reklama

Proč je důležité pozvat kominíka nejen na vyčištění komínu

Potřebujete nový komín nebo je ten starý třeba zrevidovat, či je nutné změřit účinnost spalování? Na všechny tyto činnosti budete potřebovat zkušeného profesionála, kterým není nikdo jiný než kominík či revizní technik. Co vše zahrnuje kominické řemeslo a jak často by nás měl kominík navštívit? To se dozvíte v dnešním článku.

i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Čistit komín je důležitá činnost kominíka (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Práce kominíka zahrnuje mnoho dílčích činností, které jsou důležité pro spalinové cesty staveb. Kontroluje veškeré potrubí, které vede od spotřebiče přes kotel, karmu nebo bojler do komína, dále pak celou svislou část spalinové cesty. Jeho práce je důležitá i z hlediska platných právních předpisů, které řeší nejen revize komínů, ale i měření emisí nebo kontroly spalinových cest.

Svého kominíka si zvolíme nejen dle dojezdové vzdálenosti, ale také dle nabízených služeb, servisu, kvality jeho práce a samozřejmě i ceny. Každý kominík by měl vlastnit oprávnění pro provozování své činnosti, dle živnostenského zákona, stejně tak i firma, pro kterou činnost vykonává, by měla mít platné živnostenské oprávnění.

Pokud kdokoliv provádí revizi spalinových cest, musí být rovněž oprávněnou osobou, tedy technikem pro provozování této činnosti. Při výběru kvalitního odborníka jsou neméně důležité i recenze od spokojených zákazníků nejen z řad našich známých, ale i ostatních zákazníků, které je možné vyhledat na internetových stránkách. 

Kominictví obnáší nové stavby komínů, jejich rekonstrukce, ale i servis. Stejně tak může zkušený kominík postavit krb (poradí s vhodnou krbovou vložkou) či krbová kamna, u kterých provádí rovněž servis. Pro činnosti probíhající ve výškách je někdy nutné použití závěsného lešení, výškový dopravník nebo autojeřáb. Při své práci používají kominíci speciální kamery, endoskopy, štětky na pevná paliva (mají hrubší povrch) a plynná paliva (s jemnějším povrchem ze silonu - tolik nepoškodí vložku) a další náčiní potřebné k odborné práci.

Speciální kamera je důležitou součástí vybavení kominíka
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Speciální kamera je důležitou součástí vybavení kominíka

Nový komín

Pro nový komín u novostaveb nebo stávajících objektů je důležité navržení optimální komínové konstrukce pro dlouhou životnost, požární bezpečnost a zajištění bezpečného odvodu spalin. Materiál, ze kterého bude komín vyroben, se posuzuje z hlediska dispozic a vhodného řešení pro danou stavbu. Pro zděné, tzv. stavebnicové komíny, je typická keramická vložka, tepelná izolace a komínový plášť vytvořený z betonové tvárnice.  

Tyto komíny jsou vhodné pro všechny druhy staveb od rodinných domů, přes průmyslové objekty až po kotelny ústředního vytápění. Oproti tomu vícevrstvé nebo nerezové komíny sestávají z nerezové vložky opatřené tepelnou izolací a vnějším nerezovým pláštěm. Používají se u staveb, u kterých je důležité nezatížit nosnou konstrukci budovy, a jejich montáž je velmi rychlá.     

Rekonstrukce komínu

Pro zvětšení vnitřního rozměru komínu, kterým proudí spaliny a kde je nutný větší komínový tah z důvodu instalace nové vložky a připojení nového spotřebiče, se používá frézování komínu. Stejně tak je frézování účinné při velkých nánosech dehtu a jeho odstranění nelze provést vypálením.

Při rekonstrukci starého komínu nebo při přechodu na nový typ paliva (dřevo, LTO, uhlí, zemní plyn nebo propan) je důležité vložkování komínu. Stejně tak, pokud komín netěsní a na stěnách se objevuje prosakující dehet, je vhodnou metodou vložkování, které předchází výše zmíněným problémům. Zároveň prodlužuje životnost komínového zdiva a zvyšuje bezpečnost. 

Pod rekonstrukce komínu patří i přestavby a opravy nadstřešních částí komínu, které jsou závislé na povětrnostních vlivech nebo účincích spalin, které agresivně narušují komínové zdivo, ale i omítku komínového tělesa, a to kondenzaci vodních par vznikajících z důvodu ochlazování komínového zdiva.

Vlivem těchto okolností dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty a může dojít k porušení stability i funkce komínu, především pak k ohrožení bezpečnosti. Celá poškozená část se musí zbourat a na její místo vyzdít nová část z kvalitních lícových cihel spojených zdicí maltou - tyto materiály jsou zárukou dlouhé životnosti nového komínu.

Servis komínu

Servis komínu je nutný minimálně jednou ročně - sestává se z kontroly a revize komínu, spalinových cest a měření emisí. Kominík o těchto provedených činnostech vystaví protokol nebo provede zápis do provozní knihy kotelny. Servis se provádí vždy u nových nebo upravených komínů, které budou uvedeny do provozu, také i po každé stavební úpravě. Revize komínu je nutná i při přechodu na jiný druh paliva, spotřebiče nebo po vzniklém komínovém požáru.

Nezbytné kominické vybavení
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nezbytné kominické vybavení

Revize komínů je dle legislativy povinná jednou ročně (nařizuje vyhláška o požární bezpečnosti) a provádí se nejen u rodinných a bytových domů, ale i průmyslových budov. Při revizi se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz - včetně odvodu spalin do ovzduší. Nárazová revize je nutná při jakékoliv rekonstrukci spalinové cesty, kolaudaci komínu nebo výměně starého či připojení nového spotřebiče (kotel, karma, bojler atd.).

Pravidelná kontrola spalinové cesty (1x do roka) je dle platné vyhlášky, závislá na výkonu připojeného spotřebiče paliva, provozu a druhu paliva. Při této kontrole je samozřejmostí zpřístupnění všech prostor bezprostředně souvisejících s komínem (komínová dvířka, střecha, komín, spotřebiče atd.). Při této činnosti se kominík zaměřuje nejen na čištění komínu a kouřovodů (spočívající v odstraněním vrstvy sazí a kondenzátů), ale také na pečlivou kontrolu komínového tělesa a všech průduchů.

Komínová růžice na vymetání komínu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Komínová růžice na vymetání komínu

Měření emisí spočívá v měření hodnot spalin, účinnosti spalování a komínového tahu. Dle platné legislativy je nutné omezovat a předcházet znečištění ovzduší a zároveň snižovat množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Měření se provádí 1x za 2 roky u zdrojů spalujících pevná paliva od výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od výkonu 11 kW. Kominík má též povinnost nahlásit všechny provedené kontroly obecnímu úřadu.

Pozor na nesplnění zákonné povinnosti, jak z řad kominíka či revizního technika spalinových cest, tak i vlastníka objektu, může být sankcionováno uložením pokuty v řádech desítek tisíc korun. Kominické služby jsou důležité nejen z hlediska pravidelné kontroly či čištění spalinových cest budov, ale také pro zjištění nedostatků a závad, které mohou způsobit ohrožení života nebo závažné škody na majetku.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů

Podívejte se, jak komín udržovat:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 22. 5. 2022, Autor: Šárka Miškovská (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto), Profil autora: Šárka Miškovská

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.