reklama

Multifunkční i estetická lavice a stůl v jednom

Kouty našich zahrad v sobě mohou skrývat kouzelnou romantickou idylku či intimní a někdy až tajemné chvíle strávené v lůně přírody. Pýchou každého takového prostoru jsou nejen stromy, keře, květiny či jezírky. Zrakům neunikne ani místo určené k posezení. Malý piknik či romantický oběd přímo uprostřed přírody mohou navodit jedinečnost okamžiku. Stará lavice a stůl dokážou kouzelné chvíle proměnit v něco obyčejného, proto si v tomto článku ukážeme, že vyrobit si takovou kouzelnou lavici dokáže každý trochu zručný kutil.

i (Zdroj: Prima DOMA)
Kdo by nechtěl mít multifunkční i estetickou lavici a stůl v jednom? (Zdroj: Prima DOMA)

Lavicostůl nám zkrášlí zahradu a díky své skladnosti a praktičnosti se perfektně hodí i na malé balkóny panelákových bytů. Příjemné posezení na balkóně podtrhne i fakt, že případná návštěva může sdílet s námi chvilky na čerstvém vzduchu. Ve chvíli, kdy se lavicostůl rozloží, vznikne prostor k sezení až pro pět lidí.

Materiál
Úplně na začátku si shromáždíme všechen materiál, který na výrobu lavicostolu budeme potřebovat (Zdroj: Prima DOMA)
libovky-navod-a4-pro-tisk
Nákres jednotlivých dílů s odpovídajícími rozměry (Zdroj: Prima DOMA)

Příprava materiálu

Úplně na začátku je velice důležité nachystat potřebný materiál. Rozvrhneme si, jaké by měl mít náš lavicostůl rozměry, a dle toho si připravíme dřevěné hranoly. Využijeme dva druhy hranolů. Prvního materiálu bude zapotřebí 16 běžných metrů dřevěných hranolů. Vzhledem k tomu, že se na našem trhu nedají sehnat dřevěné hranoly o rozměrech, které potřebujeme, použijeme hranoly o rozměrech 100 mm na 40 mm, které si pomocí hoblovačky upravíme na potřebný rozměr, což je 90 mm na 32 mm. S materiálem, který bude tvořit desku stolu, je to obdobné.

Hoblovačka
i (Zdroj: Prima DOMA)
Pomocí hoblovačky upravíme díly na potřebný rozměr

Potřebujeme 7 běžných metrů hranolů o rozměrech 90 mm na 45 mm, avšak i s těmito mírami je problém. Nelze je zakoupit. Použijeme tedy hranoly o rozměrech 100 mm na 60 mm a za pomoci hoblovačky upravíme na námi potřebný rozměr.

Měření
i (Zdroj: Prima DOMA)
Podle plánku i rozměříme jednotlivé díly

Sražení hran

Nyní si vezmeme k ruce horní frézku. Materiál, který je určený na sedáky, postačí srazit pouze ze dvou stran. Ostatní hranoly srazíme postupně ze všech stran.

Horní frézka
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na sražení hran si vezmeme k ruce horní frézku

Řezání dílů

Řezání si při tomto projektu užijeme opravdu dost a dost. Největším pomocníkem nám bude pokosová pila, která umí řezat pod úhlem, jež si nastavíme. Jako první se pustíme do desky stolu. Vezmeme si hranoly 90 mm na 32 mm a naměříme pět kusů o délce 1487 mm. Dále si připravíme hranoly 90 mm na 45 mm, které potřebujeme na sedáky. Uřízneme si dva kusy o délce 1373 mm a dva o délce 1245 mm.

Řezání
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na řezání dílů použijeme pokosovou pilu

Jestliže se pouštíme do projektu, u kterého nás čeká více řezání materiálu, je dobré uříznuté kusy vždy tužkou označit, abychom se v návalu naší práce neztratili. Používat budeme písmena abecedy.

