reklama

Vyrovnání podlahy pomocí samonivelační stěrky Knauf

Samonivelační stěrky se staly již nedílnou součástí stavebních procesů vedoucích k vyrovnání nerovností a tloušťky podlah, jako jsou například nerovné podesty nebo neupravený beton atd. K základním vlastnostem kvalitní stěrky patří snadný rozliv, pevnost v tlaku, přilnutí k povrchu a dobrá zpracovatelnost. Knauf je tradičním dodavatelem těchto materiálů.

Vyrovnání podlahy pomocí samonivelační stěrky Knauf (Zdroj: Knauf)

Cementová samonivelační stěrka Knauf

Dosud byla mezi řemeslníky nejznámější samo­nivelační stěrka BP 4, která je určena pro vyrovnání nerovnos­tí od 2 do 25 mm. V letošním roce však přibyla nová Cemen­tová samonivelační stěrka, která je vhodná pro nerovnosti od 2 do 30 mm. Tato nová stěrka se vyrábí na cementové bázi, tak­že najde uplatnění především u vyrovnání cementových po­těrů, betonové mazaniny nebo vyzrálého betonu. Lze ji úspěšně aplikovat i v místnostech s vyšším namáháním, jako jsou například sklepy, garáže, dílny apod., tedy v místech, která jsou zatížena vzdušnou vlhkostí. Vděčí za to struktuře a charakteru použitého pojiva. 

Nová cementová stěrka potěší zpracovatele i tím, že nevyžaduje tak přísné dodržení přesného poměru záměsové vody. Vyniká dobrým rozlivem a delší otevřenou dobou potřebnou pro vyrovnání stěrky. Cementová samonivelační stěrka Knauf 2–30 mm se zpracovává ručně. Doba zpracování je okolo 20 minut, plocha je pochozí po 8 hodinách a vyzrálá je po 14 dnech. Aplikaci dalších vrstev se doporučuje provádět po 1–5 dnech.

Pracovní postup:

Před aplikací je třeba vždy podklad očistit, ověřit jeho savost a zpenetrovat penetrací Knauf Spezialhaftgrund v poměru 1:4 s vodou. Zamezíte tím následnému rychlému vyschnutí (zprahnutí) stěrky a zajistíte její přilnavost k podkladu.

Příprava a penetrace
Příprava a penetrace podkladu Knauf Speziahaftgrund (Zdroj: Knauf)

Penetrujte 2x za sebou, 2.vrstvu naneste až po vyschnutí první vrstvy, samonivelační stěrku aplikujte až po 12 hodinách.

Obrázek2
Příprava a penetrace podkladu (Zdroj: Knauf)

Příprava stěrky je běžná a jednoduchá, při míchání elektrickým ručním míchadlem dbejte na dosažení hladké konzistence směsi bez hrudek.

Obrázek3
Rozmíchání stěrky do hladka bez hrudek (Zdroj: Knauf)

Stěrku vylívejte od zadní části místnosti do prostoru tak, abyste do ní již nešlapali, případně použijte ozubené nástavce na podrážky.  

Obrázek4
Postupné vylití do prostoru a měření tloušťky vrstvy stěrky (2 - 30 mm) (Zdroj: Knauf)

Nerezovým zubatým hladítkem ji lehce natáhněte po ploše a následně srovnejte ozubeným válečkem (ježkem).

Obrázek6
Provzdušnění ozubeným válečkem (Zdroj: Knauf)

Samonivelační vlastnost směsi perfektně funguje na první pohled, hmota se slije do jedné kompaktní a homogenní vrstvy bez zjevných povrchových nerovností, bublin a přechodů.

Obrázek7
Vynikající samonivelační schopnost na první pohled (Zdroj: Knauf)

V případě ruční aplikace stěrky je dobré dbát na to, aby časový odstup mezi mícháním na následnou aplikací nebyl větší než 20 min, aby se stěrka stejnoměrně slila.

Obrázek5
Detail měření (Zdroj: Knauf)

Po vylití a roztažení nechejte povrch schnout, k důkladnému větrání přikročte až čtvrtý den po vylití. Stěrka je již po 8 hodinách pochozí a z výsledku budete nadšeni.

Obrázek8
Čerstvě vylitá cementová podlaha (Zdroj: Knauf)
Hotová podlah
Hotová podlaha je pochozí po osmi hodinách (Zdroj: Knauf)
Vyrovnání podlahy pomocí samonivelační stěrky Knauf (Zdroj: Knauf)

Publikováno: 7. 12. 2020, Autor: Knauf (text a foto) , Profil autora: Redakce