reklama

Poradíme vám, jak si sami postavíte kanalizační přípojku

Cena stavebních prací nebo i nedostatek řemeslníků nutí stále více stavebníků k tomu, aby si projekty realizovali svépomocí. Může jít právě třeba o vybudování kanalizační přípojky. Pokud stavíte nový dům, její parametry naleznete v projektu. A jestli projekt nemáte, měli byste se řídit několika základními pravidly.

Kanalizaci můžete realizovat svépomocí. Důležité je dodržet několik zásad a nebát se krumpáče a lopaty (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Obecně ale platí, že stavba kanalizační přípojky není nijak složitá a zvládne ji každý zručný kutil. Chce to jen trochu trpělivosti a síly, zvlášť pokud budete kopat ručně. Rychleji práci zvládnete bagrem.

Jaké použít potrubí

Pro stavbu kanalizace budete potřebovat KG potrubí a tvarovky o průměru 150 mm. Je důležité, aby šlo o potrubí pro stavbu venkovní kanalizace – má oranžovou barvu. Pro vnitřní rozvody se někdy používá KG potrubí šedé barvy – je levnější, ale méně odolné. Před začátkem práce si rozměry potrubí dobře rozměřte a nakupte si také všechny potřebné tvarovky – kolena, odbočky a spojky.

Začněte výkopem

Hloubka výkopu pro venkovní splaškovou kanalizaci by měla být v nezámrzné hloubce. Vycházejte z hloubky připojení ke kanalizační síti (nebo spodní příruby septiku), od které si přeneste rovinu k přípojce, která vychází z domu. Minimální sklon splaškové kanalizace musí být 2 %. Velmi důležité je, aby byla kanalizační trubka uložena v pískovém loži. Písek musí krýt trubku po všech stranách, tedy jak zespodu a z boku, tak i svrchu. Jeho účelem je, aby chránil potrubí před proražením kameny a aby tlumil dilataci zeminy.

TIP: Než začnete s výkopem, ujistěte se, že vytyčenou trasou nevedou žádné další sítě, jako je například plyn, vodovod nebo elektřina. K ručnímu kopání budete potřebovat silné paže, rýč a krumpáč. Rychleji a pohodlněji zvládne práci pronajatý bagr.

Jak řezat a spojovat potrubí

KG potrubí se snadno řeže pilou na železo, případně úhlovou bruskou. Snažte se, aby byl řez kolmý – má to zásadní vliv na těsnost spoje. Potrubí se spojuje pomocí spojek – jde o příruby s gumovým těsněním. Než do něj trubku zasunete, srazte jí hrany pomocí brusného papíru nebo úhlovou bruskou. Další důležitá věc – gumové těsnění namažte vazelínou nebo tukem. Tvarovky pak do sebe půjdou lépe zasunovat a těsnění se nepoškodí.

Gumové těsnění před připojením namažte vazelínou
Gumové těsnění před připojením namažte vazelínou (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Respektujte spád vody

KG potrubí na splaškovou vodu musí mít spád alespoň dvě procenta. Spád během pokládání trubek kontrolujte pomocí vodováhy. Respektujte směr proudění vody – trubky a tvarovky napojujte tak, aby měla voda při průchodu potrubím co nejmenší odpor. Poté, co do pískového lože potrubí položíte a propojíte s tvarovkami, vyzkoušejte těsnost potrubí a zda z něj voda odtéká. Stačí jednoduchý test pomocí kbelíku s vodou.

Pokud někde spoj netěsní, rozeberte ho a zkontrolujte stav těsnění a případně kolmost hrany potrubí. Křivě uřezaná trubka nedoléhá na těsnění, a kanalizace tak špatně plní svoji funkci. Při navrhování potrubí se snažte vyhnout ostrým ohybům nebo odbočkám. Čím přímější kanalizace bude, tím lepe.  

Zvažte revizní šachtu

Hlavně u delšího potrubí je vhodné umístit revizní šachtu. Jde o plastovou tvarovku, která umožňuje revizi potrubí a její případně pročištění. Šachtu umístěte tak, aby respektovala spád kanalizace. Pokud je šachta krátká, můžete ji nastavit nátrubkem, který se k šachtě prodává samostatně. Poklop revizního otvoru musí těsnit tak, aby se do něj nedostaly nečistoty a nepropouštěl zápach.

Pro stavbu kanalizace použijte oranžové KG potrubí
Pro stavbu kanalizace použijte oranžové KG potrubí (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

TIP: Revizní šachtu můžete nahradit spojkou KG potrubí ve tvaru T. Na ni napojíte potrubí, které ukončíte na povrchu výkopu a zaděláte víčkem.

Se zásypem opatrně

Pokud kanalizace funguje správě, můžete výkop s potrubím zasypat. Jen pro připomenutí – svrchu musí být potrubí zasypáno pískem. Pozor dávejte na velké kameny v zásypu, které by mohly potrubí prorazit. Zhruba 40 cm nad pískový zásyp položte do země výstražnou pásku – to abyste při případných pozdějších výkopových pracích věděli, kudy kanalizace vede.

Její trasu si zároveň zakreslete do plánku nebo vyfotografujte. Pokud nad kanalizací povede například příjezdová cesta pro automobil, mělo by být potrubí zasypáno nejméně 50 cm zeminy. V opačném případě můžete zvážit vybetonování armované desky, která terén nad potrubím zpevní.

Pozor, provedení kanalizace musí splňovat normy ČSN 75 6101.

Zdroj informací: wikipedie.cz

Podívejte se, jak na to:

Publikováno: 22. 3. 2022, Autor: Jaroslav Kropáč (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto) , Profil autora: Jaroslav Kropáč