Rekonstrukce podlahy ve starším domě může být jednoduchá

Koupit byt ve starším činžovním domě blízko centra má své výhody. Byty jsou nadstandardně velké, mají vysoké stropy a obvykle vyřazují neopakovatelné genius loci staré Prahy z první republiky. Chcete-li mít ovšem komfort odpovídající současné době, často se takový byt musí rekonstruovat a problémem zde bývají původní podlahy. Někdy stačí jen oprava nebo broušení parket, často ale potřebuje podlaha podstatně větší zásah. To byl i případ rodiny, která zdědila po babičce velký třípokojový byt v pražském činžovním domě z přelomu 19. a 20. století.

Rekonstrukce podlahy ve starším domě může být jednoduchá

Původně se na žádné velké stavební zásahy nepřipravovali, protože se potřebovali rychle nastěhovat. Ale už při vyklízení bytu po bývalé majitelce zjistili, že ve většině pokojů budou muset vyměnit podlahy. Ty původní s nepříliš udržovanými parketami vykazovaly značné nerovnosti, prohýbaly se, a navíc parkety nebyly připravené na vyšší zátěž. Během stěhování starého nábytku dokonce praskaly a místy se začaly i drolit. Jejich oprava tak nepřicházela do úvahy, podlahy bylo nutné rekonstruovat kompletně. A protože je to investice dlouhodobá, efektivní a ekonomické bylo vyměnit podlahy rovnou v celém bytě.

Z uvedeného je zřejmé, že rodinu tlačil čas, a tak se na radu přátel rozhodli poptat na rekonstrukci podlah tzv. suchou cestou. V podstatě se jedná o suchou plovoucí podlahu tvořenou sádrokartonovými deskami. „Na internetu jsme našli video, které popisovalo, jak se taková podlaha dělá, a tak jsme se inspirovali,“ uvedla spolumajitelka bytu paní Markéta. Na rekonstrukci podlah ve dvou místnostech stačil jediný víkend.

Vyrovnávací podsyp, který vytvoří rovný a pevný podklad pod sádrokartonové desky
Vyrovnávací podsyp, který vytvoří rovný a pevný podklad pod sádrokartonové desky

Prvním krokem bylo vyklizení místnosti a odstranění rozpadajících se parket i podkladu pod nimi, což byly staré nekvalitní dřevěné desky a škvárový zásyp. Bylo tedy nezbytné podlahy vyrovnat, ale zároveň je nezvýšit, aby se nemusely upravovat dveře. K tomuto účelu je jako náhrada původní škváry určen vyrovnávací podsyp z Liaporu, což jsou malé lehké keramické kuličky (frakce 1-4 mm) známé dříve jako keramzit. Vlastnosti tohoto vyrovnávacího podsypu u jsou pro rekonstruované podlahy přímo ideální, protože nezatíží hmotností stávající konstrukci a mají dobré protipožární, tepelněizolační i akustické vlastnosti. Další výhodou keramického kameniva je, že se dokonale přizpůsobí nerovnostem podkladu a vyplní každou skulinku, takže jeho vrstva vytvoří únosný a zcela vyrovnaný podklad.

Na pevný podklad se postupně instalují sádrokartonové desky obvykle dvě na sebe (podle druhu desky)
Na pevný podklad se postupně instalují sádrokartonové desky obvykle dvě na sebe (podle druhu desky)

Před aplikací podsypu se na očištěný podklad, který tvořil dřevěný záklop, položila netkaná geotextilie. Následovala vrstva Liaporu, která byla v uvedeném případě cca 5 cm vysoká (výrobce doporučuje jako minimum 2 cm). Liapor stačilo urovnat latí a ručně zhutnit hladítkem. Na vrstvu Liaporu se pak pokládaly podlahové sádrokartonové desky (ve dvou vrstvách). Samotný podsyp samozřejmě není pochozí, takže se postupovalo postupně od nejzazšího roku ke dveřím. Nejprve se položila první vrstva desek a pak druhá a další. Po obvodu místnosti se desky opatřily dilatačními páskami kvůli útlumu hluku. Desky se sponkovaly, lepily, a nakonec se přetmelily. Druhý den přišel podlahář instalovat finální nášlapnou vrstvu, v tomto případě se jednalo o vinylovou podlahu s dekorem dřeva.

Finální nášlapná vrstva může být třeba znova dřevěná
Finální nášlapná vrstva může být třeba znova dřevěná

„My jsme hlavně ocenili, jak byla nová podlaha rychle zrealizovaná. Žádné velké technologické pauzy, žádné mokré procesy. Bylo to nejjednodušší řešení. Podlaha byla prakticky ihned pochozí a za víkend jsme měli hotovo. Dnes oceňujeme i akustické vlastnosti nové podlahy, které jsou zcela vyhovující.“

Na webu www.liapor.cz najdete i další rady, jak na nové i rekonstruované podlahy suchou cestou.

Autor: Lias Vitnířov (text a foto)

Související k tématu