Označení
i (Zdroj: Prima DOMA)
Je potřeba si jednotlivé díly označit třeba písmeny, abychom si v nich udělali pořádek

Začneme tedy písmenem A, kterým budou označeny dvě přední nohy. Vezmeme si hranol o rozměru 90 mm na 32 mm a uřízneme si dva stejné kusy o délce 848 mm. Na jedné straně u každé nohy je potřeba seříznout hranol pod úhlem 30 °, nastavíme tedy pokosovou pilu a pod tímto úhlem provedeme řez. Na druhé straně hranolu je zapotřebí naše prkénko zakulatit. K tomu použijeme buď kružítko, na kterém nastavíme 45 mm, nebo si jen vezmeme k ruce víčko od zavařovačky a prostě jej obkreslíme.

Oblouček
i (Zdroj: Prima DOMA)
Dokonalý oblouček nakreslíme podle víčka zavařovací lahve

Naznačený oblouk uřízneme za pomoci přímočaré pily a zbrousíme excentrickou bruskou. Horní frézkou srazíme hrany. 

Oblouk
i (Zdroj: Prima DOMA)
Přímočarou pilou vyřízneme zaoblení područek

Obě předpřipravená prkénka položíme na sebe a v místě, kde máme oblouk, naměříme střed kružnice a za pomoci vrtáku č.10 vyvrtáme díru do obou dvou předních nohou.

Vrtání
i (Zdroj: Prima DOMA)
Do připravených dílů vyvrtáme otvory pro spoje

Nyní se pustíme do nohou sedačky. Budou to takové dvě kónické nohy složené z delších prken označených písmenem B a dvou kratších prkének označených písmenem C. Delší prkna uřízneme z hranolu 90 mm na 32 mm v délce 537 mm. Na obou stranách obě prkénka seřízneme pod úhlem 30 °. Ta kratší budou ze stejného hranolu a uřízneme je v délce 459 mm. Na obou stranách je pak seřízneme pod úhlem 15 °.

Sestavení
Nejprve si sestavíme obě nohy lavice (Zdroj: Prima DOMA)
Nožky
Obě nohy ve tvaru písmene A sestavíme s sešroubujeme (Zdroj: Prima DOMA)

V tuto chvíli se pustíme do dalších dílů rozkládacího mechanismu sedáku. Na řadu přichází díl D, který uřízneme opět ve dvou kusech z hranolu 90 mm na 32 mm, a to v délce 470 mm. Na jedné straně pak seřízneme pod úhlem 30 ° a na té druhé pod úhlem 15°. Díl E pak máme ve dvou kusech v délce 379 mm, kdy jej na jedné straně seřízneme pod úhlem 15° a na té druhé pod úhlem 10 °. Do tohoto dílu je nutné vyvrtat otvor. Obě prkénka si tedy přiložíme k sobě a odměříme od seříznuté hrany 50 mm a od hrany boční 35 mm.

Šroub
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na pohyblivé spoje použijeme dlouhý šroub s pojistnou matkou

Nyní přistupujeme k dílu F. Ze stejného hranolu opět uřízneme dva díly, každý v délce 394 mm a na jedné straně je navíc seřízneme pod úhlem 10 °. Na druhém konci těchto dílů je potřebujeme zakulatit, proto si vezmeme k ruce buď kružítko, nebo opět použijeme víčko od zavařovačky a úplně jednoduše jej obkreslíme. Naznačený oblouk pomocí přímočaré pily uřízneme, zbrousíme a horní frézkou srazíme hrany.  Obě připravená prkénka položíme na sebe tak, aby lícovala a v místě, kde máme oblouk, naměříme střed kružnice a za pomoci vrtáku č. 10 vyvrtáme díru do obou dvou prkének. Je potřeba, aby v této díře bylo vyvrtáno osazení pro šroub. Teď se pustíme do dalších dvou dílů, které označíme písmenem G. Obě prkénka budou mít shodnou délku, a to 394 mm. Na jedné straně opět seřízneme pod úhlem 10 ° a pomocí víčka naznačíme půlkruh a zakulatíme. Stejný půlkruh naznačíme a uřízneme i na druhé kolmé straně, kde si poté odměříme od kraje 133 mm a přesně v polovině tloušťky prkna naznačíme místo pro vyvrtání díry pro následné sešroubování. Jako poslední si uřízneme dva díly označené písmenem H. Délka těchto prkének bude 325 mm a na jedné straně opět seřízneme pod úhlem 27 °.

