reklama

Pokud potřebujete jídelní stůl do malého prostoru, vyrobte si ho

Přáním nejednoho z nás je mít velký a prostorný byt. Finanční dostupnost a vysoké náklady na bydlení nás však donutí k pořízení bytu malého. V tuto chvíli nastává problém se zařízením menších prostor. Abychom nestrávili hodiny a hodiny hledáním vhodného nábytku, jež nezabere příliš mnoho místa, ukážeme si v tomto díle, jak jednoduše vyrobit malý jídelní stůl, u kterého se pohodlně nají tříčlenná rodina.

i (Zdroj: Prima DOMA)
Výroba malého jídelního stolu (Zdroj: Prima DOMA)

Srovnání hran

Na výrobu stolu by bylo vhodné použít nejlépe tvrdší, např. smrkové dřevo, ideálně o rozměrech 600 mm na 1200 mm.  Tento rozměr bude pro naše účely naprosto vyhovující. Pokud by někdo potřeboval stůl delší, pro více než tři lidi, stačí jen použít delší desku. Vždy však musíme počítat s prostorem, který máme k dispozici. V našem případě jsme použili smrkovou spárovku o rozměrech 300 mm na 1200 mm. Vezmeme si tedy dvě takové desky a slepíme k sobě, abychom dostali potřebnou šířku stolu. Naše spárovky mají sražené hrany. Použijeme elektrický hoblík a nežádoucí sražení odstraníme.

V tuto chvíli si vezmeme k ruce lepidlo na dřevo. Naneseme potřebné množství na stranu první desky a přiložíme k desce druhé tak, aby spolu lícovaly. Obě tyto spárovky si pořádně srovnáme a utáhneme truhlářským ztužidlem pevně k sobě. Je velice důležité, aby vzniklý spoj byl pevný, aby se nám deska stolu nerozpůlila. Lepené spárovky necháme pořádně zaschnout.

Výběr desky
i (Zdroj: Prima DOMA)
Použijeme dobře vyzrálé smrkové dřevo

Očištění nohou

Nohy ke stolu se dají běžně koupit. V našem projektu jsme nové nekupovali, ale použili jsme nohy od starého stolu, který již neplní svou funkci. Tyto komponenty musíme nejprve zrepasovat. Nohy pečlivě očistíme od všech nečistot, obrousíme brusným papírem a rozjasníme je novým nástřikem. Pro obroušení použijeme jemnější brusný papír. Povrch potřebujeme mírně zdrsnit, aby nám na něm držel použitý nástřik. Takto připravené nohy stolu zavěsíme za pomoci svářečského drátu.

Nátěr
i (Zdroj: Prima DOMA)
Kovové nohy stolu je potřeba obrousit a natřít

Stříkání nohou

Na nohy našeho nově vznikajícího stolu použijeme vodou ředitelnou barvu, antracitového odstínu. Dobře se nanáší, kryje drobné nerovnosti a navíc se velice snadno čistí nářadí použité při jejím používání. Barvu si tedy naředíme a pomocí viskózního kelímku zajistíme její potřebnou hustotu. Ve chvíli, kdy máme barvu správně nachystanou, přelijeme ji do stříkací pistole a postupně nastříkáme všechny čtyři nohy. Důležité je, abychom nechali nohy nově vznikajícího stolu pořádně zaschnout.

Nakreslení tvaru

Máme již lepenou desku stolu zaschlou a pustíme se do nákresu budoucího tvaru. K tomu použijeme kruhovou šablonu, která se bude dát přesně ve své polovině zlomit na dva půlkruhy. Průměr šablony je 400 mm. Za pomoci této šablony získáme na jedné straně stolu jeden výřez a na té druhé výřezy dva. Zakreslíme si tedy střed delší strany stolu, což je 600 mm. Na tento střed přiložíme půlkruhovou šablonu tak, že po jejím obkreslení vznikne na jedné straně stolu prostor pro následný výřez. Pak tuto šablonu posuneme v naprosto shodné poloze, po středové ose desky, směrem k druhé straně budoucího stolu a opět zakreslíme půlkruh. Dále si na jedné straně stolu od boční hrany odměříme délku 225 mm a zakreslíme získaný bod. Naprosto shodnou vzdálenost si odměříme i na straně druhé. Tímto získáme osu pro opětovné uložení šablony, avšak nyní obráceně oproti středovému nákresu. Naprosto shodný postup použijeme i na druhé straně desky.

