reklama

4 základní pravidla pro bezpečnou práci s motorovou pilou

Kdysi platilo pravidlo, že dřevo zahřeje dvakrát. Poprvé při přípravě, podruhé v kamnech. Od léta do zimy pak naši dědové na dřevěné koze s ruční rámovou pilou porcovali klády na špalky, které pak štípali a skládali do dřevníků. Dnes je práce díky výkonným motorovým pomocníkům výrazně snazší. V dnešní době už řetězovou pilu naleznete v každé druhé domácí dílně. Pořezat s ní velké množství dřeva ve srovnání s rámovou pilou zvládnete za zlomek času.

i (Zdroj: HECHT MOTORS s.r.o.)
4 základní pravidla pro bezpečnou práci s motorovou pilou (Zdroj: HECHT MOTORS s.r.o.)

Není to tak dávno, kdy s motorovou pilou pracovali pouze školení a certifikovaní zaměstnanci ve státních lesích a na stavbách. Pořizovací cena motorové pily se často rovnala průměrnému ročnímu platu, a tak si ji mohl dovolit opravdu jen málokdo. Dnes je řetězová pila dostupná prakticky každému za pár tisícikorun. Dostupnost však uživatelům přináší nejen výhody, ale i různá rizika.

Nezřídka se tak pila dostává do rukou i lidem, kteří nemají s jejím používáním žádné zkušenosti. V takovém případě zde hrozí řada rizik, která souvisejí nejen s poškozením pily. Především se jedná o riziko ublížení na zdraví. Přinášíme proto několik pravidel, jak s motorovou pilou správně a bezpečně pracovat. Co je tedy nutné pro maximální bezpečnost při používání řetězové pily?

Pokročilé opravy a seřízení vždy svěřte kvalifikovanému servisu, který nabízí například HECHT.
i (Zdroj: HECHT MOTORS s.r.o.)
Pokročilé opravy a seřízení vždy svěřte kvalifikovanému servisu, který nabízí například síť prodejen HECHT.

Pila musí být vždy ve stoprocentním technickém stavu

Řetěz musí být ostrý a správně napnutý. Volný řetěz se může sesmeknout z lišty a způsobit vážná poranění. Tupý řetěz se zase může ve dřevě zaseknout. Řezání s tupým řetězem je navíc namáhavé, což často vede k únavě, nepozornosti a následné chybě. U pily musí být také plně funkční řetězová bezpečností brzda. Ta zvládne při tzv. zpětném vrhu pily zabránit velice vážným, nezřídka i smrtelným poraněním.

Pila by měla bezchybně mazat lištu a řetěz. Pokud pila nemaže, dochází ke zvýšenému namáhání řetězu a opotřebení lišty. Jestliže by řetěz v důsledku namáhání praskl, může taktéž způsobit vážná poranění. Pokud při doplnění oleje nebo paliva dojde k přetečení, pilu pečlivě otřete a osušte. Mastná madla znemožňují pevné a bezpečné držení pily.

„A pozornosti by neměl uniknout ani samotný motor pily, který musí být správně seřízený. Na volnoběh musí řetěz zastavit. Pila by měla jít dobře do otáček a otáčky držet. Pokud by výkon pily kolísal, odváděl by vaši pozornost od bezpečného řezání,“ dodává Petr Tichý.

Nikdy nepoužívejte pilu, na které jsou uvolněné kryty, madla nebo jiné části!

Neřežte dřevo, které by mohlo obsahovat hřebíky, šrouby, beton, kamení nebo jiné skryté předměty, jako jsou například použitá prkna a trámy ze stavby
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Neřežte dřevo, které by mohlo obsahovat hřebíky, šrouby, beton, kamení nebo jiné skryté předměty, jako jsou například použitá prkna a trámy ze stavby

Než se pustíte do práce, myslete na ochranné pomůcky a bezpečnost

„Používejte všechny nezbytné bezpečnostní pomůcky. Zejména ochraňujte zrak brýlemi nebo bezpečnostním štítem. Pokud by cokoliv zasáhlo vaše oči, může je to nejen poranit, ale zároveň to odvede vaši pozornost.  Dojde pak snadněji k poranění. Stejně důležitý je i oděv – mějte na sobě dlouhé kalhoty, pracovní rukavice, pevné uzavřené boty a dlouhé rukávy. Oblečení nesmí být příliš volné, aby je pila náhodně nezachytila. Zároveň vás nesmí omezovat v pohybu. Chrání před odletujícími předměty, které vás mohou poranit nebo zbytečně rozptylovat,“ říká Petr Tichý,  specialista na zahradu.

