okolí dbát právě na každoroční čištění a údržbu komínu.

Revize a čištění

Rozhodně si nebudeme plést slovo revize a čištění. Není to totožné. Revize je kontrola stavu komínu a posouzení vhodnosti spalinové cesty s ohledem na její funkčnost a soulad se stavební částí. Revizi provádí pracovník s odbornou způsobilostí – revizní technik komínů. Revize je zakončená vydáním dokladu o přezkoušení komínu. A revizi předchází právě čištění a vyčištění komínu.

Cena za odběr plynu může kolísat v závislosti na světové burze
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Cena za odběr plynu může kolísat v závislosti na světové burze

Komín na tuhá paliva

Komíny pro tuhá paliva zajišťují bezpečný odvod spalin od různých typů krbových kamen, vložek, kotlů a jiných hlavních nebo lokálních zdrojů vytápění. 

Komíny se mohou dělit dle typu využití na:

  • komíny pro hlavní vytápění,
  • rezervní komíny pro občasné využití v přechodném období (například krby)
  • víceúčelové komíny/větrací šachty.

Pro vlastní provoz komínu není důležité z jakého materiálu je komín vyroben, ale pro jaké použití je certifikován. Vlastnosti popisuje označení podle příslušné evropské normy. Nejvyšší certifikovatelná teplotní třída komínu je 600 °C. Takto mohou být provozovány kotle a kamna na všechna tuhá paliva. Často bývá pro tuhá paliva schválen i systém do 400 °C. V takovém případě je nutno si dát pozor na to, jakými palivy se bude topit a jaká je výstupní teplota na hrdle spotřebiče.

V zásadě platí, že komín na tuhá paliva vzhledem k teplotě spalin musí mít keramickou nebo ocelovou vložku, zatímco komín na plyn může být tvořen vložkou plastovou. To proto, že po spalování plynu vznikají pouze páry, které dosahují podstatně nižší teploty než spaliny.

Komíny na tuhá paliva je nutné každoročně kontrolovat
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Komíny na tuhá paliva je nutné každoročně kontrolovat

Komín na plyn

Nezapomínejte, že i komín pro kondenzační plynový kotel vyžaduje pravidelné revize. Zákon ukládá povinnost kontroly všech typů komínů alespoň jednou ročně, a revizi musí vždy provést odborný technik s atestací. Ačkoliv se spousta odborníků domnívá, že revize komínů na plyn jsou zbytečné, a shoduje se na tom, že riziko vzniku požáru v komínu u plynového kotle je minimální, přesto byste neměli revize podceňovat. S revizí komínu na plyn je většinou také spojena revize celého plynového kotle.

Komín na plyn je v podstatě vývodem, kterým odchází páry
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Komín na plyn je v podstatě vývodem, kterým odchází páry

Teplota zplodin z běžných plynových kotlů se pohybuje v rozmezí od 120 do 130 °C, u kondenzačních komínů pak jen do 60 °C. Zde tedy riziko požáru hrozí opravdu jen výjimečně. 

Je možné použít starý komín na tuhá paliva pro vývod plynových zplodin? 

Ano, je to možné, ovšem za předpokladu, že spotřebitel dodrží vyhlášku, která praví - Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv je nutno udělat revizi komínu podle nové vyhlášky č.91/2010 Sb. 

Nekontrolované a neopravované komíny na tuhá paliva mohou být zdrojem požárů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nekontrolované a neopravované komíny na tuhá paliva mohou být zdrojem požárů

Je možné používat jeden komín pro více zařízení?

Jeden komín pro více různých spotřebičů (např. pevná paliva a plyn) použít lze, pokud bude mít každý zdroj tepla s určitým druhem paliva svůj samostatný průduch. Pokud budete mít zdroje tepla z tuhých paliv a plynu, můžete je použít v jednom komínu, ale tento komín musí mít minimálně 2 samostatné (oddělené) průduchy. 

Zdroj informací: kominictviplzen.cz; veselebydleni.cz; fondik.cz; nazeleno.cz, chytre-bydleni.cz

Publikováno: 23. 9. 2022, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto), Profil autora: Martina Pilzová