Řezání tvaru
i (Zdroj: Prima DOMA)
Podle nakreslené šablony budeme vyřezávat tvar desky stolu

Máme tedy zakresleny dvě další osy, ke kterým přiložíme půlkruhovou šablonu. Nyní však úplně obráceně, než jsme použili na středové ose. Na delší straně stolu, kde vznikl uprostřed prostor pro budoucí výřez, přiložíme a obkreslíme šablonu tak, že nám tam vznikne následná vlnka. Toto provedeme i na druhé straně od výřezu. Na opačné straně budoucího stolu, kde je nyní zakreslen půlkruh do vlnky, obkreslíme šablonu tak, že nám na pravé i levé straně vznikne prostor pro budoucí výřezy.

V tuto chvíli máme na desce zakresleny čtyři půlkruhy v jednom směru a dva ve směru opačném. Potřebujeme tyto zakreslené útvary propojit. Vezmeme si tedy k ruce pravítko a každý ze dvou sousedících půlkruhů propojíme tečnou.

Nyní nám ještě zbývá vyřešit tečnu od krajní kružnice k hraně desky stolu. Máme středovou kružnici a s ní sousedící půlkruh v opačném směru, propojený tečnou. Změříme si výšku od hrany stolu k místu, kde se tečna dotýká se středovou kružnicí, což je 160 mm. V této výšce si zakreslíme střed krajního půlkruhu a zjistíme vzdálenost tohoto středu od místa, kde se tečna dotýká středové kružnice, což je 250 mm. Stejnou vzdálenost si přeneseme k hraně stolu. Vzhledem k tomu, že naše deska není tak dlouhá, abychom tento bod mohli zakreslit, vezmeme si na výpomoc prkénko, které položíme vedle desky budoucího stolu a bod ve vzdálenosti 250 mm od středu krajního půlkruhu, ve výšce 160 mm zakreslíme na pomocné prkno. Tento bod propojíme tečnou s půlkruhem. Naprosto shodný postup použijeme jak u kružnice naproti tohoto krajního půlkruhu, tak i u obou kružnic na druhé straně stolu.

Výroba desky

A nyní máme na desce našeho budoucího stolu zakreslený potřebný tvar. Za pomoci přímočaré pily odřízneme veškeré přebytečné části a hrany začistíme hoblíkem. Vzhledem k tomu, že nám vzniká stůl, který má tvar sinusoidy, nemůžeme použít hoblík na oblouk uvnitř. Vezmeme si místo toho speciální kartáč, složený z brusných papírů a začistíme vnitřní zaoblené části.

Vyříznutí tvaru
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na vyříznutí atypického tvaru použijeme přímočarou pilu

Dále použijeme horní frézku a srazíme veškeré hrany, a to nejen na vrchní části desky, ale i na té spodní. Špičaté ostré hrany na krajích zbrousíme lamelovým kotoučem.

Ohlazení
i (Zdroj: Prima DOMA)
Vnitřní i vnější strany dobrousíme kulatou frézkou

Je velice důležité celou vrchní desku nově vznikajícího stolu zbrousit. Vzhledem k tomu, že pro nátěr našeho výtvoru použijeme tvrdý voskový olej, je nejvhodnější volbou pro broušení použít brusný papír o zrnitosti 100 a dále pak zrnitosti 120. Desku budeme brousit pouze po směru vláken, abychom nenarušili její strukturu. Brousit začneme v místě, kde jsme lepili desky k sobě. Prostor vytmelíme a necháme zaschnout.

Broušení
i (Zdroj: Prima DOMA)
Všechny hrany se musí dokonale obrousit

Finální brus

Desku stolu máme již zaschlou a celou plochu opět přebrousíme brusným papírem o zrnitosti 100. Naprosto stejný postup opakujeme ještě jednou, ale nyní použijeme brusný papír o zrnitosti 120, abychom získali výjimečný výsledný design dřeva. Nezapomínejme, že vždy brousíme po směru vláken.

Vrtání
i (Zdroj: Prima DOMA)
Jídelní stůl bude potřebovat nohy, takže si předvrtáme díry

Natírání

Jak jsme se již zmínili, pro nátěr použijeme tvrdý voskový olej. Ideální podmínky pro aplikaci takového nátěru je 20 °C a minimální pohyb vzduchu. V první vrstvě pak tento nátěr schne až 12 hodin.

