reklama

Pojištění poskytovatele služeb, povinné nebo dobrovolné?

Jako klienti poskytovatelů nejrůznějších služeb, s nimiž se setkáváme v běžném životě prakticky denně, máme své dobré i špatné zkušenosti. Ty špatné mohou začít rozleptanými knoflíky po vyzvednutí kabátu z čistírny a končit třeba vyhořelým rodinným domem po opravě elektroinstalace odbornou firmou. Škod na majetku, které nám, zákazníkům, mohou vzniknout, je celá škála, od těch zanedbatelných, až po mnohamilionové.

Pojištění poskytovatele služeb, povinné nebo dobrovolné?

V obou případech zaručeně užitečné!

Nikdo z nás při výběru poskytovatele služeb nebo výrobků hned nemyslí na to, že vzájemný vztah nedopadne dobře a skončí majetkovou, finanční, nebo jinou újmou. Pokud však tato situace nastane, právem se jako poškození ptáme – kdo to zaplatí? A vzápětí na to – máme právo zjišťovat, zda je náš obchodní partner pro tyto případy pojištěn? A jaké pojištění by měl mít?

Ptejte se…

Klient by se určitě měl zajímat o pojištění svého obchodního partnera alespoň v případě větších zakázek. V zahraničí je dnes zcela běžné, že bez odpovědnostní pojistky nezíská firma žádnou větší zakázku a také u nás se postupně tato dobrá mezinárodní praxe zabydluje. Je to proto, že v případě nepříjemné události je cesta k odškodnění výrazně snazší.

Profesní odpovědnost je i povinná

O povinném pojištění hovoříme v těch případech, kdy právní předpis přímo ukládá provozovateli určité činnosti povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu. Stát k tomuto kroku přistupuje v případech, kdy je s určitou činností spojeno zvýšené nebezpečí vzniku škody a hrozí riziko, že by provozovatel činnosti nemohl v plné míře poskytnout odškodnění poškozeným osobám. V současnosti je tato povinnost uložena například advokátům, auditorům a daňovým poradcům, nestátním zdravotnickým zařízením, autorizovaným architektům, inženýrům a technikům činným ve výstavbě a dalším profesím.

Odpovědnosti se nemohou zříct žádní podnikatelé

Právo na náhradu škody mají i klienti firem, které provozují na první pohled nerizikové činnosti. Například provozovatel autobazaru, kterému klient svěří svůj automobil za účelem zprostředkování prodeje, nedostatečně zabezpečí ostrahu a v noci neznámý pachatel vnikne do objektu bazaru a automobilu poškodí. Stěhovací firma pak odpovídá za škodu v případě, že její pracovník při stěhování uklouzne na schodech a poškodí klientovi přenášenou ručně malovanou lampu. Autoservis odpovídá za to, že poté, kdy převezme do opravy automobil zákazníka, vypukne v provozovně požár a auto shoří. Opravna elektroniky je povinna odškodnit majitele televizoru, který přijme do opravny a dílnu, kde je televizor uskladněn, zaplaví voda z prasklého potrubí a televizor je v důsledku toho neopravitelný. Podobných příběhů bychom mohli najít celou řadu. Ne všechny končí „šťastně“, tedy pouze drobnou majetkovou škodou.

Větší neštěstí může způsobit i krach

Rozsah škod, které při podnikatelské činnosti mohou vzniknout, nezřídka dosahuje horentních sum a v nejhorším případě může být i příčinou ukončení podnikatelské činnosti v důsledku neschopnosti uhradit nároky na odškodnění. V takovém případě pak klient může i ztratit reálnou možnost získat náhradu za způsobenou újmu. Pokud zákazník při výběru firmy zvolí tu, která má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, získává vyšší jistotu úhrady. Výhodu má rovněž firma, protože s pojištěním je spojeno její právo na to, aby v případě vzniku pojistné události za ni pojišťovna s poškozeným klientem projednala vznesené nároky na náhradu škody, oprávněné nároky uhradila a ty neoprávněné odmítla.

Říká se, že nejlépe se člověk poučí vlastními chybami. Je to metoda sice ověřená, ale zároveň jedna z nejtvrdších. V životě přitom prakticky není situace, kterou by neprovázela určitá míra rizika. Toto riziko však lze v případě sjednání pojištění odpovědnosti za škodu minimalizovat ve prospěch obou stran, zákazníků i dodavatelů výrobků nebo služeb.

Připraveno ve spolupráci s Českou pojišťovnou.

Publikováno: 16. 1. 2008, Autor: Česká pojišťovna, PePa (foto) , Profil autora: Redakce