reklama

S nepojízdným vrakem ani kutil nejezdí

Česká pojišťovna připravila pro své klienty novou službu – audit opravy. Díky auditu si všichni klienti, kteří mají pochybnosti o tom, zda jejich pojištěný automobil byl po dopravní nehodě řádně opraven, mohou tyto skutečnosti jedním telefonátem ověřit.

S nepojízdným vrakem ani kutil nejezdí

Auditem opravy hájí Česká pojišťovna zájmy svých pojištěných, ať už těch, kteří byli dopravní nehodou právě postiženi, tak těch, kteří by mohli doplatit zvýšením sazeb svého pojistného za neoprávněné nároky některých autoservisů.

„Klienti by měli být obezřetní před službami autoservisů, které z vlastní zkušenosti neznají a které je ujišťují, že za ně vše při jednáních s pojišťovnou vyřídí, tedy bez jakékoliv účasti pojištěného,“ říká Filip Saidl, ředitel odboru spolupráce s dodavateli. Obvykle se pod rouškou pohodlné služby snaží klienta „odříznout“ od veškeré komunikace s oběma subjekty.

Audit opravy je v zahraničí zcela běžnou součásti likvidace pojistných událostí. Nyní již také klienti České pojišťovny mohou kontaktovat její Klientský servis a požádat o audit opravy. „Naši pracovníci prověří, zda faktura předložená klientovi je shodná s fakturou odeslanou autoservisem do pojišťovny a v případě rozporu poskytnou potřebnou součinnost při jednání se servisem o odstranění nedostatků či následných právních krocích. V některých případech může jít pouze o administrativní záležitost, ale v mnoha i o podvod,“ uzavírá ředitel Saidl. Důkladné prošetřování sporných pojistných událostí rozhodně přispěje k pročištění trhu opraven, takže klient bude mít větší jistotu, že za peníze, které mu za škodu proplatí pojišťovna, dostane adekvátní služby.

Připraveno ve spolupráci s Českou pojišťovnou.

Publikováno: 22. 11. 2007, Autor: Česká pojišťovna , Profil autora: Redakce