reklama

Jak vyměnit sloupek u dřevěného plotu?

Není už váš dřevěný plot, co býval? Je rozlámaný, poškozený, uhnívají mu sloupky a celkově by potřeboval tak nějak vyspravit? Začneme tím nejdůležitějším, a to jsou sloupky u dřevěného plotu. Poradíme vám, jak je lze vyměnit a co můžete udělat, aby vám ty nové vydržely co nejdéle.

Jak vyměnit sloupek u dřevěného plotu? (Zdroj: Depositphotos)

Výměna sloupku u dřevěného plotu

V první řadě bychom si měli položit otázku, kdy je potřeba dřevěný sloupek u plotu vyměnit? 

  • plot se začíná kácet
  • sloupek je na spodní straně uhnilý nebo mechanicky poškozený
  • plánujeme celkovou rekonstrukci nebo totální výměnu plotu

Jakmile se nám začne náš dřevěný plot povážlivě naklánět a vypadá, že každou chvíli "omdlí", budou na vině nejspíš jeho sloupky. Pokud jsou dřevěné, většinou budou od země uhnilé nebo jinak poškozené a hrozí pád celého plotu.

Plot
Tento plot už asi nestačí jen přelakovat (Zdroj: Depositphotos)

Při výměně sloupku postupujeme takto:

Nejprve bude potřeba demontovat část plotu nebo plot celý podle toho, zda potřebujeme vyměnit jen jeden/dva sloupky, nebo zda plánujeme výměnu celého plotu.

Pole
Odstraníme plotové pole (Zdroj: Depositphotos)

Demontáž provedeme následovně tak, že nejdřív odstraníme plotové pole. Za předpokladu, že pole je na sloupcích uchyceno pomocí šroubů, šrouby jednoduše pomocí vhodného stranového klíče povolíme a plotové pole vysadíme z úchytů. 

Výměna
Pokud bude potřeba, vyměňte nejen sloupek, ale i celé pole (Zdroj: Depositphotos)

Po demontáži plotového pole se budeme věnovat samotnému sloupku. Odstraníme z něj kovové části (panty, úchyty, kování).

Pokud je sloupek napevno zakotvený v zemi, bude potřeba jej odstranit. Máme-li část sloupku zabetonovanou, sloupek těsně nad betonem uřízneme. Následně okolo betonové patky odkopeme zeminu a celou betonovou patku vytáhneme ze země. Máme-li sloupek usazený pouze na kovových zemních vrutech s patkami, bude práce o to snadnější. Sloupek bez námahy odšroubujeme od patky a vyjmeme. 

Jáma
Původní betonovou patku bude potřeba odstranit (Zdroj: Depositphotos)

Nyní je řada na zabudování nové sloupku. Seženeme si stejný sloupek, jako byl ten původní, případně jej necháme vyrobit u řemeslníka na míru. Pokud budeme sloupek znovu betonovat do země, postupujeme tak, že využijeme stávající jámu, do které naskládáme větší kameny, úlomky cihel nebo střešních tašek. Tím podpoříme pevnost betonové masy. Vyplněnou jámu následně zalijeme rozmíchaným betonem (betonovou směs zakoupíme v suchém stavu ve stavebninách nebo hobby marketu).

Beton
Namícháme si dostatečné množství betonu (Zdroj: Depositphotos)

Do betonové směsi usadíme sloupek a podle vodováhy zajistíme svislou i vodorovnou rovinu. Sloupek po stranách ukotvíme např. latěmi, aby nedošlo k jeho vyvrácení před zatuhnutím a vytvrzením betonu. 

Díra
Do jámy dejte kameny nebo cihly a zalijte betonem (Zdroj: Depositphotos)
Vodováha
Sloupek musí být v rovině (Zdroj: Depositphotos)

Beton necháme zrát minimálně do druhé dne. 