V tuto chvíli ještě potřebujeme připravit zarážky. Označíme si je písmeny C1, F1, H1 a každá z těchto zarážek bude samozřejmě dvakrát. Pustíme se tedy do dílku C1. Jedná se o takový rádoby trojúhelník, který má jednu hranu dlouhou 35 mm a druhou 15 mm. Jeho celková délka je 150 mm. Díl F1 je podobný předchozím zarážkám, pouze s tím rozdílem, že jedna strana je dlouhá 35 mm, jeho celková délka činí 240 mm a kraj na druhé straně seřízneme pod úhlem 10 °. Tento díl opět vypadá jako takový trojúhelník. Poslední zarážkou je díl H1. Zarážka má celkovou délku 262 mm. Na jedné straně je seříznutá pod úhlem 45 °a na té druhé pod úhlem 18 ° tak, že tvar tohoto dílu připomíná lichoběžník. Úplně všechny nařezané kousky začistíme pomocí lamelového kotouče a všechna prkna, která přijdou jako sedák či deska stolu, zahraníme frézkou.

Klíny
Na pozdější kompletaci potřebujeme připravit zarážky (Zdroj: Prima DOMA)
Broušení
Brusným kotoučem obrousíme všechny řezné plochy (Zdroj: Prima DOMA)

Kompletace

Vznikající dílo v tuto chvíli začneme kompletovat. Z dílů B, C, D, E sestavíme konstrukci připomínající písmeno A. Je nezbytně nutné použít správné díly. Na desku si položíme díl C a vedle něj přijde díl s písmenem B. Přes tyto dva díly v horní části prken položíme díl E tak, aby vrchní hrana lícovala s vrchní stranou dílu B a C. Taktéž boční hrana dílu E musí lícovat s boční hranou dílu C. Poslední díl označený písmenem D přijde na spodní část prvních dvou prkének, a to tak, že jedna strana musí lícovat s boční stranou dílku C a sešikmená strana lícuje s boční stranou dílku B. Vše pečlivě sešroubujeme v pevnou konstrukci. Naprosto stejným způsobem smontujeme i druhou nohu. Nezapomínejme však, že druhá noha bude oproti té první smontována zrcadlově tak, aby dílky E a D byly v konstrukci pod sedákem směrem ven. K těmto dvěma smontovaným nohám přiložíme zarážku C1. Tato zarážka bude ve vzdálenosti 127 mm odshora těchto nohou a připevníme vrutem.

návod na sestavení
Plánek sestavení (Zdroj: Prima DOMA)
Sešroubování
Velkým šroubem se spojí pohyblivé části (Zdroj: Prima DOMA)

Nyní si vezmeme díl A. Od rovné strany si odměříme vzdálenost 250 mm a 495 mm. V místě náměru 250 mm přijde připevnit díl H1. Ve druhém naměřeném místě připevníme k dílu A prkénko označené písmenem H. Díly H a H1 nastavíme tak, aby těsně navazovaly jeden na druhý, a spojíme je k sobě šroubem. K horní zakulacené části dílu A přiložíme prkénko označené jako G. Oba tyto díly s předvrtanými dírami spojíme šroubem o délce 70 mm. Na obě strany šroubu přijde podložka a spodní část zajistíme pojistnou matkou. Mechanismus lehce utáhneme tak, aby se mohl pohybovat. Pod připevněnou část G vložíme díl F a přišroubujeme. Díl F1 přijde podélně k dílku F, jeho horní delší strana musí přesně lícovat s podélnou hranou prkénka G. Opět spojíme šroubem. V tuto chvíli máme pohyblivý mechanismus, který se spojí dlouhým šroubem se smontovanými nohami. Použijeme naprosto stejný šroub, jako jsme použili při spojení dílu A a G. Opět na obou stranách přiložíme podložku a zajistíme pojistnou matkou. Vznikl nám dokonale se pohybující mechanismus. Naprosto shodným způsobem, avšak zrcadlově smontujeme i druhou část lavicostolu.

