reklama

Víte, co si představit pod pojmem nezávadné barvy?

Nezávadné barvy by měly být takové, které neublíží životnímu prostředí a nezpůsobí zdravotní potíže lidem, zvířatům a rostlinám. Povíme si něco o konkrétních typech nezávadných barev a také o tom, kde se dají použít a jak se s nimi pracuje.

Nezávadné barvy by neměly obsahovat žádné látky, které mají negativní dopad na živé organismy (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Nezávadné barvy 

Co si představit pod pojmem nezávadné barvy? Jsou to takové, které svým složením nezapříčiní zhoršení životního prostředí, nebudou kontaminovat pitnou vodu, nezpůsobí rozklad přírodních látek a nebudou mít také žádný vliv na zhoršení zdravotního stavu živých organismů. 

Mnoho běžných barev obsahuje přidané konzervační látky – takzvané isothiazolinony. Methylisothiazolinon (MI) je chemická látka používaná jako konzervant například v kosmetickém průmyslu, používá se také v různých barvách, lepidlech, čistidlech, chladicích kapalinách a dalších látkách. 

Většinou ani netušíme, jaký koktejl nejrůznějších chemických látek a sloučenin barvy obsahují
Většinou ani netušíme, jaký koktejl nejrůznějších chemických látek a sloučenin barvy obsahují (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Nezávadné barvy dle složení a účinnosti na naše zdraví budeme vybírat pro:

  • nátěry interiérů (výmalba stěn)
  • nátěry předmětů denní potřeby
  • dekorativní účely (např. barvy na obličej)
  • dětské potřeby (barvy na malování, křídy a podobně)
  • potravinářské barvy

Jak poznat nezávadnou barvu?

Tyto barvy nejsou vyrobeny z ropných derivátů. Většina výrobců běžných barev používá jako plnivo PVC, syntetické oleje nebo syntetické pryskyřice. Naopak nezávadné barvy jsou vyrobeny z obnovitelných surovin, a to zejména rostlinných produktů, jako jsou oleje, pryskyřice, vosky, nebo z minerálních surovin (z přírodních nalezišť), což je například křída, křemenný písek, slída, křemen, mramorový prášek a další přírodniny.

Neobsahují aromatické uhlovodíky, dioxiny, formaldehyd, trichloretylen a další zdraví škodlivé látky, které mohou mít vážný dopad na naše zdraví i na životní prostředí. Výroba nezávadných barev je také prováděna při minimální spotřebě energie a jejich výroba neznečišťuje životní prostředí.

Měli bychom kontrolovat především barvy, se kterými přichází do styku naše děti, a to z hlediska nezávadnosti
Měli bychom kontrolovat především barvy, se kterými přichází do styku naše děti, a to z hlediska nezávadnosti (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Při nátěrech interiérových zdí jsou často používány barvy na bázi hlinky. Používají se především v místech, kde žijí lidé se zdravotními obtížemi respiračního nebo kožních charakteru, alergici, astmatici, ale také lidé s vážnými a život ohrožujícími chorobami. Dále by se měly výhradně používat v prostorách, které obývají děti. 

Malířská barva může obsahovat nebezpečné olovo a jeho sloučeniny
Malířská barva může obsahovat nebezpečné olovo a jeho sloučeniny (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Nezávadné barvy sloužící k nátěrům předmětů denní potřeby by měly být vyrobeny z přírodních produktů na bázi vosků, olejů a přírodních lazur. Všechny tyto barvy (označené jako nezávadné) by měly mít v popisku složení uvedeny právě takové látky, které nemohou nijak ovlivnit zdraví a životní prostředí.

Nátěrové barvy mohou obsahovat toxické látky
Nátěrové barvy mohou obsahovat toxické látky (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Velmi oblíbené jsou, zvlášť pro děti, barvy na obličej, které se používají při nejrůznějších aktivitách. Barvy na obličej lze zakoupit ve specializovaných obchodech. I zde je na místě si zkontrolovat, zda na etiketě nejsou uvedeny závadné látky, případně si vyžádat certifikát o zdravotní nezávadnosti barev. Děti milují barvy, a ty opravdu kvalitní poznáte podle toho, že se snadno odstraní pomocí vody, mýdla nebo mlékem na odlíčení. Nesmí na pokožce zanechat stopy a při jejich použití by nemělo dojít k žádné alergické reakci. Barvy musí být dermatologicky testované. 

Barvy na obličej, které děti mají velmi rády, musí mít certifikát nezávadnosti
Barvy na obličej, které děti mají velmi rády, musí mít certifikát nezávadnosti (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Potravinářské barvy, jak název napovídá, musí být nezávadné z hlediska zdravotního bezvýhradně. Jedná se o barvy, které jsou určeny pro konzumaci, a jejich složení musí proto odpovídat platným vyhláškám o nezávadnosti potravin a potravinářských výrobků. V současné době jsou potravinářské barvy vyráběny převážně z takových potravin, které mají schopnost barvit (červená řepa, zelí nebo kurkuma).

