reklama

Jak si snadno vyměnit zásuvku nebo vypínač?

Výměna zásuvky nebo vypínače spadá do aktivit, které by neměl provádět nezkušený amatér. Chyba, která zde vznikne, může mít dokonce až nedozírné následky. Jednoduchou výměna zásuvky nebo obyčejného vypínače zvládnete jistě sami, ale vždy dbejte na svou vlastní bezpečnost i bezpečnost celého okolí.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jak bezpečně a správně vyměnit zásuvku? (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Výměna zásuvky nebo vypínače

Opravovat elektrospotřebiče nebo elektrické vedení vám rozhodně nedoporučujeme, na takovou práci si vždy zavolejte zkušeného elektrikáře. I když stokrát víte, kam který kabel vede, není to práce pro vás, zejména pokud jste kutil amatér a vyhláška 50 vám nic neříká. Přesto ale jsou úkony, do kterých se pustit můžete za předpokladu, že budete dodržovat základní principy práce s elektřinou. 

Musíte mít na paměti jednu důležitou poučku - elektřina není vidět, ale přesto nás může zabít. Raději si desetkrát zkontrolujte, zda jste správně vypnuli jističe a že do zásuvky, kterou se chystáte rozebrat, nejde elektrický proud. Vypínač nás může tak maximálně "nakopat", ale zásuvka - to je už jiný level. Nesprávně zapojené vodiče v zásuvce či vypínači vám mohou v tom lepším případě krabičku vypálit nebo "pouze" vyhodit jistič. Hořící zásuvka ale na radosti doma moc nepřidá a pojišťovna se také bude tvářit poněkud skepticky, když odhalí, že jste se v tom vrtali sami.

Hotová vyměněná zásuvka by měla bezvadně sloužit
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Hotová vyměněná zásuvka by měla bezvadně sloužit

Co na to pojišťovna?

Asi není nezbytně nutné, abyste před výměnou zásuvky či vypínače sjednávali životní pojistku, ale protože štěstí přeje připraveným, neuškodí malé připomenutí.

Například Česká podnikatelská pojišťovna nabízí NEON pojištění pro celou rodinu. Nastavte si pojistnou ochranu pro případ úrazu či nemoci s pojistným krytím smrti a dožití. NEON umí pojistné navíc zhodnotit. Kromě tohoto pojištění byste měli, zejména pokud vlastníte nějakou nemovitost, myslet na pojištění majetku. 

Mějte ale také na paměti, že pojišťovna vám automaticky nevyplatí všechny pojistky za škodu, kterou jste způsobili vlastním neodborným zásahem právě třeba do elektrických rozvodů. 

Jak vyměnit zásuvku?

Prvním a zásadním krokem je vždy vypnutí jističe. Nemusíte nutně vypínat elektřinu v celém domě nebo bytě, postačí, když víte, které jističe patří k zásuvkám. Ideální je, pokud máte jističe popsané. 

Máte-li v pojistkové skříni hodně jističů, je přehlednější si je označit
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Máte-li v pojistkové skříni hodně jističů, je přehlednější si je označit

Přestože víte, že jsou jističe vypnuté, přezkoušejte elektrikářskou zkoušečkou zásuvku ještě před tím, než jí začnete rozebírat. Vyzkoušejte obě zdířky, protože jistota je prostě jistota. Kontrolu proveďte především u starších typů zásuvek.

I když jsme vypnuli jistič, zkontrolujeme vodiče zkoušečkou
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
I když jsme vypnuli jistič, zkontrolujeme vodiče zkoušečkou

Novější elektroinstalace jsou chráněny tzv. proudovým chráničem. Proudový chránič do zásuvky sleduje rozdíl proudů ve fázovém a nulovém vodiči a v případě, že rozdíl obou proudů bude větší než 30 mA, je spotřebič během 0,03 sekundy odpojen od sítě 230 V, čímž je výrazně snížena pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem. Kontrola zkoušečkou ale neuškodí ani zde.

Teprve potom rozšroubujte šroubek na plastovém krytu zásuvky a kryt sundejte, případně kryt a rámeček vycvakněte. Pod ním naleznete krabičku se zapojenými vodiči. I zde na vás čekají dva šroubku (vruty), které je potřeba uvolnit a následně pak můžete celý obsah krabičky vytáhnout ven. Starší typy zásuvek mají vodiče zapojené na šroubky, novější jsou zacvaknuté ve svorkovnici. 

Nové typy zásuvek už nevyžadují zašroubování vodičů
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nové typy zásuvek už nevyžadují zašroubování vodičů

Předtím, než začnete s výměnou, si raději obsah otevřené zásuvky vyfoťte nebo jinak zdokumentujte. Původní zapojení vodičů v zásuvce vám pomůže, pokud si nebudete zcela jisti, že dráty zapojujete správně. Odpojte svorkovnici od vodičů a zkontrolujte, zda byly všechny vodiče dobře odhalené od plastové krycí bužírky (obecně platí, že odhalení drátu ve vodiči by mělo být v délce 13,5 mm). V žádném případě se nesmí izolace dostat do zdířky nebo pod šroubek.

Vodiče zasuneme do správné svorky
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Vodiče zasuneme do správné svorky

Připravte si novou zásuvku a začněte s opětovným zapojováním vodičů. 

Připojení:

N= modrý vodič

Z= zelenožlutý vodič

L= hnědý vodič (černý vodič)

Dále platí takové malé elektrikářské pravidlo: Fáze je vždy vlevo - tzv. proti srdci.

Nezapomeňte, že fáze se usazuje vždy do levé svorky
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nezapomeňte, že fáze se usazuje vždy do levé svorky

Do nové svorkovnice se většinou již budou vodiče jen zacvakávat. Celou zapojenou zásuvku potom vraťte zpět do plastové krabičky ve stěně a zajistěte jI vruty.

Zásuvku zašroubujeme vruty do krabičky
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Zásuvku zašroubujeme vruty do krabičky

Nakonec můžete nasadit plastový rámeček a kryt zásuvky. Pokud jste pracovali správně, po zapojení jističů bude zásuvka fungovat bezvadně. Chybu v zapojení vám ostatně většinou ohlásí sám jistič, který po opětovném zapojení zase vypadne. Také proudový chránič s vámi nebude souhlasit. 

Připevníme rámeček
Připevníme rámeček (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Na rámeček nasadíme kryt zásuvky
Na rámeček nasadíme kryt zásuvky (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Vždy při práci s elektřinou používejte rozum a nepouštějte se do akcí, na které nemáte oprávnění. A samozřejmě, pokud máte jakékoliv pochybnosti, že byste zásuvku zvládli vyměnit bezchybně, obraťte se raději na odborníka. 

Zdroj informací: pořad Minutový manžel; cpp.cz

Publikováno: 6. 6. 2022, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová