reklama

Jak správně renovovat nátěr oken?

Renovaci zašlých nátěrů dřevěných oken vždy začínáme posouzením skutečného stavu dosluhujícího nátěru. Způsob opravy provedeme tak, aby nový nátěr dlouhodobě odolával povětrnostním vlivům. Je nutné si uvědomit, že je rozdíl mezi opravou emailu – krycí barvy a silnovrstvé lazury, nebo slabovrstvé lazury.

Renovace oken a správný nátěr (Zdroj: Depositphotos)

Pracnost a finanční náročnost opravy snížíme včasnou opravou, než dojde k úplné devastaci  nátěru s obnažením dřeva. Abychom prodloužili intervaly oprav, musíme zvýšit  životnost nátěru. Toho lze docílit pravidelným používáním údržbových prostředků. V našem případě Sokrates balzám. U zdevastovaného nátěru budou nejdražší opravy u emailů a silnovrstvých lazur. Oprava slabovrstvé lazury bude vždy jednodušší a finančně méně náročná. Současně ale většinou platí, že životnost nátěrů slabovrstvých lazur je nejkratší.

udrzba
Okna potřebují minimálně jednou do roka pořádnou údržbu (Zdroj: Barvy Sokrates)

SOKRATES email professional

Částečně odlupující se nátěr emailu

Levnější varianta: odstraníme všechen nesoudržný a odlupující se nátěr. Brusnou houbičkou č. 80 přebrousíme celý povrch okna tak, že současně řádně odbrousíme zešedlé dřevo.

Celou přebroušenou plochu  okna přetřeme alkydovým napouštědlem Sokrates Speciál. Vhodné je místo napouštědla speciál použít Sokrates Lazurit FORTE naředěný vodou 1:1. Zasychání napouštědla bude trvat  cca 4- 6 hodin. Při použití Lazuritu FORTE 1:1 s vodou do druhého dne a to s vyšší adhezí  k podkladu.

Všechny plochy, kde se nachází obnažené dřevo, opatříte přiměřeně tlustou vrstvou Sokrates primer alkyd, která by měla srovnat tl. nátěru s plochami, kde zůstal původní nátěr emailu. Je vždy lepší aplikovat dvě tenčí vrstvy než jednu zvláště silnou. Zasychání primeru alkyd ponecháme vždy do druhého dne.

Následně primer přebrousíme brusnou houbičkou č. 80 až 100 a srovnáme s povrchem emailu do jedné roviny. Odstraníme prach z povrchu okna.

Na závěr opravy na celý povrch okna pomocí vhodného štětce naneseme 1 vrstvu Sokrates email professional. Nemusíme ctít původní odstín.

Email professional
Email professional se hodí na okna, dveře, dřevěné podklady, ale také na radiátory (Zdroj: Barvy Sokrates)

Zdevastovaný, plošně se odlupující nátěr

Pomocí horkovzdušné pistole odstraníme z povrchu okna všechny nátěry až na holé dřevo.

Pomocí smirkové houbičky č. 80, nebo zde již pomocí elektrické vibrační brusky odbrousíme veškeré nátěr až na čisté dřevo. Včetně zešedlého dřeva.

Povrch čistého dřeva na celém okně napustíme napouštedlem Sokrates speciál, nebo Lazurit FORTE 1:1 s vodou. Zasychání napouštědla cca 4 – 6 hod. Lazuritu FORTE do druhého dne.

Smirkovou houbičkou takzvaně strhneme chlup a štětcem naneseme Sokrates primer alkyd v jedné vrstvě.

Zasychání primeru alkyd ponecháme vždy do druhého dne.

Následně celý povrch přebrousíme smirkovou houbičkou č. 80 až 100, odstraníme prach a naneseme vhodným štětcem 2 vrstvy Sokrates email professional. Zasychání mezi nátěry minimálně 6 hodin. Doporučujeme 8 hodin i při suchém a teplém.

Povrch emailu se neodlupuje, je soudržný. Pouze znatelné vlasové prasklinky

Povrch nátěru odmastíme a dokonale očistíme. Přebrousíme smirkovou houbičkou č. 100 – 120. Odstraníme prach. Naneseme jednu vrstvu emailu Sokrates professional.

slecna natira
Natřít okenní rámy zvládne i laik (Zdroj: Barvy Sokrates)

SOKRATES silnovrstvá lazura

Částečně se odlupující povrch lazury na dřevo

Nelze změnit odstín lazury: Odstraníme všechen nesoudržný a odlupující se nátěr. Brusnou houbičkou č. 80 přebrousíme celý povrch okna tak, že současně odbrousíme zešedlé dřevo.

Následně alkydovým napouštědlem SOKRATES, nebo nejlépe Lauuritem FORTE  ošetříme obnažené plochy dřeva. Napouštědlo nebo Lazurit FORTE si před použitím necháme obarvit do stávajícího odstínu silnovrstvé lazury podle systému Sokrates AIRLESS. To je velmi důležité. V systému barvení AIRLESS bude 80 % pigmentu v napouštědle a 20 % pigmentu v lazuře. Toto rozložení pigmentace nezpůsobí ztmavnutí původního odstínu a nevzniknou tak zvaně kocouři při vrchní aplikaci lazury.

Pozor - zabarveným napouštědlem ošetříme pouze plochy, kde došlo k obnažení dřeva. Alkydové napouštědlo zasychá min. 6 hod. a Lazurit FORTE 1:1 do druhého dne. Po zaschnutí smirkovou houbičkou č. 80 – 100 strhneme chlup.

Očistíme prach a vhodným štětcem pro aplikaci silnovrstvých lazur, naneseme dvě vrstvy silnovrstvé lazury, která byla zabarvena podle systému AIRLESS. Pokud hrozí, že i při snížené intenzitě zabarvení může druhá vrstva způsobit ztmavnutí původního odstínu, druhý nátěr provedeme zcela čirou lazurou.

Silnovrstva lazura
Silnovrstvá lazura na dřevěná okna, dveře nebo zahradní nábytek (Zdroj: Barvy Sokrates)

Zdevastovaný, plošně se odlupující povrch silnovrstvé lazury

 Lze změnit barvu lazury: Pomocí horkovzdušné pistole odstraníme z povrchu okna veškerou silnovrstvou lazuru až na holé dřevo. Pomocí smirkové houbičky č. 80, nebo vhodné vibrační brusky, přebrousíme celý povrch okna a to tak, že zešedlé dřevo dokonale odstraníme.

Povrch obnaženého dřeva na celém okně napustíme Sokrates napouštedlo speciál nebo Lazurit FORTE 1:1 s vodou (doporučujeme), které budou opět zabarveny  dle systému Sokrates AIRLESS pro lazury. Zde můžete změnit odstín.

Zasychání napouštědla alespoň minimálně 6 hodin. Lazurit FORTE do druhého dne. Po řádném zaschnutí povrchu strhneme pomocí smirkové houbičky v celé ploše chlup, odstraníme prach a vhodným štětcem naneseme dvě vrstvy silnovrstvé lazury, která je zabarvena dle systému Sokrates AIRLESS a to v odstupu 6 – 8 hodin.

Starý nátěr
Velké poškození vyplníme tmelem, starý nátěr odstraníme (Zdroj: Depositphotos)

Oprava povrchu slabovrstvé lazury

Levnější varianta. Nelze měnit odstín: Pomocí smirkové houbičky č. 80 nebo vhodné vibrační brusky odstraníme nesoudržné části nátěru a především  zešedlé dřevo. Odstraníme prach a celý povrch opatříme minimálně dvěma, nejlépe třemi vrstvami slabovrstvé lazury původního odstínu.

Dražší varianta. Lze měnit odstín: Vhodnou vibrační bruskou odstraníme veškerou lazuru až na čisté dřevo. Očistíme povrch a dle návodu výrobce aplikujeme postupně 2 – 3 vrstvy nové slabovrstvé lazury libovolného odstínu.

Broušení
Starý nátěr je potřeba obrousit (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 29. 10. 2020, Autor: Barvy Sokrates (text a foto), Depositphotos (foto)