reklama

Modernizovaná Cihelna Hodonín naváže na stopadesátiletou historii

Z malé hodonínské cihlářské dílny založené právě před 150 lety se především díky kvalitním surovinovým zdrojům stala na začátku minulého století největší cihelna ve střední Evropě. Ta přestála první světovou válku i následnou hospodářskou krizi, za druhé světové války však byla zcela zničena. Po válce došlo ke znovuvybudování závodu a Hodonínská cihelna se stala součástí podniku, který zahrnoval až pětadvacet samostatných závodů.

Modernizovaná Cihelna Hodonín naváže na stopadesátiletou historii
Modernizovaná Cihelna Hodonín naváže na stopadesátiletou historii
Modernizovaná Cihelna Hodonín naváže na stopadesátiletou historii
Modernizovaná Cihelna Hodonín naváže na stopadesátiletou historii
Modernizovaná Cihelna Hodonín naváže na stopadesátiletou historii

V roce 1990 byl tento podnik zprivatizován skupinou hodonínských podnikatelů. V průběhu následujících téměř dvacet let ale Cihelna neprošla žádnou zásadnější modernizací a její produkce se postupně stávala prodělečnou. V říjnu roku 2009 cihelnu koupila akciová společnost KM Beta. Během první poloviny letošního roku byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace, která zastaralou výrobu od základu změnila. V těchto dnech probíhá obnovení výroby a pro Cihelnu Hodonín tak začíná nová etapa její existence, která naváže na stopadesátiletou zkušenost s výrobou pálených prvků.

Bohaté archivní zdroje, ať už nejrůznější listiny, kupní smlouvy nebo dlužní úpisy, hovoří o tradici cihlářství a výroby cihel v Hodoníně už v roce 1804. Tehdy začala vrchnost na panském velkostatku s první primitivní ruční cihlářskou výrobou. Následnému rozšiřování výroby v příštích letech napomáhaly především zásoby kvalitních jílů a slínů, které byly pro výrobu cihel výchozí surovinou.

1860 - Založení Hodonínské cihelny

V roce 1860 vzniká na pozemcích města Hodonín obecní cihelna s ruční výrobou a polní pecí. Tento malý provoz byl o deset let později, v roce 1870, zakoupen vídeňským podnikatelem Adolfem Redlichem. Ten začal závod rozšiřovat a již kolem roku 1904 se z malé cihelny stává závod, který zaměstnává více než 100 lidí. Postupně pak cihelna začala vyrůstat dokonce v moderní průmyslový závod. Proto firma přistavěla další pece, podnik se dále rozšiřoval, a začátkem 20. století se cihelna může pochlubit mohutně rozvinutou výrobou, kterou zajišťuje více než stovka zaměstnanců. Výroba se v té době soustředí především na plné cihly, vyrábí se zde ale také střešní tašky a trativodky.

1911 - Největší cihelna ve střední Evropě

Bohatá ložiska kvalitní suroviny byla skvělým předpokladem pro další rozsáhlou výstavbu závodu. Ta byla dokončena v roce 1911. Nově vybudovaná cihelna se stala největší ve střední Evropě. Roční kapacita byla na tehdejší dobu neuvěřitelných 50 milionů kusů výrobků. Sortiment tvořily cihly plné i duté, několik druhů střešních tašek, dlaždic, stropnic a drenážek všech kalibrů. Cihelna Hodonín si v celém regionu vydobyla velkou prestiž. Majitel cihelny Dr.h.c. Fritz Redlich dokonce v letech 1913 až 1918 vykonával funkci starosty města Hodonína.

1911 - Největší cihelna ve střední Evropě
1911 - Největší cihelna ve střední Evropě
1911 - Největší cihelna ve střední Evropě
1911 - Největší cihelna ve střední Evropě

1917 – Další rozvoj se zastavuje

První světová válka však další rozvoj Redlichovy cihelny zastavila. V roce 1917 závod koupila firma Wienerberger Ziegelfabrik A. G. Vídeň. Po skončení první světové války a vzniku samostatného Československa se město Hodonín rozhodlo založit akciovou společnost, která zpět odkoupila Redlichovu cihelnu. Bylo rozhodnuto, že 40 procent akcií po 500 korunách bude vlastnit Živnobanka, 30 procent bude vlastnit město a 30 procent půjde do volného prodeje s předkupním právem.

