reklama

Betonové základy pro zahradní stavby zvládnete svépomocí jen s trochou šikovnosti

Zahradních staveb existuje nespočet druhů. Pokud se nespokojíme s nabízenými řešeními, které jsou ke koupi nebo objednání, můžeme si vystavět například zahradní domek na nářadí sami. Zde jde hlavně o pořádné základy vzniklé výkopem a následným litím betonu. Byť se toto řešení zdá být složité, šikovným způsobem si jej můžeme zjednodušit.

Vybudujte betonové základy třeba pro váš zahradní altán (Zdroj: Depositphotos)

Při budování zahradních staveb se tak neobejdete bez výkopu, který je nutné pečlivě provést. Úplný začátek ale spočívá v plánu, který je nutné si alespoň na papír zakreslit. Ještě před zahájením výkopových prací si celé místo, kde budete stavět, vyměřte a také řádně zkontrolujte úhel. To jde nejsnáze změřením úhlopříček. Po dokončení vyměřovacích prací se pusťte do výkopu. Menší stavby zvládnete svépomocí zapojením celé rodiny, větší výkopy je pak vhodné svěřit malému pásovému rypadlu, které je rychlé a práce nebývá ani příliš drahá. Důležité také je, že pásový bagr je mnohem šetrnější k zahradě než kolový, protože ten vyjezdí často hluboké koleje, které se následně pak musí zasypávat. Svrchních 20 cm půdy, tedy ornici, nechejte odkládat na samostatnou hromadu. Podloží je neúrodné, často jílovité či kamenité a hodí se na hrubou zavážku nebo skládku.

Základ pro dům
Betonový základ pro zahradní stavby je vhodné provést důkladně, a to i včetně bednění (Zdroj: Depositphotos)

V zásadě existují tři způsoby betonování. Prvním a jednodušším, především pro stavby s menší celkovou váhou a tam, kde nepadá moc sněhu, je betonování pouze v místě kotvicích patek. Systém je to jednoduchý, protože vyhloubení jamek je poměrně rychlé, i když u zahradních staveb je nutné i srovnání terénu. Tento systém je vhodný třeba pod plechovou garáž nebo zahradní altán. Vylití betonu do jamek je krátká záležitost, do jamek je nasypán štěrk jako podloží, následně je lit beton, kamení je vhodné použít pro zhutnění, a pokud chcete mít výsledek opravdu kvalitní a s důrazem na životnost, nezapomeňte do betonu přidat i armaturu.

Druhým a složitějším řešením je betonáž po celém obvodu stavby. Jde o podstatně náročnější řešení, protože nejen, že musíte pracně vyhloubit rýhu do nezámrzné hloubky, to je do přibližně 40 až 50 cm, nesmíte zapomenout ani na bednění. Ale to jde jednoduše vyřešit, kromě prken se nabízí například použití starých plechů ze střechy, které na to budou jako dělané. Beton také nelijte na holou zem, použijte například jemně namletý vápenec. Někteří proti vzlínání vlhkosti do základů ještě přidávají na pečlivě vyrovnaný kámen silnější fólii, ta bez slunečního záření vydrží spoustu let, prakticky po celou životnost stavby.

Následně probíhá po vrstvách lití betonu. První vrstva, vysoká asi 5 cm, slouží jako podklad pro armovací síť, následně se lije další beton a do něj se přidávají větší kameny, ale vždy velmi dobře očištěné, nejlépe tlakovou myčkou. Pro tento účel lití je vhodné mít nejen stavební míchačku, ale zajistit si také dostatek písku a cementu. Kvalitní beton si namícháte tak, že na jednu plnou lopatu cementu přihodíte dvě až tři lopaty písku. Po vylití výšky základu se pak nechá tento vyzrát alespoň jeden týden a pak pokračujete tak, že finální rovinu vylijete vysoce kvalitním betonem. Je to samozřejmě bez kamenů.

I zde je vhodné využít alespoň armovací drát a jednotlivé kusy pak k sobě svázat pomocí drátu. Na takto zhotovený základ pak můžete stavět nebo použít třeba ztracené bednění, které se používá hlavně tam, kde je základ zvýšený a klade se důraz na vysokou efektivitu práce. Toto řešení se využije nejvíce ve svažitém terénu a při náročnějších stavbách, jako jsou masivní domky pro uložení nářadí, svépomocně budované chatky v zahrádkářských koloniích nebo jiné stavby tam, kde je tuhá zima a předpoklad silnějších mrazů.

Vylité základy s armovací tyčí
Nedílnou součástí základů jsou i armatury (Zdroj: Depositphotos)

Třetí technikou je vylití kompletní základové desky. To je již úkon, který vyžaduje velké množství betonu, a proto je vhodné poptat tuto stavbu u odborné firmy, která disponuje například i domíchávačem na nákladním voze. Řešení se základovou deskou se používá u zděných staveb v zahradě.

Základová deska domu
Základová deska se využívá u větších staveb (Zdroj: Depositphotos)

Postavte si zahradní gril ze starých cihel

Publikováno: 16. 7. 2021, Autor: Radoslav Ptáček (text) Prima DOMA, Depositphotos (foto) , Profil autora: Radoslav Ptáček