reklama

Představujeme online učební pomůcku pro stavebníky

Online učební pomůcka pro stavebníky je moderní pojetí souboru poznatků pro mladé a začínající stavebníky. Díky této pomůcce mohou studovat kdekoliv a kdykoliv, projekt je koncipován jako škola hrou s informacemi atraktivní formou, aktualizacemi v reálném čase a zároveň popularizuje tento obor u mladé generace. Online cvičebnice je dostupná na všech zařízeních s přístupem na internet.

i (Zdroj: Heluz)
Představujeme online učebnici pro stavebníky (Zdroj: Heluz)

Online učební pomůcka pro stavebníky

Seznamte se s aplikací "Online učební pomůcka pro stavebníky". Je dostupná na všech zařízeních  - PC, Android i Apple iPad. Můžete se tak do této aplikace připojit kde jen budete chtít a v jakoukoliv dobu. Je to ideální pomůcka pro studenty a budoucí stavební profesionály, využitelná pro SPŠ i SOU stavební.

Obrázek5
i (Zdroj: Heluz)
Vývoj stavebního materiálu

Výhody:

  • tvorba kapitol má svá pravidla
  • aplikace je pravidelně aktualizována
  • za kvalitu kapitol odpovídá přímo garant kapitol a přední výrobci
  • supervizi obsahu provádí stavební společnost HELUZ za spolupráce předních odborníků ve stavebnictví
Obrázek5
i (Zdroj: Heluz)
Ukázka možností odborného výcviku online

Online učební pomůcka je dobrou motivací pro zájemce o budoucí studium. Součástí učební pomůcky je i praktická část, kdy si studenti online vyzkouší pracovní postupy bez potřeby manipulace s materiálem a čerpání finančních prostředků na jejich pořízení, bez rizika úrazu, bez náročnosti na prostor, následný úklid a dodržování bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti. 

V současné situaci, kdy nemají stávající studenti možnost řádného denního studia je tato aplikace přínosnou pomůckou při distanční výuce v průběhu uzavření škol. A v neposlední řadě představuje pro učitele odborných výcviků usnadnění výuky. 

Obrázek3
i (Zdroj: Heluz)
Ukázka výstavby pomocí dutých a děrovaných cihel

Kapitoly jsou přehledně zpracovány a opatřeny schématy, diagramy a obrázky s danou tématikou. Díky návaznosti právě na odborníky ze stavebnictví je možnost konzultace dané tématiky. 

Učitelé mohou i takto testovat nabyté znalosti studentů a zároveň tvořit vlastní obsah učiva a testů. Čímž se tento projekt stává efektivním nástrojem pro pedagogy. 

Pro studenty je připraven projekt "energeticky nulového domu" - teoretická část učiva je doplněna 3D animací, videem a testem osvojených znalostí.

Obrázek2
i (Zdroj: Heluz)
Interaktivní ukázka energeticky nulového domu

Pedagogičtí pracovníci spoluvytvářejí obsah stránek v textovém editoru, testy a možnost diskuzního fóra, kde je možnost sdílení informací. Navrch se v rámci výuky mohou studenti zúčastňovat nejrůznějších soutěží (např. anketa mezi SPŠ a OU, ze které vyplývá, že 95 % škol chce tuto učební pomůcku používat v distančním vyučování).

Interaktivní výuka spojená s virtuální realitou je revolucí při studiu stavebních oborů a připravuje studenty zábavnou formou do praxe. Neziskový projekt podpořily přední špičkové společnosti ve stavebnictví, kromě Heluzu např. Sulko, Velux, maxit, Schiedel a Bramac. 

Odkazy na stažení:

  1. Pro PC: https://www.heluz.cz/cs/stawebnice
  2. Pro ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.heluz.stawebnice
  3. Pro Apple: v AppStore – aplikace STAWEBNICE

Publikováno: 9. 11. 2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová