reklama

Realizace fasády se zateplením

Při realizaci fasády na starším rodinném domě nejčastěji jdeme formou zateplení, které sníží úniky tepla a přinese do naší rodinné kasy nemalé úspory za vytápění. Možná, že přemýšlíte nad tím, jaký systém zateplení vybrat. Zajímavé řešení přináší zateplovací systém s děrovanými deskami, který brání vzniku nežádoucí kondenzace vlhkosti pod zateplovacím systémem a zajistí rovnoměrnou prodyšnost.

Realizace zateplení s Weber therm clima a chytrou omítkou aquaBalance (Zdroj: Weber)

Volba na tento konkrétní systém padla z několika důvodů. Systém zajistí skvělou tepelnou izolaci domu, která je nutná pro nízké náklady na vytápění a celou otopnou soustavu, a navíc zajistí i optimální a rovnoměrnou prodyšnost fasády. Tu zajistí speciální desky Clima, které jsou perforované/děrované , ale NE v celé tloušťce, proto při stěrkování nedochází k zanášení děr na líci desky stěrkovým tmelem a nezhoršují se tak tepelně izolační vlastnosti systému. Tím se maximálně snižuje riziko kondenzace vodních par v zateplení, proto bude izolovat stále stejně dobře. Zároveň zachovává výhody jednoduchého zpracování standardního zateplovacího systému s běžným fasádním polystyrenem.

Prodyšnost materiálu
Prodyšnost materiálu je důležitá pro odvod vlhkosti (Zdroj: Weber)

Takto optimalizovaná prodyšnost systému weber therm clima nám pomáhá i v tom, že probíhají práce v interiéru a vlhkost, která tam tím vzniká, může snáze odcházet i stěnou.

No a asi poslední výhodou systému je to, že je uvedený v seznamu výrobků, které mají SVT kód pro získání dotace Nová zelná úsporám.

 Realizace zateplovacího systému

Samotné provedení prací se řídí technologickými předpisy vydanými výrobcem zateplovacího systému. Na úplném začátku musíme zkontrolovat zeď, na kterou se chystáme zateplení montovat. Zdivo musí být čisté a soudržné v požadované rovinnosti, kterou uvádí technologický postup.

Při lepení musíme dbát na správnou techniku. Jedná se především o správně nanesené lepidlo na každou desku. Stačí lepidlo nanést po obvodu rubové plochy a tři body do plochy, tak aby pokrývalo alespoň 40% plochy. Bez takto provedeného nanesení hrozí, že se bude zateplení kroutit, pod deskami by proudil vzduch a zateplení by tak neplnilo správně svoji funkci. Velmi důležité je také vyříznutí desky tak, aby z rohů okenních a dveřních otvorů nevedla žádná spára izolantu. Desky vždy pokládáme tak, aby mezi nimi nebyly žádné mezery. Pokud se stane, že vzniknou, musíme je zatěsnit izolační pěnou.

Měli bychom také využít všechny doplňky doporučené výrobcem zateplovacího systému. Jde hlavně o kotvení. To zajistí, že systém bude stabilní a nedojde ke vzniku kropenaté fasády. Další součástí jsou lišty pro dořešení detailů a vodotěsné spoje. Rohové lišty jsou také důležité. Diagonální výztuhy v rozích otvorů zamezí pnutí, které vede ke vzniku nežádoucích prasklin.

Skladba zateplovacího systému
Skladba zateplovacího systému (Zdroj: Weber)

 Provedení vlastní fasády

Prvním krokem po montáži izolačních desek je nanesení základní vrstvy, jež spočívá ve vystěrkování a zakomponování skleněné síťoviny, kterou známe pod pojmem perlinka. Tato vrstva má za úkol zajistit, aby fasáda byla celistvá a vytvořila kvalitní základ pro omítku.

Již na začátku celé činnosti musíme mít vybranou celou omítku, její texturu a barevnost. Dnešní doba je taková, že nabídka je obrovská a je tedy problém se zorientovat ve všech typech. Nejlepší jsou dnes pastovité tenkovrstvé omítky, které jsou z výroby již probarvené v požadovaném odstínu, takže je stačí natáhnout na základovou vrstvu a to je vše. Těžší je, když si máme vybrat typ omítky a rozhodujeme se, zda použít silikonovou, silikátovou či jinou.

Weber therm clima a chytrá omítka aquaBalance
Fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký vzhled (Zdroj: Weber)

Tip: Chytrá omítka Weber

Už na začátku bychom měli mít vybranou finální omítku, texturu a barevnost, přestože se provádí jako poslední. Asi nejtěžší je se zorientovat v nabídce omítek samotných. U nás se nejčastěji používají takzvané pastovité tenkovrstvé omítky. Mají výhodu v tom, že je dovezete na stavbu, jsou již probarvené ve vybraném odstínu, jen je natáhnete na stěnu a to je prakticky vše. Složitější je už rozhodnutí, jakou pastovitou omítku vybrat. Silikonovou, silikátovou nebo nějakou jinou? Tady se naštěstí volba velmi zjednodušila, když přišli na trh tzv. chytré omítky. Ty dokáží pokrýt všechna očekávání zákazníků. Dnes se skloňuje především čistota fasády, ekologičnost a nenáročná údržba.

Pastovitá omítka
Použitím chytrých omítek se mnohonásobně snižuje riziko tzv. „zelenání fasád“ (Zdroj: Weber)

My jsme si vybrali omítku weberpas aquaBalance, která je vhodná do podobných lokalit, jako je tato, tedy údolí řeky, blízkost lesů a tam kde lze očekávat vlhčí venkovní prostředí. Omítka je odolná vůči zašpinění a růstu řas. Řasy pro svůj růst nutně potřebují vlhkost, která vzniká na fasádě každý den kondenzací vzdušné vlhkosti, což si z tepla našeho domova ani neuvědomujeme. Tento jev z dřívějška neznáme, protože nezateplené domy měli teplý vnější povrch zdi a ke kondenzaci na povrchu stěny nedocházelo. A právě tato omítka umí s vlhkostí pracovat, umí jí regulovat, dokáže se velmi rychle vysoušet. Proto nezezelená a nepotřebuje ke svojí ochraně biocidy, tedy jedy, které se postupně uvolňují z fasády dál do životního prostředí. Je proto i ekologická.

Pastovitá omítka Weber
Pastovité omítky splňují veškerá očekávání zákazníků (Zdroj: Weber)

Spolu se zateplovacím systémem Weber therm clima tvoří zajímavý komplet pro fasádu od jednoho výrobce.

Publikováno: 20. 10. 2020, Autor: Jaromír Malich (text), Weber (foto) , Profil autora: Jaromír Malich