reklama

Jak na pokládku dřevěné podlahy s podlahovým topením

Podlahové vytápění je velmi komfortní a ekonomické, proto se čím dál více prosazuje jak v nových projektech, tak v rekonstrukcích. Pokud se snažíte udělat co nejvíce práce na své stavbě sami, bude vás zajímat, co si pohlídat a jak postupovat při pokládce podlahy.

Jak na pokládku dřevěné podlahy s podlahovým topením (Zdroj: Barlinek)

Podlahové topení musí být navrženo už v projektu a jeho instalace není jednoduchá, velmi doporučujeme svěřit ji odborné firmě, a to zejména proto, že po položení podlahy už opravy a zásahy do systému nebudou možné. Přitom životnost celého systému i podlahové krytiny je závislá na správném uložení soustavy a precizním zpracování podkladu podlahy.

Podlahové vytápění: teplovodní nebo elektrické

Nejdříve krátce k samotnému topení. Existují dva systémy: teplovodní a elektrický.

Teplovodní systém může být navržen i jako hlavní zdroj vytápění a jeho uložení je možné dvěma způsoby

  • mokré uložení – je zalito v podkladu,
  • suché uložení – topení je loženo volně a podlaha je poté položena na dřevěný rošt.

Elektrický systém je vždy podpůrným systémem hlavního vytápění přes radiátory.

Opět je možné dvojí uložení:

  • v polystyrenových kazetách s předlisovanými drážkami (může se následně zalít potěrem),
  • instalace v rohožích, které lze také následně zalít anhydritem či betonem.

 

Vytápěcí systém musí být uložen na tepelné izolaci, abychom nevytápěli stavbu směrem dolů. Výjimkou je elektrický systém v polystyrenových kazetách, protože polystyren sám dostatečně tepelně izoluje.

Způsob pokládky

Nikdo vám nemůže zakázat, abyste na podlahové topení položili krytinu plovoucím způsobem, jednoznačně doporučené však je celoplošné přilepení dřevěné podlahy, a to kvůli omezení tepelných ztrát. Je tedy třeba vytvořit podlahový základ z anhydritu či betonu.

Připravenost litého potěru

Litá vrstva musí především dostatečně vyschnout. Zrání anhydritu je dlouhý proces, trvající týdny, často i měsíce, cementový základ prosychá rychleji. Pokud bychom zatopili do nevyzrálého základu, vznikly by trhliny a další vady. Z povrchu anhydritu musí být ještě v dalším kroku odbroušen snitr (vrchní vrstva) a poté je nutné znovu nivelizovat. Celý proces je poměrně zdlouhavý a není zcela závislý jen na vás, roli hrají i povětrnostní podmínky, je proto důležité pracovat s dostatečnou časovou rezervou. Rozhodně nedoporučujeme zavřít pod dřevěnou podlahu zbytkovou vlhkost v potěru!

Je-li v podlaze více nezávislých topných okruhů, musí být mezi nimi dilatační spára.

Nátopná zkouška podle normy ČSN 744505

Je-li podlahové topení zalito v potěru, je potřeba před pokládkou podlahy provést nátopnou zkoušku. Jejím účelem je ověření správné funkce systému, jeho seřízení a nastavení. Výrobci litého potěru uvádějí přesný technologický postup vysoušení a nátopné zkoušky. Rozhodně se od tohoto postupu neodchylujte.

Přibližně můžete počítat zhruba s tímto průběhem:

  • Při prvním zátopu se začíná vytápět teplotou potěru (min. 15 °C) a teplota se postupně zvyšuje maximálně o 5 až 10 °C za 24 hodin až k dosažení maximální teploty, kterou musíme následně udržet několik (zpravidla 5) dní. U anhydritu činí tato hodnota cca 45 °C, u cementového potěru cca 55 °C. Ochlazování musí opět probíhat postupně tempem max. 10 °C/24 h. Místnost musí být dobře odvětrávaná, ale není žádoucí průvan.
  • Po tomto cyklu by měla podlaha 3 dny odpočívat.
  • Poté musí být proveden ještě jeden topný cyklus, během kterého se zatápí tempem 10 °C za 24 hodin až na průběžnou teplotu, kterou udržíme dalších 24 hodin a poté stejným tempem teplotu snižujeme.

Pokud se objeví během nátopné zkoušky závady, musí se po jejich odstranění celý postup zopakovat.

Nátopnou zkoušku musí provést odborná topenářská firma za účasti investora, uživatele, dodavatele a projektanta a musí o ní být vystaven protokol. Všechny podrobnosti uvádí norma ČSN 744505.

Nejvhodnější krytina

Nejvhodnější dřevěná podlaha na podlahové vytápění je třívrstvá deska, např. Barlinek.cz, která má vyhovující tepelnou prostupnost a je výrobcem přímo pro tento účel doporučená.

Pokládáme dřevěnou podlahu

Lepidlo

Použijte speciální lepidlo vyrobené přímo pro tento účel. Zachovává všechny vlastnosti a pružnost po desítky let, a to i přes velké teplotní výkyvy.

Dilatační spára

Kolem stěn a pevných vstupů do podlahy (např. sloupků, trubek atp.) musíte zachovat nejméně 1 cm širokou dilatační spáru. Dále musí být vytvořena dilatační spára ve velkých plochách a to vždy maximálně po 8 metrech šíře a 20 m délky podlahy.

Rovinnost podkladu

Kromě správné vlhkosti potěru musíte pohlídat také jeho rovinnost. Odchylka by neměla být větší než 3 mm na 2 m délky v kterémkoli místě a směru.

Vlhkost během lepení

Během instalace se nemá vlhkost podlahy vychýlit z povoleného rozsahu (u podlah Barlinek.cz je to 7 % ± 2 %).

První zatopení

Po instalaci je doporučeno udržovat 48 hodin teplotu 21 °C a poté ji zvyšovat o 1 až 2 stupně. Termostat musí být nastaven tak, aby na povrchu podlahy nebyla překročena teplota 29 °C.

Topná sezóna

Během topné sezony se topení NEVYPÍNÁ, na jejím konci by měla být teplota opět snižována postupně tempem 1 až 2 °C denně.

Největší komfort přináší, je-li podlaha vytápěna v celé ploše. Nemá tak chladnější místa a nedochází k nerovnoměrnému tepelnému zatěžování krytiny. Podlahu nezakrývejte kobercem a nohy nábytku by měly být vysoké nejméně 10 cm.

Závěrečný tip: Teplovodní vytápění lze v horkých dnech použít i jako podlahové chlazení! Jak a za jakých podmínek si přečtete příště.

Publikováno: 18. 11. 2020, Autor: Barlinek (text a foto)