reklama

Jak vsadit okno do dřevěné stěny?

Potřebujete si nechat vyměnit okna? Což o to, pokud máte zděný domek nebo byt v cihlové zástavbě, nebude to takový oříšek. Firma přijede, zaměří, vybourá, vyrobí a usadí. A vy si jen spokojeně zamnete rukama, že už je to hotovo. Může se ale stát, že bude potřeba okna vyměnit svépomocí, a aby to nebylo tak jednoduché, obvodové stěny nejsou zděné, ale dřevěné. Jak si poradit s dřevostavbou a výměnou oken?

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
I v dřevostavbách je potřeba měnit okna (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Výměna oken v dřevostavbě

Původní okna v dřevostavbách jsou většinou také dřevěná, a tudíž neoplývají zrovna těsností. Nechtěný únik tepla z místností ven lze vyřešit výměnou oken za kvalitní opět dřevěná, nebo plastová. Taková okna jsou vybavena dvojsklem nebo trojsklem (ditherm či tritherm) a splňují všechny parametry náročnosti dřevostavby.

Ideální je, pokud výrobu zadáte firmě, která přijede stávají okna vymontovat, zaměří stavební otvory a vyrobí na míru okna nová, která přiveze a bezpečně usadí. Firma také zajistí odvoz starých oken, ekologickou likvidaci, nová okna ve stavebním otvoru vypění montážní pěnou a zajistí eliminaci tepelných mostů. 

Stavební otvory pro okna musíte uzpůsobit tak, abyste předešli tvorbě tepelných mostů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Stavební otvory pro okna musíte uzpůsobit tak, abyste předešli tvorbě tepelných mostů

Nemáte-li ale peněz nazbyt, bude valná většina práce na vašich bedrech. Povíme si tedy, jak začít a čeho se vyvarovat.

Vybourání starých oken

Samotné vybourání starých oken je ta snazší část práce, pouze poněkud hlučná a špinavá. Nejprve si vysadíte okenní křídla se skly. (Pokud jsou v dobrém stavu, můžete je dále ještě použít třeba v hospodářském stavení nebo při výrobě jednoduchého pařeniště.) Rámy, jsou-li dřevěné, bývají s dřevostavbou spojeny vruty, bohužel ve starších dřevostavbách se setkáte i s hřebíky, které jsou poněkud neuměle natlučeny skrze rám okna do stěn dřevostavby.

Všechny spojovací materiály z rámů je nutno vyjmout a rám tak uvolnit. S tím je spojeno i odstranění montážní pěny, pokud zde byla v minulosti aplikovaná. Někdy je ale nutno použít hrubou sílu a okenní rám doslova vyrvat z dřevěné stěny. 

Následuje očištění prostoru okolo oken, aby nikde nezůstaly části původního rámu a spojovací hmota. Je nesmírně důležité, aby okenní otvory měly povrch maximálně rovný, soudržný a hladký. To je hlavním předpokladem pro kvalitní montáž nových oken. 

Stavební otvor je potřeba důkladně vyčistit a připravit na instalaci nového okna
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Stavební otvor je potřeba důkladně vyčistit a připravit na instalaci nového okna

Zaměření nových oken a výroba

Zaměřit okna zvládnete také sami, jestliže si však nejste jisti svými výpočty, požádejte firmu, která bude nová okna na míru vyrábět, aby vyslala technika, který okna zaměří sám. Takový postup je praktičtější (i když dražší), neboť firma na sebe bere riziko reklamace za špatné zaměření. 

Na vás je rozhodnutí, z jakého materiálu se budou okna vyrábět. Dražší variantou jsou okna celodřevěná. Můžete se vysoké ceně vyhnout okny plastovými. Ta nemusí být pouze fádně bílá, ale existuje celá řada barevných variací a je možné dodat okna v imitaci dřeva, takže na první pohled nepoznáte rozdíl.

Pouze v situaci, kdy si dřevěná okna žádá exteriér domu (například z historického hlediska) nemáte na vybranou. Firma, která bude okna vyrábět, musí při zaměření a výběru nejvhodnějšího typu oken vykalkulovat cenu a seznámit vás s dalšími úkony spojenými s cenou spojeny a riziky, pokud nějaká mohou vzniknout.

