reklama

Ytong nabízí praktickou pomoc při navrhování nízkoenergetických domů

Výrobce pórobetonu Ytong, společnost Xella CZ, vydal v červnu unikátní příručku s názvem Tepelná technika. Tato publikace poslouží jako praktický rádce při projektování a stavbě energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Příručka přináší výpočty reálných rodinných domů v různých energetických standardech. Do výpočtů jsou zahrnuty nejen konstrukce z materiálů Ytong, ale i ostatní obvodové konstrukce.

Ytong nabízí praktickou pomoc při navrhování nízkoenergetických domů

Ucelená, přitom přehledná a praktická

Současný trend energeticky úsporného stavění je neúprosný. Investoři čím dál častěji vyžadují od projektantů domy, které svým energetickým standardem výrazně překračují předepsané normy. Příručka poslouží i poučenému stavebníkovi, kterému pomůže kvalifikovaně vybírat pro rodinný dům obvodové konstrukce.

Ucelená, přitom přehledná a praktická
Ucelená, přitom přehledná a praktická

Různé domy v několika standardech

Po úvodní části, přichází přehled základních tepelně technických výpočtů a veličin. Příručka popisuje různé varianty konstrukcí Ytong pro obvodové stěny a masivní střechy, včetně jejich zatřídění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Následuje přehledný výčet legislativních požadavků z oblasti tepelné techniky, energetické bilance a poté stěžejní část věnovaná výpočtům energetické náročnosti rodinných domů. Velkým přínosem pro čtenáře je vzájemné porovnání výsledků, ze kterého je zjevné, jaký vliv na energetické zatřídění domu mají parametry jednotlivých obvodových konstrukcí (nejen stěny, ale také okna, podlahy, střechy atd.) i tvar a architektura stavby.

Návod pro Zelenou úsporám

Vzorové výpočty v příručce jsou zpracovány podle TNI 73 0329, která stanovuje okrajové podmínky pro výpočty nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Na použití této poměrně nové normy je mimo jiné navázán také dotační titul Zelená úsporám, z kterého je možné čerpat dotace na novostavby pasivních domů. Posouzení jednoho pasivního domu tímto způsobem najdou čtenáři v druhé polovině příručky.

Brožuru Tepelná technika si zájemci mohou bezplatně objednat na www.ytong.cz

Publikováno: 22. 8. 2010, Autor: Tisková zpráva, Xella CZ (text a foto), Profil autora: Redakce