Potravinářské barvy se dnes vyrábějí především z potravin, které mají barvící schopnosti
Potravinářské barvy se dnes vyrábějí především z potravin, které mají barvící schopnosti (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Formaldehyd

Jednou z látek, která přímo ovlivňuje naše zdraví, zdraví ostatních živých organismů a kvalitu životního prostředí, je formaldehyd. Vzhledem k jeho širokému použití, toxicitě a těkavosti je působení formaldehydu hrozbou pro lidské zdraví. Formaldehyd byl Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny označen jako karcinogen skupiny 1, tedy prokázaný karcinogen pro člověka.

Samotný formaldehyd se dnes běžně v nátěrech a barvách téměř nevyskytuje, ale můžeme se setkat s pentaerythriolem, dyfenyl diisokyanátem nebo hexamathylentetraaminem (tzv. tuhý líh) a dalšími komplexotvornými složkami, které řadíme mezi deriváty formaldehydu. Tyto složky nalezneme v povrchových nátěrech dřeva nebo kovu, kde působí jako ochrana proti korozi, hnilobě či plísni. Formaldehyd má prokazatelné konzervační a dezinfekční účinky, proto jej můžeme nalézt také jako součást potravinářských konzervantů, slouží k výrobě barviv, používá se v textilním průmyslu, v zemědělství a podobně. 

Ve spoustě barev se nachází formaldehyd, který patří mezi rakovinotvorné karcinogeny
Ve spoustě barev se nachází formaldehyd, který patří mezi rakovinotvorné karcinogeny (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Při nárazovém setkání organismu s formaldehydem může dojít k alergické reakci. Formaldehyd se do těla dostává zejména dýchacím a trávicím ústrojím, stopově i kůží. Akutní vystavení malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, vyšší už ale způsobuje vážné podráždění sliznic a respirační problémy, u citlivých jedinců může formaldehyd vyvolávat astmatické záchvaty a záněty kůže. Formaldehyd dráždí oči, může způsobit zánět spojivek a rohovky, hrozí i oslepnutí vážně postiženého jedince. Díky rozsáhlým studiím mezinárodních zdravotnických organizací byla shledána souvislost mezi používáním formaldehydu a zvýšeným výskytem rakoviny. 

Olovo

Olovo je těžký kov, se kterým se v barvách setkáme především v podobě dvojmocného nebo čtyřmocného olova a jeho sloučenin. Oxid olovnato-olovičitý, známý pod názvem suřík, nerozpustný červený pigment, slouží k výrobě antikorozních nátěrů železných a ocelových konstrukcí a jako součást keramických glazur. 

Uhličitan olovnatý zase nalezneme v olovnaté bělobě. Tato látka má výbornou krycí schopnost, smíchaná s olejovitými látkami slouží jako malířská barva. Nevýhodou je, že po čase tmavne a černá. Za nejkvalitnější druh olovnaté běloby se považuje běloba kremžská. K dalším velmi významným malířským pigmentům patří žlutý chroman olovnatý, známý jako chromová žluť.

Toluen

Patří mezi vynikající, ale obzvlášť těkavá rozpouštědla. Proto se používá také jako rozpouštědlo barev a laků, nalezneme jej v nejrůznějších leštidlech a lepidlech. Toluen dráždí centrální nervovou soustavu, oči, kůži a má vliv na kardiovaskulární systém. Při dlouhodobé toxicitě může dotyčný oslepnout, trpět neurotickými obtížemi až demencí, encefalopatií či poruchami rovnováhy.

Toluen je těkavá látka, obsažená třeba v ředidlech, která poškozuje lidské zdraví
Toluen je těkavá látka, obsažená třeba v ředidlech, která poškozuje lidské zdraví (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Pokud chceme mít jistotu, že barvy, které používáme, jsou nezávadné, měli bychom si přečíst etiketu se složením daného výrobku a v případě nejasností si ověřit, zda látky zde uvedené nejsou toxické. Certifikáty zdravotní nezávadnosti barev by vám měl vydat či poskytnout k přečtení výrobce těchto produktů, který zároveň za jejich nezávadnost ručí. Sledujte pečlivě, s jakými barvami přicházíte do styku, a ověřte si, zda je jejich složení takové, aby mohlo být považováno za nezávadné.

Zdroj informací: Wikipedie, ceskozdrave.cz

Podívejte se, jaké nátěry zvolit pro nábytek do dětského pokoje:

Publikováno: 5. 2. 2022, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto) , Profil autora: Martina Pilzová