reklama

Studenti architektury projevili své nadání i v letošním roce

Studentská soutěž organizovaná společností Xella - výrobce stavebního materiálu Ytong, zná své vítěze. O jejím vyhlášení jsme vás před časem informovali. Všechny projekty tohoto patnáctého ročníku soutěže budou k vidění od 31. 3. do 11. 4. v pražské Galerii Jaroslava Frágnera.

Studenti architektury projevili své nadání i v letošním roce

I v letošním roce byla porota složená z významných českých a slovenských architektů. Vybírala z 82 vystavených projektů studentů z Čech, Slovenska, ale i Maďarska, Polska, Španělska, Ruska a Německa. Úkolem soutěžících bylo vdechnout život čtyřem sloupům bývalé lanovky, která vedla na písečnou horu Sandberg nedaleko Bratislavy. Navržené objekty měly plnit funkci poznání, odpočinku a zábavy při revitalizaci a kultivaci specifické lokality, výjimečné svou přírodní, kulturní a historickou hodnotou. Hlavní část řešeného území je u řeky Moravy a slouží k rekreačním aktivitám Bratislavanů. Studentské návrhy byly posuzované jako vize do budoucnosti bez časového určení realizace, nicméně mohly by se stát ideovým základem rozvoje tohoto území.

Studentská soutěž společnosti Xella
Studentská soutěž společnosti Xella

Vyhlašovatel soutěže Xella CZ zajišťuje u nás výrobu pórobetonu YTONG. Společnost nabízí i ucelený sortiment vápenopískových tvárnic SILKA, vynikajících především výjimečnou únosností a extrémní zvukovou izolací. Spojením materiálů YTONG a Silka vznikají optimální stavební řešení pro běžné i speciální projekty občanské, bytové či průmyslové výstavby.

Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz.

Publikováno: 4. 4. 2010, Autor: Xella International GmbH (text a foto) , Profil autora: Redakce