reklama

Přestavba kůlny na moderní zahradní kuchyni

Stará kůlna se dá elegantně proměnit na novou stavbu. Využít můžete její základy i zdivo. Vytvoříte si tak třeba novou zahradní kuchyni. K přestavbě budete potřebovat základní zednické nářadí, k demolici silné paže. Práci vám výrazně ulehčí bourací kladivo, vhod přijde také akumulátorová vrtačka. Následující text popisuje vybourání stavebních otvorů, usazení překladu, oken a dveří.

Přestavbu začněte vybouráním starých oken (Zdroj: Prima DOMA)

Ať už je původní stavba v jakémkoli stavu, určitě bude potřeba vyměnit okna a dveře. K vybourání stávajících postačí kladivo a páčidlo. Práci může výrazně ulehčit pila ocaska. Dají se k ní dokoupit listy, které řežou jak dřevo, tak i kov. Ideálně se s ní dělí právě rámy oken.

Vybouranou suť naložte do kontejneru, ať na stavbě nepřekáží. Nová okna a dveře budou mít nejspíš jiné rozměry než původní výplně. Stavební otvor si upravte pomocí bouracího kladiva. Vodováhou a metrem si rozměřte otvor pro nové dveře, úhlovou bruskou nařízněte zeď a bouracím kladivem vybourejte přebytečné zdivo. Pozor – nezasahujte do nosných zdí! A pokud ano, tak jen se souhlasem statika.  

Bourací kladivo
Na lehké zdivo stačí bourací kladivo se silou 5 – 10 kilogramů (Zdroj: Prima DOMA)

Okraje stavebního otvoru budou po vybourání hrubé. Je potřeba je zarovnat. Pomocí desek si vytvoříte šalování. Desky se ke zdi přitlučou buď zednickými skobami, nebo je můžete přichytit turbošrouby. Dbejte na to, aby bylo šalování v rovině – tu změříte vodováhou. Okraj stavebního otvoru očistěte od prachu a naneste vápenocementový postřik. Po jeho vytvrzení můžete začít nanášet hrubou omítku. Stahovací latí si ji podél šalování snadno zarovnáte.

Hlazení zdiva
Dřevěným hladítkem povrch hrubé omítky vyrovnáte (Zdroj: Prima DOMA)

Nad každým oknem i dveřmi musí být překlad. Pokud se jedná o malou a lehkou stavbu, můžete si překlad vyrobit z kvh hranolů. Použijte tři kusy, které na pracovním stole k sobě slepíte vodovzdorným lepidlem a přišroubujete šrouby pomocí akuvrtačky. Překlad pak umístěte do zdi a vodováhou srovnejte do roviny. V místě, kde se překlad dotýká zdi, použijte hydroizolaci, aby dřevo nenavlhalo.

Hranoly
Výroba překladu z kvh hranolů. Jednotlivé hranoly se spojí lepidlem a kvalitními vruty (Zdroj: Prima DOMA)
Aplikace pěny
Aplikace pěny mezi rám dveří a zdivo. Na snímku je vidět také fólie, která přijde přehnout přes rám okna a přilepit ke zdivu. Fólie zabraňuje pronikání vlhkosti do interiéru (Zdroj: Prima DOMA)

Samotná montáž dveří nebo okna je velmi náročná na přesnost. Předem si ze dřeva vyřežte trojúhelníkové hranoly, s jejichž pomocí budete okna a dveře vyrovnávat. K udržení roviny opět použijte vodováhu. Moderní hliníková okna i dveře se do otvoru kotví pomocí kotev nebo turbošroubů. Při použití šroubů si otvor předvrtejte a upravte záhlubníkem. Po uchycení stavebních výplní vyzkoušejte jejich funkci – až poté můžete mezeru mezi rámem a zdivem vyplnit montážní pěnou.

Vrtací kladivo kombinuje dvě funkce – kromě kladiva i vrtačku. Se strojem tak můžete sekat do zdi, odstraňovat kachličky, ale také vrtat velké otvory do betonu nebo pomocí vrtacích korunek vytvářet zahloubení pro elektrikářské krabičky. Kladiva mají různou energii příklepu – čím je větší, tím lepší. Pozor při výběru vrtáků do kombinovaných kladiv – obyčejně nemají upnutí za válcovou stopku, ale pomocí upínání SDS MAX. Jeho výhodou je rychlost upnutí a fakt, že se vrták nemůže protočit. Nevýhodou je velká házivost, nehodí se proto pro malé průměry vrtáků.

Tipy a triky:

  • Hliníkové dveře obsahují izolační a paropropustnou lepicí pásku. Ta se lepí na rám okna a zdivo až poté, co mezeru mezi rámem vyplníte montážní pěnou. Obě pásky – vnitřní i vnější, jsou označeny nápisem – nelze je zaměnit.
  • Při bourání zdiva kladivem  veďte sekáč mezi cihly – do malty. Cihly se pak budou odlupovat celé a můžete je znovu použít.
  • Turbošrouby pro přichycení hliníkových dveří instalujte pod krycí pásku, která je součástí hliníkového profilu.

Jak na zděné základy malých zahradních staveb

Publikováno: 3. 7. 2021, Autor: Jaroslav Kropáč (text) , Prima DOMA (foto) , Profil autora: Jaroslav Kropáč