Pracujete-li s benzínovou motorovou pilou, nepodceňujte ani chrániče sluchu (sluchátka). Poškození sluchu hlukem postupuje pomalu, a tak se mu nevěnuje zpravidla dostatečná pozornost. Je však trvalé a s věkem se může zhoršovat.

Používejte všechny nezbytné bezpečnostní pomůcky
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Používejte všechny nezbytné bezpečnostní pomůcky

Nikdy pilu nepoužívejte na mokrém a kluzkém povrchu. Bláto, sníh nebo led zvyšují riziko uklouznutí. Není třeba zdůrazňovat, co hrozí, pokud na kluzkém povrchu balancujete s nastartovanou pilou. Nepodceňujte ani čerstvou oloupanou kůru. Může být stejně kluzká jako led. Pilu proto používejte jen tam, kde můžete pevně a bezpečně stát. Udržujte kolem sebe pořádek.

Řežete-li větší množství palivového dřeva, špalky průběžně odklízejte, abyste v nich nešlapali. Neřežte dřevo, které by mohlo obsahovat hřebíky, šrouby, beton, kamení nebo jiné skryté předměty, jako jsou například použitá prkna a trámy ze stavby. Pokud by je řetěz zachytil, mohl by se přetrhnout a způsobit poranění.

Nepodceňujte bezpečné startování a dejte pozor na zpětný vrh

Pilu nikdy nestartujte tam, kde jste doplňovali benzín. Pokud by byl benzín rozlitý po zemi, mohl by se vznítit. Zároveň ji nikdy nestartujte z ruky. Při startování musí ležet na rovné ploše, špičkou boty si stoupněte do zadní rukojeti a jednou rukou pilu pevně přidržte. Druhou rukou pak pilu pomocí lanka nastartujte.

Zvláštní pozor dávejte na zpětný vrh. Pilou vždy řežte jen ve spodní části lišty (co nejblíže k tělu pily). Ke zpětnému vrhu dochází nejčastěji, pokud se řetěz zasekne při řezání špičkou, nebo vrchní částí lišty (zpravidla při ořezávání větví apod.). Pila je pak vržena vzhůru, nejčastěji proti obličeji obsluhy. Taková zranění bývají smrtelná. Pilu proto vždy držte pevně oběma rukama, nepracujte v přílišném předklonu a udržujte brzdu řetězu funkční. Páka řetězu brzdy (umístěná před předním madlem) se při zpětném vrhu může aktivovat o hřbet ruky držící přední madlo. Řetěz pily tak okamžitě zastaví. Může tím zabránit fatálnímu zranění.

Při přípravě dřeva se zahřejete dvakrát
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Při přípravě dřeva se zahřejete dvakrát

Pilu pravidelně udržujte a servisujte

„Běžnou údržbu provádějte po každém řezání. Pilu vždy očistěte a zběžně zkontrolujte. Údržbu a servis provádějte jen na vypnuté pile. U benzínové pily raději odpojte zapalovací svíčku. Elektrickou pilu vždy odpojte od sítě a z akumulátorové pily vyjměte akumulátor. Servis provádějte jen v rozsahu, jaký povoluje výrobce. Pokročilé opravy a seřízení vždy svěřte kvalifikovanému servisu. Například pro přesné seřízení karburátoru je nutné speciální nářadí a otáčkoměr. Pila, u které jsou špatně seřízené otáčky, může být nebezpečná,“ doporučuje specialista na zahradu.

Pravidelně také kontrolujte funkčnost bezpečnostní brzdy řetězu. Kontrolujte těsnost víčka palivové nádrže. Unikající benzín může způsobit požár. Stejně pravidelně kontrolujte i funkčnost zachytávače řetězu.

Zdroj: HECHT MOTORS s.r.o.

Publikováno: 11. 11. 2021, Autor: HECHT MOTORS s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce