reklama

Víte kam se starými bateriemi?

Boxy pro zpětný odběr použitých baterií by měly být k dispozici všude tam, kde jsou baterie k dostání, tedy nejen ve specializovaných prodejnách, ale i ve všech super a hypermarketech.

Víte kam se starými bateriemi?

Pokud si každý z nás včetně batolat koupil loni deset tužkových baterií, což ve výsledku dá sto milionů prodaných kusů, kam se poděly články, které již dosloužily?

K recyklaci se vrátilo 329 tun, tedy asi půldruhé baterie na osobu. Takže vedle všech těch, které nám stále ještě tikají v hodinách, svítí v lampičkách, hrají v „empétrojkách“ a oživují vlastně kde co pro naše pohodlí, se nějak nemůžeme dopočítat. Je to proto, že vedle baterií, které jsme zlikvidovali v rozporu se zdravým rozumem (a zároveň se zákonem) tím, že jsme je vyhodili společně se směsným odpadem, válí se nám jich podle statistiků po zásuvkách nebo jinde v domácnosti až 38 milionů kusů. Přitom baterie, které se nevrátí k recyklaci, nebo nejsou ekologicky zlikvidovány, hrozí poškodit přírodu kyselinou i těžkými kovy.

Neskladujte je doma. A také neporušujte jejich vnější obal nebo je jinak neotvírejte. Těch, které vytékají, se nedotýkejte holýma rukama. A neukládejte je ani ve vlhku či blízko tepelných zdrojů. Není sice důvod použité lithiové baterie z videokamer, fotoaparátů a mobilních telefonů skladovat, když už ale, přelepte, či jinak izolujte jejich póly. A raději používejte alkalické baterie (např. Grada prima a Excelsior), které vydrží přibližně 34× déle než běžné zinkochloridové baterie a 3× méně zatíží životní prostředí!

Více se dozvíte na www.bateria.cz

Publikováno: 17. 2. 2009, Autor: Jiří Jan (text), Bateria Slaný (foto) , Profil autora: Redakce