Kompletace
i (Zdroj: Prima DOMA)
Vznikající dílo v tuto chvíli začneme kompletovat

V konečné fázi položíme na konstrukci prkna tvořící první sedák. Konstrukci máme samozřejmě rozloženou a prkna, která v našem projektu tvoří sedací část, pečlivě přišroubujeme. Na protější stranu konstrukce položíme další prkna určená pro sezení a opět přišroubujeme. V posledním kroku přiložíme prkna, která budou tvořit stůl. Pečlivě si je rozložíme a připevníme. Lavicostůl je hotový. Máme jej rozložený a připravíme si jednu vychytávku. Noha stolu, která nemá pevnou konstrukci ve tvaru písmene A, by mohla drobně ujíždět. Připravíme si tedy malou zarážku, kterou připevníme na této straně ke spodní části stolu.

Stůl
Prkna, která budou tvořit stůl pečlivě rozložíme a připevníme (Zdroj: Prima DOMA)
Lavicostůl
Označené díly nám usnadní celou kompletaci (Zdroj: Prima DOMA)

Experiment je hotov. Lavicostůl jsme otestovali a zkusili jej složit i rozložit. Vše dopadlo na jedničku. Jako poslední krok opatříme náš výtvor ochranným nátěrem, aby dostatečně odolával povětrnostním podmínkám.

Bezpečnost práce a použité nářadí

Při stavbě našeho vychytaného lavicostolu dbáme samozřejmě na bezpečnost při práci a používáme ochranné pomůcky. Během celé stavby našeho projektu bylo použito nářadí ryze české značky ASIST. Jedná se o nejznámější značku nářadí na našem trhu, kterou využívá naprostá většina českých kutilů. Toto nářadí se vyznačuje příznivou cenou a nejširším sortimentem náhradních dílů. Díky tomu může být hravě opraveno i starší nářadí, kterému již skončila záruční lhůta. Firma klade obrovský důraz na bezpečnost i ergonomii používaného nářadí, které je navrhováno tak, aby perfektně padlo do ruky. Stejně tak klade důraz na kvalitu svých produktů. Příznivé ceny používaného nářadí zaručily vzestup firmy a její usídlení na přední pozici v prodeji nářadí.

Při našem projektu byla největším pomocníkem pokosová pila, báječný pomocník v domácí dílně. Pro přesné řezání využívá laserového měřítka a je určena k řezání různě tvrdých dřev, dřevěných profilů, ale i plastů. Tato pila disponuje přesným nastavením úhlů řezání a prodlužujícími podpěrami, díky kterým je možné řezat i delší předměty.  Dále jsme použili přímočarou pilu s regulovaným čtyřstupňovým předkmitem. Tuto pilu lze použít k řezání dřeva, plastů i oceli. Dalším pomocníkem protahovací hoblovačka, která přesně a spolehlivě opracuje dřevěný materiál v různých šířkách i výškách hoblování. Dále jsme používali horní frézku, která velice usnadňuje práci při horizontálním frézování dřeva, nebo např. Aku vrtačku s plynulou regulací mezi dvěma stupni otáček a možností nastavení utahovacího momentu. Pro broušení materiálu jsme použili vibrační brusku, která se perfektně hodí pro každého domácího kutila.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 29. 11. 2020, Autor: Beata Boháčová (text), Prima DOMA (foto), Profil autora: Beata Boháčová