reklama

Co byste měli vědět o servisování plynových kotlů?

Plynové kotle potřebují pravidelný servis, který nám nařizuje i zákon o plynových spotřebičích. Rozhodně nemá smysl servis podceňovat, protože následky mohou znamenat nejen zničený plynový kotel, ale i nebezpečí újmy na zdraví.

Co byste měli vědět o servisování plynových kotlů? (Zdroj: Depositphotos)

Plynové kotle

Plynové kotle zajišťují teplo v našich domovech, ale také ohřev teplé vody. Dá se tedy říci, že jsou celoročně v provozu. Plynové kotle jsou kotle vhodné jak pro domácnost, tak pro průmyslové objekty. Současné plynové kotle jsou vybaveny tak, aby emise škodlivých látek do ovzduší byly co nejnižší. Plynové kotle jsou vyráběny v provedení na zemní plyn nebo propan, což je považováno za ekologický způsob vytápění.

V nabídce výrobců plynových kotlů nalezneme závěsné kondenzační kotle, plynové atmosférické kotle nebo stacionární kondenzační kotle. Dále pak různé sety kotlů se zásobníky. Všechna tato zařízení vyžadují také pravidelnou revizi a servisování, které provádí specializované firmy. Dle vyhl. 111/1981 Sb. a ČSN 734201 Vyhl. 111/1981 sb. je nutné dále kromě revizí plynových kotlů provádět také revize spalinových cest (komínů). 

Zásobník
Detail zásobníku ke kondenzačnímu kotli (Zdroj: Thermona)
Kotel, zásobník
Set kondenzačního kotle se zásobníkem (Zdroj: Thermona)

Legislativa preferuje kotle kondenzační, v rámci podpory úspornějších a ekologičtějších technologií vytápění zpřísňuje evropská i česká legislativa požadavky na emise plynových kotlů. Všichni spotřebitelé, kteří doposud používali turbo kotle, by neměli váhat s výměnou za kondenzační kotle, které jsou v mnoha směrech efektivnější a ekologičtější. Zákon požaduje u plynových spotřebičů maximálně 120 mg oxid dusíku a 100 mg oxidu uhelnatého na m³ spalin. Kondenzační kotle těmto limitům bez problémů vyhovují, některé turbo kotle však nikoli.

Kondenzační kotel využívá pro ohřev vody rovněž zbytkové teplo vzniklé kondenzací plynných spalin. Díky tomu dosahuje účinnosti až 109 % a má velmi úsporný provoz. Kondenzační kotle nabízejí svým majitelům technologickou i ekonomickou úsporu. Oproti klasickým plynovým kotlům využívají skrytého spalinového tepla.

Kotel
Vnitřní část kotle s hořáky (Zdroj: Depositphotos)

Servis a revize

Revize plynových kotlů spočívá v přípravě spotřebiče na zimu. Provádí se hlavně mimo topnou sezónu a obsahuje:

  • vyčištění kotle od prachu a nečistot
  • čištění plynových hořáků, zapalovací a ionizační elektrody plynového kotle
  • čištění výměníku tepla a přerušovače tahu komínu
  • čištění filtru topné vody
  • kontrola zabezpečovacích prvků plynového kotle
  • kontrola těsnosti plynových a vodních spojů
  • odstranění případných závad
Schéma
Systém odtahu spalin ø 60/100 (Zdroj: Thermona)

Přestože mnoho plynových spotřebičů a plynových kotlů nepotřebuje větší údržbu, dbejte mezi jednotlivými revizemi na jejich kontrolu. Je to lepší než později velká oprava. Odborní a certifikovaní technici vám zkontrolují a prověří i životnost přívodních hadic, které se musí častěji vyměňovat. Kontroly plynových spotřebičů a zařízení se provádějí jednou za rok. Technici přezkoušejí ovladatelnost armatur, těsnění a přístup k hlavním plynovým rozvodům. Revize plynových spotřebičů jsou zevrubnější a provádějí se jednou za tři roky.

Čidla a sondy
Teplotní čidla a sondy (Zdroj: Thermona)

Plynové kotle Thermona

Plynové kotle zajišťují průtokový ohřev teplé vody v sekundárním deskovém výměníku, energeticky úsporné čerpadlo nebo nerezový kondenzační výměník. Samozřejmostí je vysoká účinnost s využitím principu kondenzace vodních par ze spalin, možnost regulace podle prostorové nebo venkovní teploty čili ekvitermní regulace. Tyto plynové kotle je možno kombinovat se systémem podlahového vytápění. Zobrazení parametrů pomocí LCD displeje usnadní čtení údajů. Mikroprocesorová řídící automatika se pak postará o chod kotle podle našeho nastavení. Více naleznete na www.thermona.cz.

Závěsný kotel
Závěsný kondenzační kotel (Zdroj: Thermona)

Publikováno: 23. 7. 2021, Autor: Martina Pilzová (text), Thermona (foto), Depositphotos (foto) , Profil autora: Martina Pilzová