Celosvětová krize ovšem postihla v plném rozsahu i cihlářskou výrobu v Hodoníně. Po vzniklých těžkostech prodalo město v roce 1929 Živnobance svých 4800 akcií pod burzovní cenou a finance z tohoto prodeje byly pak určeny na obecně prospěšné záležitosti.

1937 – Cihelna opět na vrcholu

Ve třicátých letech 20. století se Hodonínská cihelna stala součástí podniku Slovenské akciové cihelny. Ten zaměstnával více než tisíc dělníků a také přes padesát úředníků. Roční výrobní kapacita obnášela 100 miliónů kusů výrobků šedesáti druhů z pálené hlíny určených pro tuzemský i zahraniční trh. Kvalita výroby v Hodonínské cihelně byla dána především vysokou kvalitou cihlářského jílu, který se těžil v nedalekých hliništích pomocí moderních rypadel. Výrobky se formovaly na více než 30 lisovacích strojích poháněných elektromotory, přičemž elektrická energie byla dodávána z vlastní elektrárny. Hlavní závod Slovenských akciových cihelen v Hodoníně byl vybaven 7 kruhovými pecemi opatřenými automatickým zauhlovacím zařízením a vzorky výroby byly každodenně zkoušeny v chemicko-technické laboratoři. Laboratoř zkoumala dodržení jemné a stejnoměrné struktury střepu, nepropustnosti vody, vysoké pevnosti tlaku a dokonalé mrazuvzdornosti. Největšího úspěchu dosáhly Slovenské akciové cihelny výrobou porézního zboží lehčího až o 30 procent než tvárnice z hutného materiálu. Účetní bilance za rok 1937 skončila ziskem 808 764 Kč, hodnota jedné akcie stoupla z 22,50 na 24 Kč.

1944 – Závod vážně poškozen při bombardování

Počátkem okupace krátce po 15. březnu 1939 byla do vedení závodu dosazena německá správa. Při bombardování Hodonína 20. listopadu 1944 byla cihelna vážně poškozena a další krutou ránu jí zasadila ustupující německá armáda, která ji zapálila a prakticky zničila.

1946 – Znovuobnovení výroby

Po skončení války ale neuplynul ani rok a 1. dubna 1946 byla výroba v cihelně opět zahájena. Slovenské akciové cihelny byly včetně cihelny v Hodoníně po znárodnění a reorganizaci začleněny do národního podniku Moravskoslezských cihelen. V roce 1950 se mění název na Hodonínské cihelny, národní podnik a závod se stal základním kamenem pro podnik, který zahrnoval až pětadvacet samostatných závodů.

1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů

V roce 1990, po sametové revoluci a následné privatizaci, mění podnik opět svoji tvář. Byl zprivatizován skupinou hodonínských podnikatelů. Výroba se ale dál nerozvíjela a v průběhu následujících dvaceti let nebyla cihelna ani zásadněji modernizována. Její výrobky tak postupně přestávaly splňovat kvalitativní standardy a produkce se stávala prodělečnou.

1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů
1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů
1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů
1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů
1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů
1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů
1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů
1990 – Cihelnu získává skupina hodonínských podnikatelů

2009/2010-Závod koupila KM Beta, po modernizaci obnovuje výrobu

V říjnu roku 2009 koupila cihelnu akciová společnost KM Beta. Během roku 2010 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace, která od základu změnila zastaralou výrobu. Vznikl tak výrobní závod splňující všechny současné požadavky na kvalitu výrobků, ale samozřejmě také na ekonomičnost a ekologičnost výroby. Nabídka stavebních materiálů KM Beta tak zahrnuje ucelený sortiment výrobků pro bytovou i průmyslovou výstavbu.

Více informací naleznete na www.kmbeta.cz

Publikováno: 12. 10. 2010, Autor: KM Beta (text a foto) PePa (foto), Profil autora: Redakce