Podpěra
Zabetonovaný sloupek zajistíme podpěrou (Zdroj: Depositphotos)

Sloupek napustíme impregnací. Impregnace je technologický postup, kdy je dřevo nasycováno speciálními přírodními nebo chemickými látkami za účelem jeho ochrany před vnějšími vlivy. Používáme impregnaci do exteriéru. Na sloupek přivrtáme zpět úchyty, na které budeme zavěšovat plotové pole. Pokud byly na sloupku další komponenty, připevníme je rovněž zpět. Jestliže byl plot natřený barvou nebo lazurou, provedeme nátěr odpovídajícím přípravkem. Nakonec nasadíme zpět do úchytů plotové pole a pečlivě přišroubujeme.

Usazování nového sloupku do zemních vrutů s patkami je o to snadnější, že nemusíme betonovat. Sloupek jednoduše vyjmeme z patky a nahradíme novým. U patky pak přitáhneme kotvicí šrouby a máme sloupek usazený. Na sloupek potom stejně jako v případě sloupku betonovaného připevníme úchyty a nasadíme plotové pole. U sloupků pak kromě roviny vodorovné a svislé zkontrolujeme také výšky, aby nový sloupek výrazně nevyčníval. Pokud tomu tak je, sloupek zakrátíme.

Můžeme využít také třetí variantu. Tou je ukotvení nového sloupku do původní betonové základny bez nutnosti vykopávání starého betonu a vylévání jámy betonem novým. To ale pouze za předpokladu, že spodní díl sloupku byl v pořádku, nebyl uhnilý nebo jinak poškozený. V takovém případě si vyměříme délku sloupku do betonové paty a nový uřízneme na požadovanou délku. Do spodní strany nového sloupku vyvrtáme otvor a do něj upevníme kus závitové tyče. Stejný otvor vyvrtáme i do zbytku uříznutého sloupku původního. Nový sloupek pak našroubujeme do otvoru.

Kotvení
Ukotvení sloupku do betonu (Zdroj: Depositphotos)

Může se ale stát, že právě v tomto místě, kde byl sloupek zabetonovaný, je poškození nejmasivnější. Pokud se vám nechce absolvovat celou anabázi s vykopáváním betonu ze země a vyléváním nového, je tu možnost sice trochu zdlouhavá, ale ne tak pracná. Nejlépe dlátem a kladivem vylámeme z betonu celý zbytek sloupku (protože je dřevo sloupku již poškozené, neměl by být velký problém dřevo vyštípat). Následně si nový sloupek uřízneme na požadovanou délku, aby "lícoval" s ostatními sloupky, ale nesmíme zapomenout připočítat délku, která je v betonu. Příklad: Samotný sloupek měří 2 m. Otvor v betonu je hluboký 30 cm, musíme tedy uříznout sloupek, dlouhý 2,3 m.

Uříznutý sloupek pak zespodu opět navrtáme a našroubujeme do otvoru závitovou tyč. Další otvor pak vyvrtáme do betonu. U plných materiálů změřte průměr kotevního prvku a připočítejte 2-4 mm z každé strany (zde sítko nepotřebujete, u tyčí s větším průměrem se doporučuje připočíst více milimetrů z každé strany). Aby se kotva dobře přilepila k materiálu, je nutné otvor v betonu dokonale vyčistit od prachu. Připravte si kartuši s chemickou kotvou a vytlačte 5-10 cm směsi mimo otvor, aby se směs dobře promíchala. 

Kotva
Chemická kotva se hodí tam, kde není možné upevnit materiály jiným způsobem (Zdroj: Depositphotos)

Sloupek usadíme nebo našroubujeme do připraveného otvoru v betonu a upevníme pomocí chemické kotvy. Chemické kotvy na bázi vinylesterových a polyesterových pryskyřic jsou ideální pro aplikace s vysokým zatížením, kdy je výsledný spoj silnější než samotný podkladový materiál. Chemickou kotvu si můžete koupit online nebo ve většině obchodů se stavebninami. Nedoporučujeme spojovat beton a dřevo chemickou kotvou bez onoho přechodu přes závitovou tyč, protože v takovém případě by spojení nemuselo být účinné. 

Postavte si živý plot z vrbového proutí

Publikováno: 24. 7. 2021, Autor: Martina Pilzová (text), Depositphotos (foto) , Profil autora: Martina Pilzová