reklama

Při rekonstrukci vody v domě nezapomeňte na tlakovou zkoušku

Tlaková zkouška vodoinstalace je nezbytnou a velice důležitou součástí instalace vody ve vašem domě. Ověří se tím funkční stav potrubí. Každý profesionál provedením tlakové zkoušky potvrdí, že jeho práce v podobě kompletní montáže vodovodního potrubí byla odvedena zcela správně. Jejím provedením předejdeme nemilému překvapení, jako je například voda tryskající ze stěny.

i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Nevíte, jak si poradit s tlakovou zkouškou vodoinstalace? (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Proč dělat tlakovou zkoušku vodoinstalace?

Zjistili jste, že rozvody vody ve vašem domě jsou již zastaralé a plánujete jejich rekonstrukci? Vždy je lepší práci odborníků ohlídat a ujistit se, že instalaci provedli správně, neboť kompletní rekonstrukce musí být zakončena tlakovou zkouškou vodoinstalace. Jedná se o ověření perfektní funkčnosti stavu vašeho nového potrubí. Díky ní se potvrdí bezchybná montáž a dokážou se odhalit případné nedostatky v odvedené práci. Nejednou byl majitel nemovitosti po celkem krátkém čase používání nemile překvapen vodou vytékající ze stěny v nově zrekonstruované koupelně.

Každý profesionál by měl svou práci zakončit touto zkouškou a ve vašem osobním zájmu je tuto skutečnost ohlídat. V dnešním článku si přiblížíme, jakým způsobem se tlaková zkouška provádí. Při tlakové zkoušce se vždy musí celý řád napustit vodou, to znamená, že ji provedeme dvakrát. V první řadě provedeme zkoušku na studenou vodu a v druhém kroku na teplou, neboť jsou tyto dva okruhy od sebe odděleny.

Pokud se nacházíme ve fázi, kdy ještě není napojen hlavní přívod vody, napustí se voda do řádu hadicí. V nejvyšším bodě celé vodovodní instalace je třeba povolit kohoutek a nechat odejít veškerý vzduch, který se v trubkách nachází. Potřebujeme totiž, aby se opravdu celý systém zaplnil kompletně vodou.

Povolením kohoutku odejde ze systému přebytečný vzduch
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Povolením kohoutku odejde ze systému přebytečný vzduch

Ve chvíli, kdy je celý systém zaplněn vodou, přijde na řadu tzv. zkušební pumpa. V místě přívodu vody tedy odpojíme hadici, kterou jsme napouštěli vodu do vodovodního řádu, a v tomto místě připojíme zkušební pumpu. Musíme počítat, že nějaká voda z hadice vyteče. V místě přívodu vody připojíme zkušební pumpu a pečlivě utáhneme. Do nádržky pumpy je potřeba nalít vodu, abychom mohli dotlakovat do systému vodu, která nám utekla při výměně.

V místě přívodu vody napojíme zkušební pumpu
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
V místě přívodu vody napojíme zkušební pumpu

Ventil č. 1, který je blíž tlakoměru, musíme povolit a ponecháme jej otevřený. Naopak ventil č. 2 musí zůstat zavřený. Červenou ručičku na tlakoměru nastavíme do pozice 15 barů, uvolníme páku pumpy a začneme pumpovat. Ve chvíli, kdy je celý systém natlakován na zmíněných 15 barů, zavřeme ventil č. 1 a po dobu třiceti minut necháme pumpu pracovat a testovat náš vodovodní řád.

Tlakoměr nastavíme na 15 barů
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Tlakoměr nastavíme na 15 barů

Kompletní rozvody si můžeme jít obhlédnout vizuálně, ale když tlak na tlakoměru neklesá, víme, že vodovodní systém je proveden správně a nemusíme se obávat pozdějších potíží. V posledním kroku povolíme oba ventily, čímž se sníží tlak. Zkušební pumpu odpojíme od systému na studenou vodu a celý proces musíme zopakovat také na vodovodní systém pro teplou vodu.

Práce se zkušební pumpou není nijak náročná a nemusíme se jí obávat. Navíc každé takové zařízení má na svém boku podrobný návod, jak s ním správně zacházet a jak jeho pomocí docílit správných výsledků. Po zdárném provedení tlakové zkoušky na obou okruzích vodovodního systému si můžeme být jisti, že nás v budoucnu nečeká žádné nemilé překvapení.

Zdroj informací: pořad Minutový manžel

Publikováno: 20. 12. 2021, Autor: Beata Boháčová, Profil autora: Beata Boháčová