reklama

Simulovaný požár rodinného domu

Společnost Rockwool se stala partnerem jedinečné akce, která se uskutečnila v Bohumíně. Řízený požár rodinného domu byl založen úmyslně jako model pro ověření průběhu jednoho skutečného požáru, a pro další výzkumné účely.

Simulovaný požár rodinného domu

Experiment provedli experti z Technického ústavu požární ochrany v Praze a Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství, za účasti Hasičského záchranného sboru. Součástí experimentu byla zkouška izolačních materiálů z kamenné vlny Rockwool s ohledem k požární odolnosti stropů a také interiérových příček, i ověření chování zateplovacího systému na bázi tohoto izolačního materiálu Frontrock MAX E k zabránění šíření požáru po fasádě.

V průběhu požáru byly měřeny mnohé parametry. Kromě teplotních polí uvnitř objektu byl sledován průběh proudění vzduchu a zplodin hoření, zakouření objektu uvnitř jednotlivých místností, a toxicita zplodin z plastických materiálů – polystyrénových stropních izolačních desek, koberců, závěsů, a matrací z polyuretanu. Všechny tyto materiály jsou běžnou součástí našich domovů nejenom v interiéru, ale i v konstrukcích staveb a ve formě povrchových úprav. Požár byl uhašen jednotkou hasičů, a posléze přítomní experti prozkoumali vyhořelý interiér a ukončili sběr veškerých měřených dat pro následnou analýzu.

Simulovaný požár rodinného domu
Simulovaný požár rodinného domu
Simulovaný požár rodinného domu
Simulovaný požár rodinného domu

Interiér před zkouškou a měřící technika

Společnost Rockwool a.s. je součástí mezinárodní skupiny Rockwool International A/S – prvního a největšího výrobce izolačních materiálů na bázi kamenné vlny, které poskytují celou řadu unikátních vlastností: odolnost proti vysokým teplotám a to až do 1100°C, dále vysokou tepelně izolační schopnost pro zateplení stěn, střech, či podlah a technických zařízení staveb, stejně jako pro zvýšení akustického útlumu konstrukcí. Díky vysoké propustnosti pro vodní páry izolace Rockwool umožňují stavbám dýchat, což je nezbytné zejména pro starší rekonstruované budovy.

Více na www.rockwool.cz

Publikováno: 12. 12. 2009, Autor: Rockwool (text a foto) , Profil autora: Redakce