Rozhodli jste se pro litou podlahu a nevíte, jak na to...

Dobrým řešením jak zajistit organizaci dopravy materiálu, pracovníků i dostupnost elektrické energie pro pohon míchaček je využít firmu, která používá mobilní přepravní a míchací jednotku. Ukážeme vám na příkladu, jak to může vypadat.

Rozhodli jste se pro litou podlahu a nevíte, jak na to...

Vše potřebné přijede za vámi

Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi

Mobilní jednotka TRANSMIX v pracovní pozici

Distribuci a přípravu anhydritového potěru zajišťuje tímto způsobem firma Krkonošské vápenky Kunčice, a. s.,. Dopravu suchých složek směsi na staveniště a její přesné míchání zajišťuje mobilní přepravní a míchací jednotka TRANSMIX. Na korbě návěsu kamionu se vezou míchací zařízení, čerpadla a energetická jednotka, a ve dvou komorách složky budoucí směsi – pojiva a přísady.

Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi

O obsluhu a provoz mobilní jednotky TRANSMIX se postará jeden pracovník posádky

Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi
Vše potřebné přijede za vámi

Detail čerpadla a míchacího mechanismu mobilní jednotky TRANSMIX

Velkou výhodou zařízení TRANSMIX je samostatnost a mobilita strojního zařízení. Oproti jiným běžným technologiím s využitím sila a míchací jednotky na staveništi není mobilní zařízení TRANSMIX závislé na přívodech externích zdrojů elektrické energie s velkým příkonem, jejichž zajištění na místě aplikace bývá příčinou delší časové prodlevy a organizačních starostí a někdy i problémů. Použitím strojního zařízení TRANSMIX se také výrazně ušetří čas i materiál – vždy se míchá množství hmoty potřebné přesně na danou plochu, namíchaná řídká hmota se čerpadlem a hadicí vytlačuje přímo na místo určení. Směs lze čerpat až na vzdálenost 150 m a do výšky 30 m od mobilní jednotky. Odléváním na místě odpadá fyzicky náročná manipulace se stavebním materiálem, nevznikají žádné náklady na pronájem sila či další pomůcky a technologické prostředky. Výroba hmoty je ve srovnání s přepravou mokrých směsí z betonárky výrazně levnější. Pomocí tohoto speciálního kamionu se strojním zařízením a zásobníkem suché směsi lze během několika málo hodin připravit například potěr pro lití podlah všech místností rodinného domu.

Více se dozvíte na www.kvk.cz.

Autor: Krkonošské vápenky Kunčice,a.s. (text, foto)

Související k tématu