Rozměry nových oken měřte pečlivě
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Rozměry nových oken měřte pečlivě

Usazení nových oken

Budete si nová okna usazovat sami? V takovém případě budete potřebovat pomocníka. Sami se do usazování oken nepouštějte, mohlo by dojít k jejich poškození. Dřevěná okna vysaďte z rámu a uložte na bezpečné místo. U plastových oken je potřeba rovněž okenní křídla vysadit, což provedete tak, že povolíte pojistku na boční straně rámu a okno "vycvaknete". Samotný rám pak bude podstatně lehčí a bude se s ním lépe manipulovat. 

Po usazení okna od otvoru hlídejte rovinu svislou i vodorovnou
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Po usazení okna od otvoru hlídejte rovinu svislou i vodorovnou

Nový rám se vsadí do okenního otvoru, poté se vyváží a zaklínuje, aby byl perfektně svislý. Usazení a vyvážení dejte opravdu velkou péči, nemá smysl nikam spěchat. Montáž nových oken si naplánujte na suché a přiměřeně slunné počasí, aby vás nepřekvapil déšť nebo teploty pod bodem mrazu. 

Detail aplikace pásové kotvy
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Detail aplikace pásové kotvy

Na rám okna se potom přilepí parotěsnící páska - v rozích okna s přesahem tak, aby byla zajištěna dokonalá těsnost, a namontují se pásové kotvy. Lehce se ohnou směrem do okna a zpět. Tím vznikne dvojitý ohyb vymezující tloušťku připojovací spáry. Pásové kotvy jsou pro dřevěná okna do dřevostaveb lepší než šrouby, z důvodů zajištění dilatace okna v otvoru. Kotvy se připevňují k nosné konstrukci.

Nové vsazené okno vyklínujte a zajistěte pomocí turbošroubů
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nové vsazené okno vyklínujte a zajistěte pomocí turbošroubů

Následuje montáž turbošrouby nebo pomocí montážních kotev do zdi. Co to jsou turbošrouby? Jsou to speciálně vyrobené typy šroubů, které ke své montáži do stavebních materiálů nevyžadují přídavné hmoždinky. V případě kotvení do ytongu se nemusíte ani obtěžovat s předvrtáváním otvoru pro turbošrouby (nebo můžete zvolit menší průměr vrtáku, než je průměr turbošroubu). U zapuštěné montáže do dřevěných profilů se doporučuje použití šroubu s válcovou hlavou. Na utahování se používají bity místo běžného křížového šroubováku.

Spáru mezi oknem a stěnou vyplňte montážní pěnou
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Spáru mezi oknem a stěnou vyplňte montážní pěnou

Když je okenní rám bezpečně usazen, zaklínován a zpevněn turbošrouby, nasadí se okenní křídla a opět se musí přezkoušet rovina rámu. Při neodborné montáži může dojít k vychýlení rámu a následnému úplnému vypadnutí okna ze stavebního otvoru. Okna zavřeme a celou spáru okolo rámu vyplníme montážní pěnou. Tu necháme nejlépe přes noc zaschnout a zatvrdnout.

Finální dokončení

Spáry se druhý den ošetří, aby se mohla nalepit fólie z venkovní a vnitřní strany. To znamená, že se přebytečná ztvrdlá pěna odřízne vylamovacím nožem a celá plocha se lehce přebrousí do roviny. Následuje nalepení speciálních fólií -  z venkovní strany se nalepí paropropustná a z vnitřní parotěsná fólie. Jaký je v nich rozdíl?

Paropropustná fólie: je určena nejčastěji pod střešní krytinu a k odvodu plynů, par či dalších možných kondenzátů. Zároveň odolává vodě. Svojí přítomností umožňuje odchod par z izolací a vnitřku objektů, zároveň zabraňuje protékání případné vody do chráněné izolace.

Parotěsná fólie: používá se jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a nadměrné kondenzaci. Je také známá pod označením parozábrana. 

Na závěr vyspárujte celé okolí okna i okolo parapetu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Na závěr vyspárujte celé okolí okna i okolo parapetu

Pevně usazená okna s odpovídající fólií na obou stranách rámu se nakonec mohou zbavit ochranné krycí fólie nalepené na rámu a mohou se používat. K dokončovacím pracím se také připočítává usazení vnějšího i vnitřního parapetu nebo dosazení ozdobných doplňků.

Zdroj informací: stavimbydlim.cz; okna.eu; stavba.tzb-info.cz

Podívejte se, jak správně vybírat nová okna:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 19. 5. 2022, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto), Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás dále zajímat

Jaká okna a opláštění vybrat do tiny house?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Stavíte tiny house a zasekli jste se u oken a dveří, nebo u opláštění? Ukážeme Vám, jak na to!