reklama

WaveLINE zkontroluje vaše okna

Rozvoj vědy a techniky nás v posledních letech zahrnuje dosud neznámým a neustále se zvyšujícím komfortem, kdy téměř nemusíme povstat od stolu a na dálku můžeme ovládat vytápění, klimatizaci, větrání i osvětlení. K systémům pro komplexní řízení „inteligentních“ budov a domácností lze přidávat i další prvky – například zabezpečení dveří a oken.

WaveLINE zkontroluje vaše okna

Zabezpečení dveří a oken WaveLINE...máte zavřené okno?

Roztržitost, přepracování či skleróza nás mohou přijít draho. Podle statistik Policie ČR bylo v období leden až srpen 2008 spácháno téměř 3000 krádeží vloupáním do bytů a přes 3000 vloupáním do rodinných domů. Policejní statistiky konstatují, že bezmála v polovině případů umožnily vloupání do domů a bytů nedostatečně zajištěná okna. Jejich stav nyní nemusíme kontrolovat tak, že budeme celý byt nebo dům obcházet a ověřovat polohu kliček – nyní to za nás může provádět elektronika.

Firma ABB vyvinula bezdrátový systém zabezpečení dveří a oken WaveLINE indikující polohu okenní kliky (zpravidla mívá tři polohy: otevřeno, pootevřeno, zavřeno). Ke stávajícím klikám je nutno namontovat miniaturní vysílač, který bezdrátově podává informace o poloze kliky i o případných poruchových stavech (výpadek napájení). Miniaturní lithiová baterie, která tento vysílač napájí, má životnost nejméně 5 let. Vysílač s kmitočtem 868 MHz má dosah 100 metrů (ve volném terénu); stavební materiály tento dosah zmenšují (běžné stavební hmoty o 5 až 30 %, armovaný beton o 10 až 90 %), polohu klik lze však indikovat i u nejvzdálenějších oken.

Zabezpečení dveří a oken WaveLINE...máte zavřené okno?
Zabezpečení dveří a oken WaveLINE...máte zavřené okno?

Údaje, které zařízení vysílá, jsou kódované, aby vyhodnocování bylo jednoznačné a signály jednotlivých kanálů se vzájemně neovlivňovaly. Snímače jsou určeny pro běžné okenní kliky se čtyřhranem 7×7 mm, s roztečí upevňovacích šroubů 43 mm. Lze je montovat do dřevěných, plastových i hliníkových rámů.

Příjem signálu

Pro vyhodnocení údajů vysílačů zabudovaných do jednotlivých oken je určena indikační jednotka, která přijímá kódované signály a zobrazuje je na displeji z barevných světloemitujících diod. Každé skupině kontrolovaných oken odpovídá trojice svítivých indikačních diod. Jestliže svítí zelená LED, pak jsou všechna okna příslušné skupiny zavřená, žlutá indikuje, že alespoň jedno okno ve skupině je pootevřené. Jestliže svítí červená dioda, pak to znamená, že nejméně jedno okno ze skupiny je otevřené.

Případný výpadek napájecí baterie je indikován rozsvícením všech světloemitujících diod červené barvy. Indikační jednotky se vyrábějí ve třech barvách – bílá, ušlechtilá ocel, černá; v těchto barvách jsou i snímače, aby umožnily výběr nejvhodnější kombinace pro nejčastěji používané rámy a kliky.

Příjem signálu
Příjem signálu
Příjem signálu
Příjem signálu
Příjem signálu
Příjem signálu

Snímač si můžete pořídit v bílém, ocelovém nebo černém provedení

Kromě snímačů signalizujících tři možné stavy kliky se vyrábějí rovněž univerzální snímače, které se skládají ze snímací části a pohyblivého magnetu. Snímací část se připevní na pevný rám, magnety na křídlo okna. Předávaná informace je dvojstavová: zavřeno / otevřeno. Ke snímači je možno připojit i vnější zapínací nebo vypínací bezpotenciálový kontakt – tak je možné rozšířit počet hlídaných oken. Protože signál o změně stavu vnějších kontaktů má odlišný kód, lze signály od „magnetu“ nebo od „kontaktu“ vyhodnocovat samostatně. Snímače se vyrábějí ve dvou barvách – bílé a černé.

Příjem signálu
Příjem signálu
Příjem signálu
Příjem signálu

Další funkce

Při požadavku na indikaci na několika místech nebo v rozsáhlejších objektech lze využít funkci repeater. Pokud je aktivována, funguje jednotka navíc jako vysílač, který replikuje veškerá data, která přijme. Tím se zlepší spolehlivost komunikace mezi snímači a indikačními jednotkami a zvýší dosah signálu při ztížených přenosových podmínkách.

Další funkce
Další funkce

Vybavení oken miniaturními vysílači je výhodné zejména u těch objektů, v nichž jsou již instalovány jiné bezdrátové prvky (systém KNX/EIB) řídící další vybavení domu (požární signalizace, otvírání vrat, stmívání světel, nastavování poloh žaluzií, ventilů topných a chladicích okruhů a dalších zařízení).

O systému zabezpečení dveří a oken WaveLINE se více dozvíte na stránkách ABB.

Publikováno: 18. 5. 2009, Autor: Ing. Dušan Zajíček a Karel Štech (text), ABB (foto) , Profil autora: Redakce