reklama

Zahradní sprcha potřebuje přívod vody

Ne všechny zahrady jsou dost velké na to, abychom si mohli nainstalovat bazén nebo vykopat zahradní jezírko. Pokud ale máte vlastní studnu a k ní napojenou domácí vodárnu, můžete si na zahradě postavit zahradní sprchu. Ta vás pak nejen krásně osvěží v horkých dnech, ale navíc budete odebírat jen zcela malé množství vody a nebudete plýtvat jako při napouštění velikého bazénu.

i (Zdroj: Prima DOMA)
Zahradní sprcha potřebuje přívod vody (Zdroj: Prima DOMA)

Stavba zahradní sprchy

Zahradní sprcha je milá záležitost zejména tam, kde není místo na velký bazén nebo dokonce zahradní jezírko se zlatými rybičkami. A protože v létě se snažíme na zahradě trávit velkou část dne, bude to chtít také nějaké osvěžení. A to nám zajistí právě zahradní sprcha.

Místo
i (Zdroj: Prima DOMA)
Nejprve najdeme vhodné místo pro sprchu

Pokud máme na zahradě studnu a darling, bude poměrně jednoduché z šachty vyvést potrubí a rozvést ho po zahradě přesně do míst, kde bude sprcha nainstalovaná. Nejprve se podíváme do šachty, kde je darling umístěný. Většina vodáren je postavena tak, že má boční vývod na připojení dalších komponentů společně s výpustným ventilem, kterým se na zimu voda z potrubí vypustí, aby zde nezamrzla a potrubí se tlakem neroztrhalo. 

Výkop
i (Zdroj: Prima DOMA)
Od šachty vykopeme brázdu pro potrubí

Ve stěně šachty budeme pak muset vyvrtat otvor, kterým protáhneme potrubí ven. Vytyčíme si místo, kde budeme chtít sprchu instalovat a nejkratší možnou cestou k tomuto místu vykopeme brázdu, kterou potrubí povedeme od šachty ke sprše. Ideální bude, pokud se nám povede vrchní travní drny odrýpnout rýčem celistvě, protože jakmile bude potrubí v zemi, budeme jej moci zase zaházet a drny vrátit na místo. Dbáme také na to, abychom brázdu vyhloubili v nezámrzné hloubce. 

Potrubí
i (Zdroj: Prima DOMA)
Potrubí uložíme do nezámrzné hloubky

Nezámrzná hloubka je taková hloubka pod povrchem rostlého terénu, kde nedochází k promrzání zeminy ani v průběhu chladné části roku. V mírném podnebném pásu, tedy i na území České republiky je za nezámrznou hloubku ve stavebnictví považována úroveň 80-140 cm pod povrchem podle druhu zeminy. Na vrtání do stěny šachty použijeme dlouhý vrták s dobrou a ostrou korunkou. 

Šachta
i (Zdroj: Prima DOMA)
Bude potřeba provrtat stěnu šachty

Jako potrubí použijeme trubky s označením PP-RCT. Trubky vyrobené z PP-RCT mají vyšší tlakovou odolnost a je tak možné pro stejnou aplikaci použít trubky se stěnou slabší, než mají příslušné trubky vyrobené ze standardního PP-R. Zabrání se použití trubek se zbytečně velkými průměry a z pohledu hygieny nebezpečnému usazování a kontaminaci vody. Trubku si nejprve naměříme od místa, kde bude sprcha stát až k šachtě a nezapomeneme připočítat i centimetry potrubí uvnitř šachty k připojovacímu ventilu.

Na svařování potrubí použijeme polyfúzní svářečku. Polyfúzní svářečky plastů jsou vhodné pro práci ve stísněných prostorech a pro svařování všech termoplastů používaných při montáži plastového potrubí. Pomocí kolínek a kousků potrubí vytvoříme spojnici mezi darlingem a potrubím ke sprše. Kromě svářečky se nám budou hodit instalatérské nůžky na stříhání plastového potrubí. Pokud je nemáme, použijeme pilku s jemným zubem. 

Svářečka
i (Zdroj: Prima DOMA)
Polyfúzní svářečka na plasty nám hodně pomůže

Při spojování a napojování potrubí a kolínek dbáme neustále na dodržení spádu, aby při vypouštění potrubí na zimu voda mohla z potrubí vytékat a nehromadila se uvnitř.

Nůžky
i (Zdroj: Prima DOMA)
Nůžkami si potrubí zakrátíme

Na druhé straně v místě, kde bude sprcha, se napojí poslední kolínko a kolmo vzhůru se vyvede kousek potrubí s redukcí, která má závit. Na závit bude možno napojit buď zahradní hadici, nebo kohout, který bude sprchu ovládat.

Spoj
i (Zdroj: Prima DOMA)
V šachtě bude potřeba potrubí napojit na ventil

Potrubí v zemi se následně zasype a přikryje drny, které jsme odryli a ponechali stranou. Ideální je vysypat dno a okolí potrubí pískem, aby bylo potrubí uloženo v měkkém lůžku. Teprve potom zasypeme původní zeminou. Dříve ale, než potrubí definitivně skryjeme pod zem, bychom měli provést tlakovou zkoušku. Ta se provádí jednoduše tak, že se z darlingu otevře boční ventil a nezapomeneme také otevřít kohout na druhém konci. Pokud voda vyvěrá z kohoutu a neprosakuje nikde ve spojích do země nebo do šachty, odvedli jsme dobrou práci. 

Redukce
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na redukci můžeme nasadit kohout nebo zahradní hadici

Vybudujte si s Pepou prima zahradní sprchu

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 8. 7. 2021, Autor: Martina Pilzová (text), Prima DOMA (foto), Profil autora: Martina Pilzová