reklama

Zákony mluví jednoznačně, kontroly a revize dělejte pravidelně

Revizi nebo kontrolu a čištění komínu a spalinových cest je ideální provádět na konci topné sezony nebo před jejím začátkem. Tyto úkony jsou dané zákonem a měly by se dělat pravidelně. Kontrolu a čištění spalinových cest je nutné provádět nejméně jedenkrát za rok, revizi jen v určitých případech.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Kominík provádí revizi, kontrolu a čištění komína (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Důležité je ujistit se, že váš komín je z bezpečnostního hlediska v pořádku.

Kdy pozvat odborníka na kontrolu a čištění komínu?

Revizi a kontrolu a čištění komínů provádí pouze specialista, tedy kominík. Pozvat bychom si ho měli v každém případě po ukončení stavby nebo rekonstrukce, než poprvé zatopíme, aby provedl revizi.

Čištění a kontrola komínu závisí na četnosti vytápění, tedy na tom, zda topíme celoročně, v zimní sezoně anebo jen občas. Dále na výkonu kotle či spotřebiče a na používaném palivu. Podle zákona bychom si měli kominické služby objednat před zahájením topné sezony. Mějte ale na paměti, že kominíků je nedostatek a těsně před topnou sezonou jsou všichni zaneprázdnění. 

Výjimečně si můžete komín a spalinové cesty vyčistit sami
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Výjimečně si můžete komín a spalinové cesty vyčistit sami

Co je revize

Revize a kontrola, není jedno a totéž, jedná se o dva rozdílné úkony. Revize komínu se provádí před připojením nového spotřebiče, po nové výstavbě či rekonstrukci domu, nebo když komín nebyl dlouho používaný. Stejné je to při změně druhu paliva nebo vzniku trhlin ve spalinové cestě a také po požáru komínu.

Kdy se provádí pouze kontrola

Kontrola komínů by se měla provádět dle zákona minimálně jedenkrát za rok, s ohledem na to, jak často topíme. Na základě kontroly kominík zjistí technický stav spalinové cesty, i to, zda odpovídá požadavkům a bezpečnostním předpisům. Současně ověří, jestli jsou všechny spaliny řádně odváděny z komínau a zda v těsné blízkosti spalinové cesty nejsou hořlavé materiály.

Kolik zaplatíte za revizi a kolik za kontrolu komínu

Revizi komínu musí v každém případě provádět odborník, to znamená kominík. Cena za tento úkon se pohybuje mezi 1 000 až 2 500 korun. Záleží na stavu spalinové cesty v komínu, také na lokalitě a počtu ujetých kilometrů do vašeho bydliště. Kontrola komínu se pohybuje od 300 do 1000 korun. Současně s ní je vhodné provést i čištění komínu, za které zaplatíte do 300 korun.

Ideální doba na provedení kontroly komína je mezi létem a podzimem
Ideální doba na provedení kontroly komína je mezi létem a podzimem (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Zákon ukládá provádět kontrolu a čištění spalinových cest jedenkrát za rok
Zákon ukládá provádět kontrolu a čištění spalinových cest jedenkrát za rok (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Jak si sami vyčistit komín

Používáte-li jiný zdroj vytápění a v kamnech topíte jen občas, čištění komínu můžete občas provést i sami. Potřebovat k tomu ale budete základní kominické vybavení, které přijde zhruba na 1 000 korun. Komín můžete čistit ze střechy, pokud je na ni bezpečný přístup nebo z místnosti, ve které jsou umístěna komínová dvířka.

Výlez na střechu ke komínu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Výlez na střechu ke komínu

Přehledně o tom, kdy je nutné pozvat kominíka                                                         

I. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po stavební úpravě komínua
II. při změně druhu paliva daného spotřebiče
III. před připojením spotřebiče do nové nebo nepoužívané spalinové cesty
IV. před výměnou za jiný druh spotřebiče, za podmínek, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedené kontrole a čištění spalinových cest
V. po požáru v komínu nebo vzniku trhlin ve spalinové cestě, stejně tak při podezření na trhliny

Kotle, kamna a krby

U kotlů, kamen a krbů na pevná či kapalná paliva, anebo na zemní plyn, se doporučuje při celoročním užívání čistit spalinové cesty dvakrát ročně. Kotel na tuhá paliva a biomasu si můžete snadno vyčistit sami. Jeho seřízení a jakékoli závady je ale nutné svěřit odborníkovi. Stejně tak plynový kotel, který vyžaduje odborný servis, protože jakákoli manipulace s ním je nebezpečná.

Revize komína je nutná před zprovozněním nových kamen
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Revize komína je nutná před zprovozněním nových kamen

Hrozba požáru

Při zanedbání kontroly nebo revize spalinových cest vznikají poměrně často požáry. V zaneseném komínu se mohou snadno vznítit nahromaděné saze. Požár může vzniknout i při nesprávné manipulaci s ohněm nebo žhavým popelem. Důležité je dbát i na to, aby se v blízkosti kotle či kamen nenacházely hořlavé předměty.

V zaneseném komíně se mohou vznítit saze
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
V zaneseném komíně se mohou vznítit saze

Rizika při zanedbání kontroly či revize

Při zjištění neprovedené revize či kontroly komínu a ve stanovené lhůtě, můžete dostat pokutu. V případě požáru vám pojišťovna neuhradí vzniklou škodu, která se může vyšplhat do milionových částek. Dalším rizikem zanedbaného čištění komínu, je ohrožování zdraví a bezpečnosti nejen vás, ale i ostatních obyvatel. Ucpané spalinové cesty totiž mohou způsobovat otravu oxidem uhelnatým. Veškeré informace, včetně seznamu kominíků, najdete v odkazu Společenství kominíků České republiky.

Nebezpečný kouř z komína může způsobovat otravu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nebezpečný kouř z komína může způsobovat otravu

Zdroj informací: www.ceskestavby.cz; www.denik.cz; www.staci-malo.cz

Nejen komín, i plynový kotel je třeba pravidelně čistit:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 4. 12. 2021, Autor: Běla Nedorostová (text), Depositphotos (https://cz.depositphotos.com) (foto), Profil autora: Běla Nedorostová