Jednorázové pracovní oděvy

Možná, že jste doposud žili v přesvědčení, že vás mají pracovní oděvy chránit dlouhodobě, nemusí to však být pravidlem. Jednorázové pracovní oděvy jsou speciálně navrženy do specifických podmínek a určeny pouze k jednorázovému použití.

Jednorázové pracovní oděvy (Zdroj: Depositphotos)

Přestože jsou stále charakteristické dostatečnou odolností a kvalitou poskytující přiměřenou ochranu před riziky na pracovišti, jsou navrženy tak, aby nebyla nutná jejich opakovaná údržba. To znamená, že jsou ideální k využití v prostředí, ve kterém by čištění OOPP znamenalo vystavení dalšímu riziku a výrazné zvýšení nákladů. Využívají se tak na pracovištích s výskytem extrémně nebezpečných látek, ať už se jedná o chemicky agresivní látky nebo třeba viry.

Jednorázové pracovní oděvy tvoří celou kategorii osobních ochranných prostředků. K dispozici jsou jednorázové overaly, návleky na paži, jednorázové návleky na obuv nebo ochranné pláště, které poskytují ochranu do téměř jakéhokoliv pracovního prostředí.

Řada pracovních oděvů určených zejména na specializovaná pracoviště jsou určena pouze na jedno použití (Zdroj: Depositphotos)

Jednorázové overaly

Jednorázové oděvy určené pro ochranu v širokém spektru prostředí a lze je dodat v mnoha velikostech a třech barvách – bílé, žluté a Hi-Vis oranžové. Jednorázové overaly poskytují maximální ochranu těla před nejrůznějšími riziky. K dispozici jsou overaly s kapucí a návleky na obuv, overaly bez návleků na obuv nebo antistatické overaly.

jednorázový pracovní overal
Jednorázové pracovní overaly poskytují maximální ochranu celého těla (Zdroj: CERVA)

Jednorázové návleky na paži

Jednorázové návleky na paži poskytují dodatečnou ochranu pro spodní část paže a zápěstí nositele. Slouží jako prevence před průnikem škodlivých chemikálií a dalších rizik na pracovišti.

Návleky na obuv

K dispozici máme širokou škálu jednorázových návleků na obuv od různých značek a z různých materiálů. Lze je použít jako dodatečný ochranný prvek, pokud nedisponujete jednorázovými overaly s návleky na obuv. Slouží jako ochrana před proniknutím nebezpečných látek i naopak. Často jsou také používané u návštěv v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, aby zabránily zanesení případné škodlivé látky z venkovního prostředí na botách do sterility těchto zařízení. Lze vybírat z protiskluzových ochranných návleků i návleků bez protiskluzové úpravy od vícera značek. 

Ochranné pláště

Jednorázové ochranné pláště jsou vhodné k použití ve stravovacích, výrobních a průmyslových závodů. Vzhledem k tomu, že je opět použijete jenom jednou, nemusíte se zabývat případným čištěním a skladováním použitých plášťů.

Jak vybírat jednorázové ochranné oděvy?

Používané vybavení musí uživatele přiměřeně chránit před nebezpečími, pro které je vybavení určeno. Jednorázové ochranné prostředky by měly být používané zejména v těchto případech:

  • riziko vdechnutí mikroskopických částic přetrvává i po zavedení jiných přiměřených kontrolních mechanismů
  • v případě nouzových situací nebo dočasného selhání kontrolních mechanismů, pokud neexistují jiná vhodná opatření
  • při časté krátkodobé expozici škodlivým látkám, kdy mohou být jiná opatření nepraktická
pracovní overal
Jednorázové ochranné pracovní oděvy musí mít certifikaci a být označené značkou CE (Zdroj: Depositphotos)

Pokud se chystáte využívat jednorázové ochranné oděvy, je třeba brát v úvahu hned několik klíčových hledisek. Patří mezi ně především: uživatel (kdo bude jednorázový oděv nosit), pracovní úkol (co bude uživatel jednorázového oděvu dělat) a prostředí (kde bude jednorázový oděv používán).

Při výběru jednorázového OOP, který má být užit během pracovní činnosti, je třeba vzít v úvahu i další důležité podmínky týkající se nebezpečné látky. Povaha nebezpečné látky značně vymezuje výběr vhodného OOP. Jedná se především o tyto charakteristiky:

  • nebezpečnost látky a její množství ve vzduchu
  • povaha vykonávané práce
  • forma v jaké se bude uživatel OOP s nebezpečnou látkou stýkat
  • zvláštní požadavky na pracovníka, které mohou být nezbytné (například nošení ochranných brýlí)

Přestože není potřeba jednorázové bezpečnostní oděvy nijak udržovat, před jejich vlastním použitím by mělo vždy dojít k jejich kontrole a ujištění, zda nevykazují poruchy a poškození, v opačném případě je třeba nahlásit veškeré problémy.

Nebezpečí, které vyžadují ochranný oděv na jedno použití

Mnoho nebezpečí na pracovišti se může projevit ve velmi krátkém čase, a proto vyžaduje použití jednorázových overalů zejména ve chvíli, kdy není použití běžných OOP vhodné. Typická nebezpečí zahrnují škodlivé prachy, páry a aerosoly, které mohou způsobit poškození kůže nebo oblečení.

jednorázové pracovní oděvy
Jednorázové pracovní oděvy se využívají zejména na pracovištích s výskytem extrémně nebezpečných látek (Zdroj: Depositphotos)

Pokud je zajištěna dostupnost jednorázových ochranných prostředků, jsou potenciální nebezpečí značně zmírněna.

Požadavky na zaměstnavatele:

  • V odvětvích, v nichž je požadované jednorázové OOP pro usnadnění normální práce nebo kde mohou být zaměstnanci ohroženi na svém zdraví či bezpečnosti, musí zaměstnavatel poskytnout jednorázové oděvy zdarma a zajistit, aby byly vhodné pro dané účely použití
  • Organizace školení, aby zaměstnanci věděli, že je nutné OOP řádně nosit, přičemž veškeré údržby i zajištění vybavení je povinností zaměstnavatele
  • Všechny zakoupené produkty by měly být označeny značkou CE v souladu se směrnicí 89/686/EEC z roku 1989.
Autor: Cerva (text a foto)

Související k tématu