reklama

Malování obrázků na stěnu není vždy vandalismus. Probuďte v sobě umělce

Je zajímavé, jak se nám dějiny opakují. V 16. století bylo zvykem malovat na stěny v kostelích, chrámech, ale i zámcích a sídlech "lepších" lidí nádherné obrazové výjevy, tu ze života svatých, tu bitvy a alegorie. Umělečtí malíři byli vyvažováni zlatem. Slavný Michelangelo Buonarroti by si bez svého umění, které ztvárnil v Sixtinské kapli, ani neškrtl.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Jak a čím namalovat obrázek přímo na stěnu? (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Obrazy a obrázky se na naše stěny interiérů vrací zpět. Pokud po nich toužíte také, pojďme se jim podívat trochu blíže na zoubek.

Malování obrázků na stěnu 

Schopnost malování obrázků na stěnu se obvykle projevuje okolo druhého až třetího roku života člověka, zde spíše dítěte. Takové obrázky jsou velmi abstraktní a mnohdy se nesnadno dostávají dolů. Zejména nastane problém, pokud malý Picasso použije voskovky a další obtížně smývatelné barvy. 

Při zjištění, že máme na stěně v obýváku zachycenu námořní bitvu admirála Nelsona v kubistickém stylu, nás pak pohled na obraz většinou neuvede v němý úžas nad šikovností našeho robátka. Za hlasitého vyhrožování, jakými pekelnými muky dítě projde, až ho najdeme, si můžeme po sté a po stoprvé připomenout, že touha malování obrázků na stěnu se od dob lovců mamutů nijak nezmenšila.

Nástěnná malba s abstraktními vzory
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nástěnná malba s abstraktními vzory

Je to tak. Už první nadaný prehistorický lovec zachytil v jeskyni neumělými tahy bizona i lovcovo vítězství nad ním a od té doby už to s lidmi jelo. Obrazy a obrázky se začaly objevovat prakticky všude, kde to bylo jen trochu možné. Vzpomeňme historické stavby od dob románských až po současnost, které jsou umně vyzdobeny složitými a krásnými obrazy na stěnách.

Obrázky na stěnách provázejí lidstvo od gotiky přes baroko, nabízí je secese i nové, moderní směry a slohy. Na stěnách interiérů se tak po staletí zachytávaly příběhy lidstva a umění malby vyjadřovalo umělcovu duši i pohled na tehdejší dobu a svět okolo něho. 

Nástěnné malby

Již prvotní lidská společenství objevila kouzlo nástěnných maleb a začala velmi primitivně zachycovat na stěnách jeskyní důkazy o svém životě. Nástěnné malby nalezneme například v egyptských pyramidách, kde jsou vyobrazeny výjevy ze života faraónů a egyptských božstev. Duchovno se přeneslo i do románských, gotických a barokních nástěnných maleb.

Setkáváme se převážně s liturgickými výjevy, zbožnými malbami světců, ale i malbami panovníků či života šlechty. Řidčeji pak lze i dnes nalézt malby prostého lidu na zdech venkovských stavení. Moderní doba od malování obrázků na stěny neupustila, naopak čile pokračuje v oblíbeném ztvárňování nejrůznějších událostí. 

Ruční kresba květinového motivu na stěnu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Ruční kresba květinového motivu na stěnu

Materiály, barvy a techniky malování na stěnu

V minulosti se při malování obrazů na stěny používaly především barvy trvanlivé, ne zřídkakdy i jedovaté. Raný středověk si také již uměl poradit s mícháním barev a vytvářením barevné škály. Základem většiny nástěnných maleb byly vápenné nátěry, které se místy používají dodnes. Vápno má totiž dezinfekční účinky a potlačuje vznik plísní na stěnách. Proto se mnoho obrazů namalovaných na stěnách zachovalo v poměrně obstojné kvalitě. 

Ve středověku se malovalo převážně temperovými barvami, které si malíři sami vyráběli. Nejužívanější byla vaječná tempera – přesné recepty se lišily, protože každý malíř měl svou "zaručenou" recepturu. Základním principem bylo rozmíchat 1 celé vejce nebo jen žloutek se lněným olejem v množství ½ objemu použitého vejce a vybraným barevným pigmentem (práškovou barvou). Vznikla tak vodou ředitelná, krycí, nelesklá barva, která rychle zasychala.

Lidové motivy zdobí interiéry, venkovní zdi selských stavení i národní kroje
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Lidové motivy zdobí interiéry, venkovní zdi selských stavení i národní kroje

Temperové barvy posléze vystřídaly barvy olejové a kvašové s obsahem arabské gumy. Olejové barvy daly základ olejomalbě. Jako podklad se pak používala především režná plátna, do stěn se olejové barvy vpíjely (olejové barvy pak byly doplňovány dalšími technikami, např. lazurou). Malířům posléze jako podklad více posloužily dřevěné desky.

