reklama

Ani rybičky v zahradním jezírku nechtějí žít v žabinci. Jak tomu zabránit?

Bez zapojení vody k filtraci vám jezírko nebude sloužit správně. Filtrace má důležitou úlohu v čištění a okysličování vody. Tím udržujete vodu v dobré kondici. Pokud chováte v jezírku i rybičky, je filtrace a správná rovnováha biotopu ještě důležitější. Můžete zvolit tři různé způsoby řešení podle potřeb a velikosti jezírka.

Zapojení vody na kvalitní filtraci zabezpečí vysokou kvalitu vody v jezírku (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Každé jezírko potřebuje mít také vodu zapojenou na filtraci. Filtrace zvládne jak mechanické, tak i biologické čištění. Zabezpečí eliminaci škodlivých látek, přebytky živin, vodní kal, zbytky krmení, řas, listí a pevné nečistoty. Pro správnou funkci, dlouhodobé udržení biologické rovnováhy a zdravou kondici jezírka je nutné zvolit správný typ. Vhodnou filtraci vybíráme také podle velikosti jezírka.

Jezírka s koi kapry či jinými okrasnými rybičkami mají ještě vyšší nároky než jezírko stejné velikosti určené pro koupání nebo jenom na okrasu. Filtraci můžeme vyřešit třemi základními způsoby: biotopní typ, čerpadlové zapojení nebo gravitační zapojení.

Zapojení vody pro biotopní filtraci

Biotopní filtrace vody je postavená na způsobu samočištění jezírka pomoci zasazené vegetace. Takto vybudované jezírko obsahuje regenerační zónu, kde dochází k mechanické filtraci pomocí kačírku a biologickému čištění vody prostřednictvím kořenů vodních či bahenních rostlin. Velkou výhodou jsou nízké pořizovací a provozní náklady, snadná instalace, jezírko působí přirozeně esteticky. Vodní a bahenní rostliny dodávají jezírku dojem přirozenosti, i když je vybudováno uměle.

Nevýhody biotopního řešení filtrace jsou vyšší nároky na údržbu a prostor. Tento typ čištění není vždy spolehlivý, vodu je potřeba pravidelně kontrolovat a počítat i s výkyvy čistoty. Často je potřeba jezírko ručně čistit. Také výkyvy biologické rovnováhy vody jsou velmi časté, není proto vhodné pro chov koi kaprů a většího množství ryb všeobecně.

Rostliny zvládnou základní filtraci vody pomocí svých kořenů
Rostliny zvládnou základní filtraci vody pomocí svých kořenů (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Čerpadlové zapojení filtrace jezírka

Čerpadlová filtrace se umisťuje přímo na dno jezírka, obyčejně na jeho nejhlubším místě. Znečištěnou vodu čerpadlo přečerpává do filtrace, která se nachází na břehu jezírka. Nečistoty se zachytávají ve filtru a vyčištěná voda poté samospádem teče zpátky do jezírka. Pro větší efekt je možné použít duální čerpadlo. V tomto případě čerpadlo pracuje s vodou z jezírka a tzv. skimmer odčerpává vodu z hladiny.

Čerpadlové zapojení má relativně nízké pořizovací náklady a jednoduchou instalaci. Takové čerpadlo je možné zapojit samostatně, nejsou nutné žádné odborné znalosti. Čerpadlo lze do jezírka zapojit i dodatečně po vybudování nebo rekonstrukci jezírka. Nevýhodou jsou vyšší nároky na údržbu i provozní náklady.

Velikost nečistot, které čerpadlo zvládne odsát, je omezena podle typu čerpadla - je to ale maximálně do 15 mm. Další nevýhodou je vzhled jezírka. Čerpadlo a filtrace včetně připojení může rušit celkový estetický dojem jezírka. S ohledem na bezpečnost je takové jezírko nevhodné ke koupání. U malých dětí je třeba také vyšší obezřetnost.

Gravitační zapojení vody na jezírkovou filtraci

Gravitační zapojení splňuje náročné podmínky pro kvalitu vodu vhodnou pro koupání a samozřejmě také pro chov koi kaprů i jiných okrasných ryb. Tento typ filtrace pracuje na principu spojených nádob. Filtr je umístěn v technické části vedle jezírka a jeho horní hrana je ve výšce cca 2 centimetry pod hladinou vody. To způsobuje, že voda do filtru proudí samovolně a protéká postupně přes všechny komory filtru. Na poslední komoru je napojené čerpadlo, které tlačí vodu přes UV-C lampu zpět do jezírka.

Voda napojená na kvalitní filtraci umožňuje chov ryb i koupání dětí
Voda napojená na kvalitní filtraci umožňuje chov ryb i koupání dětí (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Jelikož je čerpadlo umístěno na konci jezírkové filtrace, voda se k němu dostane už značně přefiltrovaná a vyčištěná od velkých částic. Zvyšuje se tak jeho životnost, protože do něj neproudí již žádné nečistoty a pískové částice. Další výhodou pro čerpadlo v tomto druhu zapojení je možnost použití velice úsporného čerpadla, protože nemusí překonávat velkou vzdálenost či převýšení při vracení vody do jezírka.

Spojení nádob, tedy filtru s jezírkem, je zajištěno pomocí guly (dnová vpusť) a skimmeru, které jsou napojeny na potrubí 110 mm. Na tato potrubí jsou umístěna šoupata. Jejich pomocí je možné regulovat průtok vody ze dna nebo skimmeru. Tento systém je ideální v případě, že plánujete mít dřevěné molo vedle jezírka, kterým je možné elegantně zakrýt vybudovanou filtrační šachtu.

Velkou výhodou gravitačního systému filtrování vody v jezírku je jeho schopnost zachytit i větší pevné nečistoty jako listí a zbytky rostlin až do 10 cm. Výraznou výhodou je pak estetické působení jezírka a jeho okolí, protože filtrace i rozvody jsou umístěné pod zemí. Pokud zvolíte kvalitní komponenty a celý systém vybudujete pečlivě, životnost takové filtrace může být až 30 let.

Filtrační šachtu můžete umístit pod dřevěné prvky
Filtrační šachtu můžete umístit pod dřevěné prvky (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Představuje také možnost nízkých provozních nákladů a minimální náročnost na čas a energii při údržbě. Při používání jezírka pro koupání je to velmi bezpečné. Je možné napojit dnové gule, které velmi dobře nasávají kal ze dna, a tím ještě zvyšují čistotu a kvalitu vody. Nevýhodou jsou vyšší prvotní náklady na pořízení systému, nutnost vybudování šachty vedle jezírka a také složitější instalace.

Tento typ zapojení není možné aplikovat dodatečně do již vybudovaného jezírka. Pokud byste chtěli gravitační typ filtrace zabudovat do jezírka dodatečně, bude nutná kompletní rekonstrukce.

Zdroj informací: nishikigoi.cz; zahradni-jezirka-praha.cz

Podívejte se, jak korigovat tvrdost vody:

Publikováno: 12. 2. 2022, Autor: Silva Pokorná (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto) , Profil autora: Silva Pokorná