reklama

Jednorázové pracovní oděvy

Možná, že jste doposud žili v přesvědčení, že vás mají pracovní oděvy chránit dlouhodobě, nemusí to však být pravidlem. Jednorázové pracovní oděvy jsou speciálně navrženy do specifických podmínek a určeny pouze k jednorázovému použití.

i (Zdroj: Depositphotos)
Jednorázové pracovní oděvy (Zdroj: Depositphotos)

Přestože jsou stále charakteristické dostatečnou odolností a kvalitou poskytující přiměřenou ochranu před riziky na pracovišti, jsou navrženy tak, aby nebyla nutná jejich opakovaná údržba. To znamená, že jsou ideální k využití v prostředí, ve kterém by čištění OOPP znamenalo vystavení dalšímu riziku a výrazné zvýšení nákladů. Využívají se tak na pracovištích s výskytem extrémně nebezpečných látek, ať už se jedná o chemicky agresivní látky nebo třeba viry.

Jednorázové pracovní oděvy tvoří celou kategorii osobních ochranných prostředků. K dispozici jsou jednorázové overaly, návleky na paži, jednorázové návleky na obuv nebo ochranné pláště, které poskytují ochranu do téměř jakéhokoliv pracovního prostředí.

i (Zdroj: Depositphotos)
Řada pracovních oděvů určených zejména na specializovaná pracoviště jsou určena pouze na jedno použití

Jednorázové overaly

Jednorázové oděvy určené pro ochranu v širokém spektru prostředí a lze je dodat v mnoha velikostech a třech barvách – bílé, žluté a Hi-Vis oranžové. Jednorázové overaly poskytují maximální ochranu těla před nejrůznějšími riziky. K dispozici jsou overaly s kapucí a návleky na obuv, overaly bez návleků na obuv nebo antistatické overaly.

jednorázový pracovní overal
i (Zdroj: CERVA)
Jednorázové pracovní overaly poskytují maximální ochranu celého těla

Jednorázové návleky na paži

Jednorázové návleky na paži poskytují dodatečnou ochranu pro spodní část paže a zápěstí nositele. Slouží jako prevence před průnikem škodlivých chemikálií a dalších rizik na pracovišti.

Návleky na obuv

K dispozici máme širokou škálu jednorázových návleků na obuv od různých značek a z různých materiálů. Lze je použít jako dodatečný ochranný prvek, pokud nedisponujete jednorázovými overaly s návleky na obuv. Slouží jako ochrana před proniknutím nebezpečných látek i naopak. Často jsou také používané u návštěv v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních, aby zabránily zanesení případné škodlivé látky z venkovního prostředí na botách do sterility těchto zařízení. Lze vybírat z protiskluzových ochranných návleků i návleků bez protiskluzové úpravy od vícera značek. 

Ochranné pláště

Jednorázové ochranné pláště jsou vhodné k použití ve stravovacích, výrobních a průmyslových závodů. Vzhledem k tomu, že je opět použijete jenom jednou, nemusíte se zabývat případným čištěním a skladováním použitých plášťů.

Jak vybírat jednorázové ochranné oděvy?

Používané vybavení musí uživatele přiměřeně chránit před nebezpečími, pro které je vybavení určeno. Jednorázové ochranné prostředky by měly být používané zejména v těchto případech:

  • riziko vdechnutí mikroskopických částic přetrvává i po zavedení jiných přiměřených kontrolních mechanismů
  • v případě nouzových situací nebo dočasného selhání kontrolních mechanismů, pokud neexistují jiná vhodná opatření
  • při časté krátkodobé expozici škodlivým látkám, kdy mohou být jiná opatření nepraktická
pracovní overal
i (Zdroj: Depositphotos)
Jednorázové ochranné pracovní oděvy musí mít certifikaci a být označené značkou CE

Pokud se chystáte využívat jednorázové ochranné oděvy, je třeba brát v úvahu hned několik klíčových hledisek. Patří mezi ně především: uživatel (kdo bude jednorázový oděv nosit), pracovní úkol (co bude uživatel jednorázového oděvu dělat) a prostředí (kde bude jednorázový oděv používán).

Při výběru jednorázového OOP, který má být užit během pracovní činnosti, je třeba vzít v úvahu i další důležité podmínky týkající se nebezpečné látky. Povaha nebezpečné látky značně vymezuje výběr vhodného OOP. Jedná se především o tyto charakteristiky:

  • nebezpečnost látky a její množství ve vzduchu
  • povaha vykonávané práce
  • forma v jaké se bude uživatel OOP s nebezpečnou látkou stýkat
  • zvláštní požadavky na pracovníka, které mohou být nezbytné (například nošení ochranných brýlí)

Přestože není potřeba jednorázové bezpečnostní oděvy nijak udržovat, před jejich vlastním použitím by mělo vždy dojít k jejich kontrole a ujištění, zda nevykazují poruchy a poškození, v opačném případě je třeba nahlásit veškeré problémy.

Nebezpečí, které vyžadují ochranný oděv na jedno použití

Mnoho nebezpečí na pracovišti se může projevit ve velmi krátkém čase, a proto vyžaduje použití jednorázových overalů zejména ve chvíli, kdy není použití běžných OOP vhodné. Typická nebezpečí zahrnují škodlivé prachy, páry a aerosoly, které mohou způsobit poškození kůže nebo oblečení.

jednorázové pracovní oděvy
i (Zdroj: Depositphotos)
Jednorázové pracovní oděvy se využívají zejména na pracovištích s výskytem extrémně nebezpečných látek

Pokud je zajištěna dostupnost jednorázových ochranných prostředků, jsou potenciální nebezpečí značně zmírněna.

Požadavky na zaměstnavatele:

  • V odvětvích, v nichž je požadované jednorázové OOP pro usnadnění normální práce nebo kde mohou být zaměstnanci ohroženi na svém zdraví či bezpečnosti, musí zaměstnavatel poskytnout jednorázové oděvy zdarma a zajistit, aby byly vhodné pro dané účely použití
  • Organizace školení, aby zaměstnanci věděli, že je nutné OOP řádně nosit, přičemž veškeré údržby i zajištění vybavení je povinností zaměstnavatele
  • Všechny zakoupené produkty by měly být označeny značkou CE v souladu se směrnicí 89/686/EEC z roku 1989.

Publikováno: 28. 6. 2020, Autor: Cerva (text a foto), Profil autora: Redakce