V období od gotiky po baroko se také měnil pohled na malbu, původní barevný podklad byl převážně bílý, zatímco barokní malby pracovaly s podkladem tmavým, takže malba vznikala tzv. vysvětlováním malovaného předmětu.

Nástěnné malířství využívalo tři základní techniky:

 • malba do vlhké omítky – al fresco (freska)
 • malba na suchou omítku – al secco
 • kombinace – fresco-secco.
Nástěnná malba v interiéru v rustikálním stylu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nástěnná malba v interiéru v rustikálním stylu

Klasickou technikou bylo použití štětců. Mohly být použity štětce různých rozměrů, velkostí, kulaté i ploché. Nanášení husté malby, kdy se hodně používají tmavé barvy, se nazývá malba pastozónní.  Barva se nanáší přímo z tuby nebo pomocí malířské špachtličky a tvoří silnou vrstvu, která pomaleji, ale i hůře prosychá. Avantgardní umělci potom používají další techniky - například malbu pomocí rukou, polévání stěn barvou z nádob, používání nestandardních předmětů a podobně.

Další technikou je technika vrstvená, která ale vyžaduje zdlouhavé, dokonalé prosychání jednotlivých vrstev. Tato technika je časově velmi náročná. Oproti vrstvené technice je tu technika "alla prima" (z italštiny), která pracuje s malbou, jejíž jednotlivé vrstvy se aplikují do mokré barvy. Jako doplňková se používala malba akvarelová, zejména v období 16. a 17. století, která doplňovala malby olejové a nástěnné. 

Dekorace interiérů i výhodná reklama

Sgrafito se používalo jako technika grafické výzdoby povrchů staveb, která vznikla v období renesance. Princip spočívá v nanesení dvou, ale i více různobarevných vrstev omítky, přičemž části horní (ještě vlhké vrstvy) se odstraní škrabáním. Odhalená a zajímavě kontrastující spodní vrstva tvoří kýženou dekoraci vnější fasády, případně i stěn interiérů staveb.

Graffiti je typ uměleckého žánru, který znamená psaní či kresby vytvořené na zdi nebo jiném povrchu, obvykle bez povolení a v rámci veřejného pohledu. Graffiti sahá od jednoduchých psaných slov až po propracované nástěnné malby. Ačkoliv je tato technika brána jako moderní směr, je známá už od starověku - nálezy graffiti se objevily v období Římské říše i starověkého Řecka a Egypta.

Pouliční umění graffiti se stalo symbolikou rebelie, ale představuje i skutečný malířský směr
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pouliční umění graffiti se stalo symbolikou rebelie, ale představuje i skutečný malířský směr

Co značily barvy na nástěnných malbách minulých slohů:

 • Bílá - čistota, nevinnost, víra, ochrana
 • Červená - láska, plamenná láska, krev
 • Zelená - schopnost proměny, cudnost
 • Modrá - naděje, stálost ve víře, věrnost Bohu, symbol Bible a Ducha Svatého
 • Žlutá - urozený původ, svatozář, naplnění všech tužeb
 • Černá - smrt, bolest
 • Fialová - utrpení

Současná nabídka malířských barev používaných pro nástěnné malby:

 • vápenné malířské barvy
 • běžné malířské barvy
 • malířské barvy s vyšší bělostí
 • malířské barvy disperzní
 • plastické disperzní barvy
 • speciální nátěrové hmoty
Skutečný umělec zachytí na stěně i vodu jako živou
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Skutečný umělec zachytí na stěně i vodu jako živou

Malování obrázků a obrazů na stěny je doménou i moderní, současné doby. Dokonale propracované nástěnné malby jsou dílem vysoce kvalitních barev i výběru šablon. Dnes se ovšem velmi dbá na používání zdravotně nezávadných barev, které splňují nejrůznější atesty. 

Nástěnné malby jsou brány jako dekorace, používají se zejména při výmalbě dětských pokojů, ale i společenských a veřejných místností (haly, přijímací pokoje, nemocniční chodby a pokoje, školní třídy apod.). Speciálně vytvořené nástěnné malby lze také použít jako výbornou a účinnou reklamu cílící přímo na zákazníka.

Zdroj informací: mywebsite.ome.cz; www.chatar-chalupar.cz; Wikipedie

I pískem se dá malovat, přesvědčte se:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 14. 2. 2022, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto), Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.