Vezmeme si nově vznikající desku stolu a natřeme její spodní stranu tímto voskem. Za pomoci malého válečku naneseme první vrstvu a necháme 15 minut odpočinout. Pak si vezmeme na pomoc nesavý hadr či jiný nesavý materiál. Nezapuštěný vosk se snažíme krouživými pohyby zapracovat do povrchu desky.

Nyní si k spodní straně desky přišroubujeme námi repasované nohy ke stolu. Původně jsme si připravili čtyři nohy, avšak vzhledem k tomu, že stůl není nikterak veliký, budou nám stačit nohy tři.

Nohy
i (Zdroj: Prima DOMA)
Nohy ke stolu pevně přišroubujeme

Stolek je smontovaný. Nám už jen stačí provést finální nátěr. Vrchní stranu nového stolu natřeme opět tvrdým voskovým olejem. Zároveň natřeme i hrany. Necháme 15 minut zaschnout a můžeme přejít k padování. Nesavým materiálem zapracujeme nezapuštěný materiál do dřeva. Provádíme krouživými pohyby. Jak všichni dobře víme, třením vzniká teplo. Padováním se ohřívá nejen voskový olej, ale i dřevo, na který nátěr nanášíme. Krouživými pohyby se tento nátěr krásně zapracuje do povrhu desky. Stolek necháme 12 hodin zaschnout. Jako finální úpravu použijeme bezbarvý tvrdý voskový olej, který se již nemusí padovat a celý nově narozený stolek necháme pořádně zaschnout.

Nátěr desky
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na závěr natřeme desku stolu a necháme zaschnout

Bezpečnost práce a použité nářadí

Během celého našeho projektu jsme dbali na bezpečnost a zdraví při práci. Je velice důležité používat ochranné pomůcky a se svěřeným materiálem i nářadím pracovat pečlivě a zodpovědně, tak aby nedocházelo ani k sebemenším újmám na zdraví. Při výrobě jídelního stolku jsme používali nářadí firmy ASIST. Jedná se o firmu, která se stala jedničkou na našem trhu pro české kutily. Nářadí je velice odolné, každý kus prochází složitým certifikačním procesem a navíc firma nabízí tříletou záruku na veškery svůj sortiment. Zároveň se nemusíme bát, že v případě, kdy se náš stroj pokazí, po skončení záruční lhůty, že bychom jej již nemohli nechat opravit. Firma ASIST disponuje nejširším sortimentem náhradních dílů, což zabezpečí snadnou opravu. Příznivé ceny a velký důraz na kvalitu i bezpečnost zaručily vzestup firmy a její usídlení na předních pozicích v prodeji nářadí.

Při tomto projektu byla naším pomocníkem malá a kompaktní srovnávačka na dřevo, která je vhodná pro obrábění měkkého i tvrdého dřeva. Tento stroj je určen zejména pro domácí kutilské práce. Srovnávačka disponuje rychlým a jednoduchým nastavením požadovaného úběru materiálu. Manipulace s ní i její přeprava jsou velice jednoduché. Dále jsme použili elektrickou přímočarou pilu s předkmitem, která je výborným asistentem při práci se dřevem, plasty či ocelí. S touto pilou můžeme řezat pod úhlem v rozmezí +/- 45°, disponuje dostatečným výkonem a výborně padne do ruky. Dalším neocenitelným pomocníkem nám byla vibrační bruska s elektronickou regulací otáček, která se perfektně hodí do každé domácí dílny. Díky rukojeti soft grip je držení brusky pohodlné i při delším broušení. Výhodou tohoto stroje je snadná obsluha, nízká cena a velice jednoduchá výměna brusných papírů. Také jsme pracovali s horní frézkou, která velice usnadňuje práci při horizontálním frézování dřeva. Její hlavní výhodou je její výkon a plynulá regulace otáček. Dále jsme použili úhlovou brusku. Tento stroj by neměl chybět v žádné domácí dílně. Hodí se na hrubé broušení, ale i na řezání kovu, kamene či zdiva. Díky snadné výměně brusných kotoučů s ní můžeme opracovávat různé druhy a typy materiálu. Navíc je její rukojeť vhodná jak pro praváky, tak i pro leváky. Dalším nástrojem, jenž jsme využili v tomto projektu je aku vrtačku s plynulou regulací mezi dvěma stupni otáček a možností nastavení utahovacího momentu a navíc nám pomohla i stříkací pistole, která je výborným pomocníkem při nanášení nátěru.

Publikováno: 21. 2. 2021, Autor: Beata Boháčová (text), Prima DOMA (foto), Profil autora: Beata Boháčová