reklama

Bezpečný prostup komína střešní konstrukcí má svá pravidla

Zajištění bezpečného obvodu spalin je alfou a omegou každé stavby. Ostatně neudržované, špatně navržené a nekvalitní komínové vložky každoročně způsobují požáry se škodami v řádech desítek miliónů korun. I přes osvětu se nijak zásadně nedaří počet požárů způsobených od komína redukovat.

Bezpečný prostup komína střešní konstrukcí má svá pravidla (Zdroj: Schiedel)

Výběr komína nepodceňujte

Komín ukrojí z celkového rozpočtu novostavby v průměru pouhá 2 %. Přesto se někteří stavebníci ve snaze ušetřit uchylují k zoufalým řešením. V případě nákupu komínového tělesa podezřelého původu ale dávají všanc nejen svůj majetek, ale i svoje zdraví. Výrobci certifikovaných komínových těles apelují na spotřebitele, aby se pochybným nabídkám levných komínových těles vyhnuli. Certifikované komínové systémy jsou testovány jako celek a musí vyhovovat velmi přísným kritériím. Odolají tak i extrémním situacím po generace.

Ostražitost je na místě i při stavbě komínového tělesa

Kromě kvalitní komínové vložky je nutné dodržovat i technologické postupy při výstavbě, což by měla ideálně zajistit kvalifikovaná a prověřená stavební firma. Problematickým může být například prostup komínového tělesa střešní konstrukcí v nízkoenergetických a pasivních domech.

schéma skladby prostupu komína střešní konstrukcí
Schéma skladby prostupu komína střešní konstrukcí (Zdroj: Schiedel)

Typickým příkladem skladby střešní konstrukce je sádrokarton, parotěsná fólie, minerální izolace, paropropustná pojistná hydroizolace a následně střešní krytina. Nelehkým úkolem je zajištění těsného a zároveň požárně bezpečného průchodu komínového tělesa kolem parotěsných fólií, které představují díky své hořlavosti určité riziko. Na druhé straně sádrokarton je nehořlavý, proto napojení dotažené až ke komínovému plášti nepředstavuje žádný problém.

prostup komína střechou
Popis skladby nerezového komína procházejícího střešní konstrukcí (Zdroj: Schiedel)

VermiS ZERO – novinka pro bezpečný prostup komína střechou

Před několika lety uvedla společnost Schiedel na trh produkt Schiedel VermiS, který řeší bezpečný průchod nerezového komína střešní konstrukcí. V letošním roce rozšířila svou nabídku o novinku Schiedel VermiS ZERO, který řeší stejný problém u zděných komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních domech.

schiedel vermis zero
Schiedel VermiS ZERO je vyroben z velmi dobře izolujícího materiálu na bázi vermikulitu (Zdroj: Schiedel)
opracování schiedel vermis zero
Jeho výhodou je snadná opracovatelnost běžnými nástroji (Zdroj: Schiedel)

Schiedel VermiS ZERO pomáhá řešit požárně bezpečné a zároveň těsné napojení na parotěsnou fólii, která jinak zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru domu do tepelně izolační vrstvy střechy a dotváří těsnou obálku objektu. Vytvoření bezpečného prostupu komína střechou se provede složením několika tvarově přesných výlisků na bázi Vermikulitu přímo na komínovou konstrukci podle montážního návodu.

lepení schiedel vermis zero
Jednotlivé spoje se lepí vysokoteplotním silikonovým tmelem (Zdroj: Schiedel)

Vermikulit je izolační materiál s vysokou teplotní odolností, který se v případě potřeby velmi snadno opracovává běžnými ručními nástroji na zpracování dřeva a výsledný tvar se může potom jednoduše upravit podle místních podmínek použití, například podle sklonu střechy. Těsnost mezi komínovým pláštěm a díly VermiS ZERO je zajištěna vysokoteplotním silikonovým tmelem. Spojení parotěsné fólie s dílem VermiS se potom provede standardním způsobem. Takto se jednoduše, funkčně a zcela bezpečně provede spojení parotěsná fólie a těsnícího prvku VermiS ZERO v požadované rovině.

opláštění komína
V místě prostupu komína střešní konstrukcí se připravený výlisek Schiedel VermiS Zero přiloží ke komínovému průduchu (Zdroj: Schiedel)
vysokoteplotní tmel
Těsnost mezi komínovým pláštěm a díly VermiS ZERO je zajištěna vysokoteplotním silikonovým tmelem (Zdroj: Schiedel)

Schiedel VermiS ZERO o tloušťce 50 mm splňuje NULOVOU vzdálenost od hořlavých materiálů. Je vyvinutý pro klíčové požadavky moderních domů, splňuje Blower door test a je tedy ideálním prvkem pro vytvoření těsného prostupu komínového tělesa obálkou budovy. Představuje jednoduché, spolehlivé, montážně nenáročné, a hlavně cenově dostupné řešení.

Publikováno: 23. 6. 2020, Autor: Schiedel (text a foto) , Profil autora: Redakce